Slik vil Saida Begum endre Oslo

Om Høyre vinner tilbake Oslo, vil ordførerkandidaten privatisere sykehjem og barnehager, selge flere eiendommer, konkurranseutsette T-banen – og søpla.

 

– Fra tidligere har vi gode erfaringer med å konkurranseutsette sykehjem og barnehager. Det er noe vi kommer til å gjøre også i fremtiden, sier Saida Begum (H) til Dagsavisen.

Ny generasjon ordfører

Tidligere i desember ble hun enstemmig innstilt av Oslo Høyre som deres kandidat til å kjempe med Marianne Borgen om å overta ordførerkjedet.

I dag er Begum fraksjonsleder i kultur- og utdanningskomiteen, og dersom Høyre vinner har hun store politiske ambisjoner som ordfører.

– I år var det 7.000 førsteklassinger. Rundt 1.600 av dem snakket ikke godt nok norsk når de begynte på skolen. Bare 350 av dem hadde ikke gått i barnehage. Problemet er at de ikke har fått god nok språkoppfølging. Her har vi mange forslag som har blitt nedstemt i bystyret den siste perioden, sier Begum.

Som utdanningspolitiker er hun også opptatt av at alt for mange dropper ut av skolen.

– I dag starter man med yrkesfag på videregående. Det er kanskje litt for seint. Det er tilbakemeldingene vi får fra NHO at noen elever bør starte med yrkesfag litt tidligere for å få nok praksis, sier Begum.

Som ordfører vil Begum være samlende, men likevel ikke helt upolitisk.

– Jeg representerer en annen generasjon enn både Fabian Stang og Marianne Borgen. Jeg må være meg selv. Når Senterpartiet hakker på Oslo, kommer jeg til å være den som går ut og ber dem skjerpe seg, sier Begum med et smil.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Vil selge og privatisere

En av de tydeligste forskjellene mellom sittende byråd og opposisjonen i rådhuset er synet på kommunalt eierskap, konkurranseutsetting og privatisering av tjenester.

Da Dagsavisen før jul skrev at Høyre igjen ønsker å konkurranseutsette søppelhentinga, slik situasjonen var under søppelkaoset for to år siden, vakte det sterke reaksjoner. Men Begum er tydelig på at det er mer enn bare søpla som skal konkurranseutsettes og privatiseres dersom Høyre vinner valget til høsten.

Allerede i 2019 har Høyre ambisjoner om å:

* Konkurranseutsette to sykehjem

* Hel- eller delprivatisere kommunens eiendomsforvaltning

* Hel- eller delkonkurranseutsette T-banen og trikken

* Sikre at halvparten av alle nye barnehager drives av private eller ideelle

* Konkurranse-utsette søppelhentinga (les mer om det her: Vil privatisere søpla igjen (Dagsavisen+))

– På barnehagefeltet blir jeg utrolig irritert. Mange av de som har fått nei til å bygge nye barnehager er de samme aktørene som driver de beste barnehagene i Oslo i dag og som har lange ventelister, sier Begum.

Kommentar: "I 18 år hadde Høyre sjansen til å gi alle barn i Oslo mulighet til å gå i barnehage"

Klimafornektere i byråd

I løpet av de 18 årene Høyre styrte Oslo satt de i byråd med både Fremskrittspartiet, Venstre og KrF i ulike konstellasjoner.

Begum håper at alle de fire borgerlige partiene finner sammen i byråd, inkludert Frp. De siste årene har flere i Oslo Frp, med Carl I. Hagen i spissen, markert seg blant annet som tydelige klimafornektere. Hagen har de siste årene konsekvent omtalt CO2 i positive ordelag. Til tross for dette mener Begum de kan finne sammen.

– Her er det uenighet internt i Frp også. Takk og lov. I et byråd skal man sikre alle partier gjennomslag. Miljø er en hjertesak både for Høyre, Venstre og KrF, så jeg har veldig stor tro på at miljø blir en av hovedsakene til et bredt borgerlig samarbeid, sier Begum, og legger til:

– Også nasjonalt stiller jo Fremskrittspartiet seg bak regjeringsplattformen.

Les også: Er Marianne Borgen verdens beste ordfører?