Politikk

Rødt og byrådet enige om sekstimersdag og basseng: – Det var en kamp

Byrådet og Rødt er enige om Oslo-budsjettet for 2022. Rødt har blant annet fått gjennomslag for et prøveprosjekt med sekstimersdag.

Mobasheri fra Rødt.

Budsjettet for Oslo i 2022 ble lagt fram i september, og byrådet var da fornøyde med å kunne legge fram et budsjett med mindre sparekniv enn året før. Rødt mente imidlertid at Oslo-byrådet burde brukt mer penger som følger av økt inntekt fra rekordhøye strømpriser på mer rettferdig fordeling i Oslo.

Strømprisene var et tema i forhandlingene, fortalte Rødts Eivor Evenrud på pressekonferansen onsdag, men det førte ikke til noen endringer i budsjettet. Det flyttes på totalt 463 millioner kroner, og 50 millioner går til styrking av bydelsøkonomien, og 58 millioner kroner til flere ansatte i hjemmetjenesten.

Kutt i bydelene

I forrige budsjett kom det store kutt til bydelene, og rammene er også trange i budsjettet for 2022. Flere bydeler har lagt fram budsjetter med betydelige sparebehov. Selv om de har fått plusset på noe, er ikke Rødt fornøyd med hvordan bydelene kommer ut i budsjettet for neste år.

–Dessverre er det ikke i nærheten av å være nok til å møte behovet i bydelene. Byrådet har over lang tid kuttet i bydelene. Byrådet har selv et ansvar for å rette opp i det, sier Siavash Mobasheri (R) til Dagsavisen. Han etterlyser et bydelsopprør.

–Vi ønsker at ansatte og fagfolk i bydelene gjør et opprør mot byrådet. Når bydelene må kutte, går det utover ikke-lovpålagte oppgaver. Særlig tilbud rettet mot barn og unge, sier han.

Ap mener på sin side at alle bydeler vil se at det nå blir mer penger med forliket mellom byrådet og Rødt.

–Med de endringene vi gjør nå kommer bydelene ut i pluss i forhold til situasjonen i 2021. Så er det bydelenes ansvar at pengene de bruker går opp, sier gruppeleder for Ap, Andreas Halse til Dagsavisen. Han viser også til kommunens digitaliseringsprosjekt gjennom Origo, som skal gjøre flere ting enklere og billigere for bydelene, for eksempel gjennomføringen av barnehageopptaket.

Andreas Halse blir Oslo Aps nye gruppeleder og leder for finanskomitéen. Det blir hans jobb å sørge for at byrådet får flertall for sine saker og budsjetter, og snekre sammen kompromisser i bystyret.


Sekstimersdag

Rødt forteller til Dagsavisen at de særlig er fornøyd med å ha fått gjennomslag for et prøveprosjekt med sekstimersdag i Oslo kommune. Dette er formuleringene de er enige om:

 • Byrådet bes om å forberede pilotprosjekt med sekstimers arbeidsdag/redusert arbeidstid med full lønnskompensasjon, fulgt opp med følgeforskning.
 • Det settes av en pott på 2 millioner kroner som kommunens virksomheter kan søke på til detaljplanlegging av et pilotprosjekt med sekstimers normalarbeidsdag/redusert arbeidstid i virksomheten med oppstart i løpet av første kvartal 2023.
 • Byrådet bes om å legge fram en beskrivelse av pilotprosjektet i tilknytning til budsjettet for 2023 med forslag til virksomhet, suksessmål, evalueringsmetode og finansieringsbehov.

Ikke enkelt

– Dette er svært gledelig fra vår side og for alle som ønsker å redusere arbeidsdagen. Det passer bra i en tid der flere trenger jobb og vi må dele på jobbene. Med sekstimers dag får vi flere i arbeid og vi reduserer belastninga i disse yrkene, sier Rødts Siavash Mobasheri til Dagsavisen.

Var det vanskelig å få gjennomslag?

–Det var en kamp. Selv om byrådspartiene har vedtatt sekstimes dag i sin byrådsplattform, så var det ikke enkelt å få dette gjennom. Men det var viktig fordi vi vet at det er stort ønske i fagbevegelsen og blant folk som er opptatt av å redusere arbeidsdagen.

–Vi har fått 2 millioner til prosjektering, og så må vi i forbindelse med budsjettet i 2033 bli enige om finansieringsbehov og hvilke mål vi skal ha. Vi må øke grunnbemanninga først, og sørge for at vi har nok ansatte til å gjennomføre prosjektet, sier Mobasheri.

