Kultur

Kommunen ønsker tips fra deg

Morten Abel vant kulturprisen i fjor. Hvem bør vinne den i år?

Stavanger kommunes kulturpris deles ut årlig til en person som har gjort en betydningsfull innsats for kunst og kultur i Stavanger. Prisen består av en gavesjekk og en statuett av Stinius Fredriksen.

Ingen andre enn Morten Abel vant kulturprisen for 2022. Nå ber Stavanger kommune sine innbyggere om tips til hvem som bør motta prisen i 2023. Fristen for å sende inn er 15. april.

Kommunen har satt noen kriterier:

Kulturprisen skal gis til enkeltpersoner, ikke organisasjoner eller institusjoner. Prismottaker må være bosatt i Stavanger og ha sitt virke her, og ha gjort en langvarig og fortjenstfull innsats for kunst og kulturlivet i Stavanger.

Dette bør være en innsats utover det som ligger i vedkommende sitt daglige virke eller stilling.

Kulturprisen kan også tildeles personer med et kunstnerisk virke som oppnår nasjonal og internasjonal oppmerksomhet og som har betydning for Stavanger som kulturby.

Kulturprisen tildeles bare én gang til samme person.

Kulturprisen deles ut til kunstnere eller kulturaktører innenfor følgende områder: musikk, visuell kunst, film, scenekunst, litteratur, kulturarv og tverrestetisk praksis.

Det er utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog som gjennom flertallsvedtak vedtar prisvinner etter innstilling fra kommuneadministrasjonen blant de innsendte forslagene.
Mer fra Dagsavisen