Oslo

Regjeringen overkjører Oslo i sykehussaken: – Dette er en skandale

Regjeringen har besluttet at utbyggingen av sykehus på Gaustad og Aker gjennomføres via statlig reguleringsplan, og utbygges som planlagt - til tross for kraftig motstand fra lokalpolitikerne i Oslo.

Helse- og omsorgsdepartementet har i dag bedt Kommunal- og distriktsdepartementet om å gjennomføre reguleringsprosessen for Nye Rikshospitalet på Gaustad og Nye Aker som statlig reguleringsplan.

Planen har i lang tid møtt kraftig kritikk fra bystyret i Oslo, og fagmiljøene.

– Jeg er prinsipielt imot statlig regulering, og opptatt av det kommunale selvstyret. Nå må vi gjøre jobben vår som den viktigste høringsinstansen på en grundig og skikkelig måte. Bygging av sykehus er avgjørende viktig for Oslos befolkning, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Mangel på respekt

– Det er nå avgjørende at Oslo universitetssykehus og Helse sør-øst sikres forutsigbarhet for å realisere planene for Nye Aker og Nye Rikshospitalet på Gaustad, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en pressemelding.

Hallstein Bjercke fra Oslo Venstre er dypt skuffet over avgjørelsen.

– Det er ikke til å tro at en regjering som hevder at de er opptatt av lokaldemokrati velger å fullstendig ignorere lokaldemokratiet i sykehussaken. Det vitner om total mangel på respekt for bystyret i Oslo, men også for egne partikollegaer i Oslo Arbeiderparti og Senterpartiet. Dette er en skandale, sier han til Dagsavisen.

I Hurdalsplattformen har regjeringen lagt til grunn at de skal sørge for at hele Groruddalens befolkning så raskt som mulig får lokalsykehustilbud ved Nye Aker sykehus.

Hallstein Bjercke (tv), Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, åpner for å overta for Rødt som byrådets samarbeidsparti. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

I regjeringsplattformen ble det klart at Ullevål sykehus skal legges ned som planlagt og isteden skal man bygge opp andre sykehus i hovedstadsregionen.

– Oslo universitetssykehus er det sykehuset i landet med de dårligste byggene – og det haster å få på plass nye og moderne sykehus til en raskt voksende befolkning i Oslo, heter det i pressemeldingen.

Den nåværende psykiatriske avdelingen på Gaustad skal etter planen flyttes til det nye lokalsykehuset på Aker. Men reguleringsplanene for hvordan disse byggene skal se ut er blitt møtt med kritikk fra Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo.

Hallstein Bjercke mener avgjørelsen vil føre til et dårligere helsetilbud for Oslos innbyggere.

– Splittingen av Ullevål mellom Gaustad og Aker er en helsepolitisk katastrofe, som vil ramme Oslos befolkning, som vil få et dårligere helsetilbud, en dårligere byutvikling og en skyhøy sluttregning for et sykehus de ikke vil ha, sier Bjercke.

Stortingsrepresentant for Rødt, Seher Aydar, skriver at det går et viktig skille mellom de private ideelle aktørene og de kommersielle.

– Blank løgn

Rødt-politiker Seher Aydar er sjokkert over avgjørelsen, og viser til Hurdalspattformen.

– Der kan vi lese «Et levende lokaldemokrati er grunnsteinen i Folkestyret og en forutsetning for tillit og legitimitet til det nasjonale folkestyret». Begge regjeringspartiene kaster prinsippene sine over bord. SP tråkker på det kommunale selvstyret, og AP lytter ikke til fagforeningene. Når regjeringa sier at tiden for å overkjøre lokalsamfunnene er over, blir det blank løgn når de i praksis legger opp til nettopp en overkjøring, sier hun til Dagsavisen.

Seher Aydar (Rødt) er medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

– Jeg trodde dette var 1.aprilspøk. Regjeringa vil presse gjennom nedleggelse av Ullevål sykehus, til tross for at denne statlige reguleringa er en fullstendig overkjøring av fagmyndighetene, de ansatte, lokalbefolkninga og folkevalgte i Oslo.

Hun minner om at fagmiljøene på sykehuset står samlet imot regjeringens plan.

– Det er et flertall i bystyret imot. Dette vil stå som en skamplett på Senterpartiet og Arbeiderpartiet i all framtid, sier Aydar.

Eivind Trædal i Oslo MDG er sjokkert.

– Regjeringen erklærte i høst at tiden for lokal overkjøring er over, men det stemmer tydeligvis ikke. Flertallet i Oslo bystyre har stemt for å bevare Ullevål, men nå blir vi altså plassert på sidelinja. Regjeringen overkjører Oslo for å bygge et gigantsykehus som mangler lokal støtte. Det er en trist dag for Oslo. Senterpartiet gikk til valg på å bevare Ullevål sykehus. Dette føyer seg inn i rekken av løftebrudd fra den kanten, sier han.

Både Senterpartiet i Oslo og på Stortinget har tidligere i år uttalt seg svært kritiske til planene, og til statlig regulering.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!

Nyeste fra Dagsavisen.no: