Nyheter

– Byrådet har lovet å skaffe de med trang økonomi bolig. Men hva får man for ti millioner kroner. Et par toroms?

Høyre mener at byrådets Oslobudsjett for 2022 ikke gir svar på mange av våre største utfordringer, og kaller budsjettet for traust og visjonsløst.

Høyres Anne Haabeth Rygg er særlig skuffet over byrådets vilje til å satse på en tredje boligsektor.

I budsjettet har byrådet satt av drøyt 10 millioner kroner å videreutvikle en tredje boligsektor.

– Tomme løfter

– Byrådet har lovet å skaffe de med trang økonomi bolig. Men hva får man for ti millioner kroner. Et par toroms?, sier hun ironisk.

I innledningen til budsjettet skriver byrådet:

«Oslo skal stille opp for dem som ikke klarer å skaffe seg egen bolig. Trygge og gode boliger er vesentlig for å kunne stå i arbeid og for barn og unges oppvekstvilkår. Byrådet er opptatt av at flere av beboerne i kommunale boliger skal få en tryggere økonomi og at flere kommer i inntektsgivende arbeid. Nye bostøtteordninger for leietakere i kommunale boliger innføres i løpet av 2022. I påvente av dette videreføres overgangsordninger for leietakere i kommunale boliger».

Hun mener dette er tomme løfter fra byrådet.

– Det som må til er å få opp reguleringstakten for nye boliger, og oppheve forbudet mot små leiligheter i sentrum. For mange vil dette være inngangsporten til boligmarkedet. Byrådets modeller med «leie til eie», har vi heller ikke sett noe til. Budsjettet viser at det ikke er noen vilje til å få plass en tredje boligsektor. At de også vil øke boligskatten, fører til at det blir enda dyrere å bo i Oslo, sier hun.

– Dette ser vi ingenting til i budsjettet, og det tror jeg vil skuffe mange av velgerne som faktisk trodde at de rødgrønne partiene skulle hjelpe dem inn i boligmarkedet, sier hun.

Vil oppskalere

Byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG) presiserer overfor Dagsavisen at pengene som er satt av på neste års budsjett skal gå til prosjektering.

Byråd Hanna Marcussen (MDG).

– Dette er penger som skal brukes til å gå videre med det arbeidet vi er i gang med. Vi skal finne ut hvordan vi skal gjøre dette, hvor vi skal ha prosjektene, og hvem som skal komme inn under dem, sier byråden.

Foreløpig er disse midlene nok til å gå videre med prosjektet. Når vi skal oppskalere, blir det større sum med penger,

—  Hanna E. Marcussen (MDG).

– Foreløpig er disse midlene nok til å gå videre med prosjektet. Når vi skal oppskalere, blir det større sum med penger, sier hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: