Slik ser Ruter for seg at den nye trikkelinjen til Tonsenhagen kan bli, men Statens vegvesen har innsigelser og frykter for trikkepassasjerenes sikkerhet.

Trikk i trøbbel

Byrådet prioriterer trikk til Tonsenhagen høyt. Arbeidsgruppe skal rydde trafikale problemer av veien.

 

Det får Dagsavisen opplyst fra henholdsvis byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), og Ing-Christine Ericson, vegavdelingsingeniør i Statens vegvesen Region Øst.

Les også: Har ventet på trikken i 62 år

– Utålmodige

Mandag skrev Dagsavisen om Bjerke SV som nå mener det er på høy tid med trikk til Tonsenhagen og videre til Linderud. Lokallagets leder, Bjarne Kristofffersen, påpekte at ulike planer om trikk i det aktuelle området, har versert helt siden 1954.

Også Sporveien og Ruter ønsker ny trikkelinje til Tonsenhagen.

Byråden for miljø og samferdsel er enig i at mer trikk er en god idé.

– Dette byrådet prioriterer trikken høyt. I den nye Oslopakke 3-avtalen ble rammen for investeringer til T-bane og trikk i Oslo økt til over 10 milliarder kroner. Vi har satt i gang planlegging av trikk langs Ring 2, og vi er utålmodige med å komme videre med trikk til Tonsenhagen, sier Nguyen Berg.

I slutten av juni sendte byrådsavdelingen hennes et brev til blant annet Statens vegvesen Region Øst, hvor temaet var et møte for å få igangsatt et «samhandlingsprosjekt» for å få eliminert problemer som truer trikkesatsingen.

– Vi har innsigelser til planene, forteller Ericson.

Slik Vegvesenet vurderer det, kan ikke en trikkelinje bli lagt midt i riksvei 4 hvor 45.000 biler kjører i løpet av ett døgn. Det er altfor farlig.

– De som reiser med trikken kan ikke bare gå rett ut i veien. Vi må sikre dem for eksempel ved redusert hastighet, rumlefelt eller på annen måte, påpeker Ericson.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Ikke forsvarlig

I et brev som Vegvesenet sendte Plan- og bygningsetaten i mai i fjor, går det også fram at Vegvesenet mener det ikke er forsvarlig med midtstilt kollektivfelt «før en oppnår en betydelig reduksjon av trafikken på riksvei 4 med for eksempel etablering av en riksvei som tverrforbindelse mellom riksvei 4 og riksvei 163».

Tidligere denne uka møttes representanter for Statens vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten for å diskutere saken.

– Vi ble enige om å nedsette en arbeidsgruppe for å se hvordan vi kan løse utfordringene, forteller Ericson.

Trolig vil Plan- og bygningsetaten også bli representert i denne arbeidsgruppa. Det er så langt ikke bestemt når den skal ha sitt første møte, eller når den skal konkludere.

Ruter opplyser at det var «et godt møte».

– Vi skal se på hva som er mulig, og det kan hende vi finner løsninger, sier Ericson.

– Men hvis dette ikke er gjennomførbart, kan vi ikke trekke vår innsigelse. Vi kan ikke godt sende folk ut i farlige situasjoner, tilføyer hun.

– Byrådet mener dette prosjektet også må ses i sammenheng med byrådets mål om å redusere biltrafikken, påpeker Nguyen Berg.

Les også: Slik blir Oslo-trafikken