Basseng og Oslofjorden

Ellers har Rødt og byrådspartiene også blitt enige om 91 millioner kroner til økt satsing på universell utforming i Oslo, 20 millioner kroner til økt biologisk mangfold, og 10 millioner kroner til rens av Oslofjorden.

Rødt har også ønsket bedre bademuligheter til folk, og flere terapibasseng. De ønsket også å få Mortensrud bad inn i Mortensrudprosjektet, men det fikk de ikke gjennomslag for, forteller Rødt. Men disse formuleringene er de blitt enige med byrådet om:

 • Byrådet bes sørge for at den neste behovsplanen for idrett og friluftsliv inneholder en analyse av hvordan badetilbudet i Oslo skal utvikle seg, med en særlig vurdering av behovene i Hovinbyen, Oslo vest og Søndre Nordstrand.
 • Byrådet bes sørge for at den neste behovsplanen for idrett og friluftsliv inneholder en analyse av situasjonen og behovet for flere kommunale terapibad/varmtvannbasseng.
 • Byrådet bes sørge for at flere terapibad gjøres tilgjengelige for brukere i løpet av 2022.

– Når det gjelder terapibadene så har vi fått inn 5 millioner kroner i budsjettet for 2022. Der har vi pekt på Ammerudhjemmet, og Kantarellen som blir åpna i løpet av 2022. Så jobbes det videre med å finne andre bad. Dessverre har ikke kommunen nok bad, så vi må inngå noen avtaler med private aktører. Men, vi har fått gjennomslag for at byrådet skal legge fram noen planer for dette i Idrettsbehovsplanen.

Hvordan har forhandlingene vært?

– Det har foregått over noen uker nå. Det har vært ålreit stemning, men det har gått sakte framover og det har tatt tid og det har vært krevende å dra byrådspartiene i vår retning og gjøre budsjettene bedre. Vi er fornøyde med det vi har fått til nå. Det har vært en grei prosess.

Dere sitter ikke igjen med en bitter følelse etter forhandlingene?

– Det er klart at man skulle alltid ønske at man skulle fått mer gjennomslag. Vi fikk inn i forhandlingene med fire hovedkrav, og mener vi har fått til mange gode saker, avslutter Mobasheri.

Tredje boligsektor

Byrådet satt av 10,7 millioner kroner til tredje boligsektor i budsjettet for 2022. Det synes Rødt var for lite, men de har ikke fått gjennomslag for mer penger til dette i budsjettet.

–Vi gikk i forhandlingene med krav om å forsere og sette i gang prosjektet med Hagegata 30. Dessverre møtte vi et byråd som ikke ville legge inn pengene til det nå. Vi fikk inn en formulering om at kvalitetssikringen skal legges fram innen seinest utgangen av 2023. Da har vi mulighet til å ta det opp på nytt, sier Siavash Mobasheri til Dagsavisen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Flere økninger i budsjettet:

 • 25 millioner i tillegg til det som allerede ligger i byrådets budsjettforslag til styrket satsing på unge voksne.
 • For å få raskere framdrift i planleggingen av offentlige formålsbygg som skoler, settes det av 5 millioner ekstra til Plan- og bygningsetaten.
 • Den samiske barnehagen får 800 000 i driftstilskudd.
 • Partiene setter av 5 millioner til tilskudd til SIOs prosjekt for nytt studenthus i Oslo
 • Byrådet skal utarbeide soner for beboerparkeringen som gjør at Oslo kan ha forskjellige satser i indre og ytre by, og utrede muligheten for å ilegge høyere avgift hvis man ønsker å ha flere biler per husstand. 
 • Satsene for elbiler, både for fremmedparkering og beboerkort, økes til 30 prosent av fossilbil, tilsvarende henholdsvis 15 kroner timen og 135 kroner i måneden.
 • Flere aktører får økte tilskudd: Fontenehusene, Jussbuss, Helsesenter for papirløse migranter, JURK, Gatejuristen, Det andre teateret, Kloden, KIGO, Kunstenerforbundet og Sub Scene og Leieboerforeningen.
 • Kløverveien barnepark får tilskudd på 300.000
 • En million kroner til kompetansekartlegging i eldreomsorgen
 • Undervarme på Bjøråsen kunstgress: 8 millioner
 • Nytt dekke på Nordre Åsen (Skeids bane) til 7,5 millioner
 • Rehabilitering av Ingierstrand bad for 5 millioner