Frps helsepolitiske talskvinne Aina Stenersen vil ha faste hjemmebesøk til alle 75-åringer i kommunen. ILLUSTRASJONSFOTO: JEFF PACHOUD/NTB SCANPIX

Vil ha egen «helsesøster» for eldre

Frps helsepolitiske talsperson Aina Sten­ersen ønsker at alle 75-åringer i Oslo får forebyggende hjemmebesøk.

 

– En slags helsesøster for eldre, sier hun.

– Vi ber i vårt alternative Oslo-budsjett i 2018 byrådet om å innføre en ordning med tilbud om hjemmebesøk for alle som fyller 75 år, for å gi informasjon om velferdsteknologi, kommunale tjenester, søknadsprosedyrer og kriterier, samt ernæring og trening, sier Aina Stenersen til Dagsavisen.

– Dette er et besøk det også vil være nyttig for pårørende å være med på, sier hun videre.

Les også: Oslo en av de første byene i verden med sykling i sykehjem

Kjenner ikke tilbudene

Oslo kommune ønsker at flest mulig eldre skal bo lengst mulig hjemme, og klare seg selv.

– Mange eldre aner ofte ikke hva kommunen har av tilbud. Derfor vil det være nyttig med et slikt besøk. Mange har sikkert mange spørsmål rundt dette, som for eksempel det å fylle ut søknader, og vite hvor man skal henvende seg for å få hjelp, sier hun.

– Det er de ansatte i hjemmetjenesten i samarbeid med bydelene som skal foreta besøkene, sier Stenersen.

– Vi har også lagt av fem millioner mer enn byrådet til velferdsteknologi, sier hun.

Men byråd for eldre- og sosiale tjenester, Tone Tellevik Dahl (Ap), lar seg ikke imponere av Stenersens forslag.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Finnes allerede

– Frp foreslår noe som allerede finnes. Byrådet og Oslo kommune har allerede ansatt egne seniorveiledere som har samtaler og gir informasjon til eldre som ikke mottar hjemmetjenester. Temaene i samtalene er tilpasset behovet til de eldre. Men eldres behov oppstår på ulike tidspunkt – noen har behov når de er 75, andre mye tidligere og andre mye senere. Frp må slutte å sette eldre i bås og begynne å behandle dem som mennesker. 75-åringer er like ulike som 25-åringer, sier hun til Dagsavisen.

Stenersen påpeker også fem punkter fra regjeringsplattformen som hun mener er viktig for byrådet å følge opp.

* Stimulere til at flere kommuner gjennomfører forebyggende hjemmebesøk for eldre.

* Bidra til at kommunen i større grad legger til rette for fritt brukervalg innen hjemmetjeneste og hjemmesykepleie.

* Legge til rette for at flere kan bo hjemme.

* Legge til rette for at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi.

* Sørge for bedre kunnskap om kvaliteten i omsorgstjenesten, både blant offentlige og private aktører.

– Frp/Høyre-regjeringen brøt sitt eget løfte fra forrige regjeringserklæring om å innføre slike hjemmebesøk i eldreomsorgen over hele landet. Det skjedde aldri med Bent Høie som helseminister. Derfor bør Stenersen heller stramme opp sin egen eldreminister enn å be byrådet innføre noe vi allerede har innført, sier Tone Tellevik Dahl.

Forrige onsdag fikk Norge sin første eldreminister i Åse Michaelsen (Frp). Det mener Stenersen er et viktig skritt i riktig retning.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått eldreminister. Dette er en post som er viktig for partiet. Vi har store ambisjoner for eldreomsorgen, sier hun.

Les også: Carl I. Hagen: Jeg begynner å bli vant til at jeg ikke tilgodeses ting jeg har lyst på

– 500 nye årsverk

Like fornøyd er hun ikke med byrådets innsats for å få flere ansatt i hjemmetjenesten.

– Hittil har kommunen fått på plass 80 nye kommunale stillinger i hjemmetjenesten. I tillegg har det vært en økning på 10 årsverk i stillinger levert av private. Dette har tidligere eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) opplyst i et notat til helse- og sosialkomiteen i Oslo kommune, sier Stenersen.

Dette er tall Tellevik Dahl ikke går god for.

–  Tallene Stenersen refererer til er fra 2016. Innen 2019 vil Oslo ha fått 500 nye årsverk i hjemmetjenesten takket være eiendomsskatten, som Frp og de borgerlige partiene vil fjerne. Arbeiderpartiet og byrådet er godt i gang med vår eldrereform i Oslo. Vi tar Oslo fra en institusjonsbasert eldreomsorg til en aktiv alderdom der eldre er sjef i eget liv. Det er synd at Frp og Høyre vil sette en stopper for eldreløftet i Oslo, sier byråden.

Les også: Flere eldre bryter loven