Ruter setter inn busser for bom

Ruter regner med 12 millioner flere påstigninger i år som følge av de nye bomstasjonene.

For å kunne håndtere en slik pågang styrker Ruter tilbudet sitt med 31 nye busser og 23 innsatsbusser før det nye bompengesystemet i Oslo trer i kraft 1. juni.

De 52 nye bomstasjonene innebærer at om lag tre av fire som kjører bil, vil måtte betale bompenger, mot om lag halvparten i dag. Alternativet for mange av disse bilistene, vil være bussen.

– Vekstanslaget for 2019 er på 5,9 prosent for hele Ruters område. Dette inkluderer bom, utbygging av tilbudet, befolkningsvekst med mer, opplyser kommunikasjonssjef Sofie Bruun.

– Av cirka 22 millioner nye påstigninger i år, ventes cirka 12 millioner å være relatert til de nye bomstasjonene.

Les også: Her er de 50 nye bompengepunktene i Oslo

Styrkes fra 26. mai

Ruter tror det vil bli størst vekst i antallet kollektivreiser i bydelene Nordre Aker, Bjerke, Østensjø og de sørlige delene av Alna. Også i bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene antar Ruter at det blir stor vekst, selv om både sykkel og gange kan være et alternativ til privatbilen for mange av dem som bor her.

Ruter har allerede i lengre tid forberedt seg på endringene de nye bomstasjonene kan føre til. I mars ble tilbudet både i Oslo og Akershus styrket med flere avganger, nye traseer og nye linjer. Det fikk Ruter til ved å sette inn ni nye busser i ordinær rutetrafikk.

Neste utvidelse av tilbudet skjer førstkommende søndag og gjelder bare Oslo. Flere av linjene som passerer bomstasjoner får da høyere frekvens og mange flere avganger. For å få til dette settes det inn ytterligere 22 nye busser i den ordinære rutetrafikken.

I tillegg har Ruter 23 innsatsbusser i beredskap, som skal settes inn ved behov.

Busstilbudet på Romerike «styrkes betydelig» i forbindelse med oppstart av nye busskontrakter, fra 30. juni.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Ikke for trangt

– Hvorfor gjøres det ingen endringer for trikk og T-bane?

– Fordi vi bruker maks antall t-banevogner i rush, og det ikke er mulig å sende flere tog gjennom sentrumstunnelen. Trikken kjører med maks kapasitet i rush. Når de nye trikkene kommer vil kapasiteten øke, svarer Bruun.

– Hvordan blir det å reise med Ruter i rushtida med mange flere passasjerer?

– Vi skal både ta vare på dem som reiser i dag og de nye som kommer til. Med innsatsbussene har vi muligheter til å justere slik at det ikke blir for trangt. Endringene i bomsnitt skjer også på en tid av året når folk gjerne endrer reisemønsteret litt med sykling, reiser på ferie med mer. Det kan også være at det blir en gradvis overgang fra bil til kollektiv etter som folk blir kjent med det nye bomsystemet.

Les også: MDG står knallhardt på Oslos nye bompengepakke

Les også: Politikerne i Nedre Eiker skroter bomring og Buskerudbypakke 2

Slik er endringene

Slik blir endringene for Ruters busser fra 26. mai:

* Linje 25 Majorstuen-Furuset: Frekvensøkning i rushtida.

* Linje 28 Fornebu-Helsfyr: Det innføres 15-minutters ruter mellom rushtidene mandag-fredag.

* Linje 30 Bygdøy-Nydalen: Avgang hvert 7. eller 8. minutt i rushtida mot hver 10.minutt i dag.

* Linje 34 Tåsen-Ekeberg hageby: Avgang hvert 6. minutt i rushtida i stedet for hvert 7. eller 8. minutt.

* Linje 54 Kjelsås-Tjuvholmen: Avgang hvert 6. minutt i rushtida i stedet for hvert 7. eller 8. minutt.

* Linje 71A Mortensrud-Bjørndal: Kjøretidsjusteringer.

* Linje 71B Mortensrud-Seterbråten: Kjøretidsjusteringer.

* Linje 73 Brenna-Holmlia stasjon: Avgang hvert 7. eller 8. minutt i rushtida i stedet for hvert 15. minutt på strekningen Mortensrud-Hauketo.

* Linje 74 Kvadraturen-Mortensrud: Avgang hvert 7. eller 8. minutt i rushtida i stedet for hvert 10. minutt.

* Linje 76 Helsfyr-Mortensrud: 15-minutters ruter i stedet for 30-minutters ruter mellom Helsfyr og Bøler på kveldstid og i helgene.

* Linje 79 Grorud-Åsbråten: Avgangene mellom Furuset og Holmlia i rushtida forlenges til Grorud og Åsbråten.

Det blir også endringer for nattbussene i helgene.