Politikk

Sp-toppene skuffa over eget parti: – Jeg har ikke ord

Regjeringen går inn for utbygging av sykehus på Gaustad og Aker, og nedleggelse av Ullevål sykehus med statlig makt. De sjokkerer både lokaldemokratiet i Oslo, og Sp-topper.

Kampen mot nedleggelsen av Ullevål sykehus, og sykehusbyggingen på Gaustad og Aker har vært en kampsak for fagmiljøene på sykehusene, men også for regjeringspartiet Senterpartiet.

Oslo Arbeiderpartis tidligere standpunkt om nedleggelsen av Ullevål sykehus var en av grunnene til at Jan Bøhler gikk over til Senterpartiet i 2020. Nå skuffes han nok en gang.

– Jeg synes det er utrolig skuffende og dårlig av en regjering som lover at tida for overkjøringa av lokalsamfunnet er over, og så kommer de med et slikt vedtak. Jonas som er folkevalgt fra Oslo bruker nå pisken i regjeringa, og går mot byen sin. Det er et samla Oslo bystyre utenom Høyre som gjorde vedtak mot statlig reguleringsplan før jul som Jonas nå bruker sin makt for å tvinge igjennom. Jeg har nesten ikke ord, sier Bøhler til Dagsavisen.

«Pinlig»

– Dette betyr at Aker blir et stort akuttsykehus for Groruddalen og at utbyggingen på Gaustad skal gå i henhold til vedtatte planer. Det vil blant annet innebære flytting av virksomhet fra Ullevål til disse stedene, sier statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet til NTB.

Han understreket at en statlig gjennomføring var nødvendig nettopp fordi Oslo bystyre har vedtatt at de er imot Gaustad-utbyggingen. Bekeng sier de på denne måten også sikrer at Oslo blir en høringsinstans som kan komme med sine innspill.

– Jeg syns også det er veldig pinlig at Senterpartiet i regjering ikke setter foten ned. De bøyer nakken, selv når det gjelder lokalt selvstyre. Jeg hadde aldri tenkt meg at det var mulig å overkjøre Oslo bystyre og alle femten bydelsutvalg – og bare støtte seg på Høyre i Oslo, sier Bøhler.

Også Sp-topp Per Olaf Lundteigen er svært skuffa over partiet.

– Det er et feil signal. Det er dypt beklagelig at regjeringa går til et sånt skritt, sier stortingsrepresentanten til Dagsavisen.

Bøhler mener en statlig reguleringsplan på ingen måte løser utfordringene med sykehusutbyggingen.

– Tomtene på Gaustad og Aker blir ikke noe større ved en statlig regulering. Det er ikke forsvarlig å gjøre en så stor utbygging på så små tomter. Plan og bygningsetaten i Oslo har jobbet seriøst med dette forslaget, og problemene blir bare større når regjeringen overkjører og ikke legger opp til noe samarbeid med lokale myndigheter. De går rett på samme hva de støter på, sier Bøhler.

Foto: Terje Bendiksby / NTB

Skuffet over Vedum

Jan Bøhler er også spesielt skuffet over finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Tre-fire ganger har finansministeren vært på Ullevål sykehus før stortingsvalget og kjørt det fram som en prioritert kampsak. Men denne saken er ikke over for vår del. Jeg er nå nestleder i aksjonen nei til nedleggelsen av Ullevål sykehus, og jeg skal aktivisere meg enda mer framover, sier Bøhler.

Også stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen er klar på at kampen nå går inn i en ny fase.

– Selv om staten vedtar statlig reguleringsplan og tar vekk ansvaret fra kommunen, så må staten fortsatt lytte til den kommunale meninga. Det er ikke sånn at de bare kan høvle over, og ikke bry seg om hva kommunen svarer i høringsrunden. Nå begynner nærkampen mellom staten og Oslo kommune.

Opposisjonen på Stortinget og i Oslo bystyret er særlig skuffet over at regjeringen i sin regjeringsplattform har vært tydelige på at tiden da lokaldemokratiet er ble overkjørt er over. I plattformen står det også at: «Lokalsamfunn skal bestemme mer selv, og folk skal få mer innflytelse over og kunne være stolte av sin egen hjemplass.».

– Mener du at denne avgjørelsen er det i strid med regjeringsplattformen?

– Ja, det er i strid med det som står om det lokale sjølstyret i plattformen. De faglige argumentene mot helse-sørøst sine planer vokser for hver dag som går. Det er så komplisert og dyrt å gjennomføre planen deres, og så negativt for de samla fagmiljøene i Oslo. Fagmiljøene er tydelige på at de ønsker å beholde Ullevål sykehus, sier Lundteigen.

– Hvordan planlegger du å ta opp dette med dine kolleger i regjering?

– Sånn som jeg gjør nå offentlig. Kampen fortsetter, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen