Politikk

Opposisjonen med krav til skolebyråden: – Dette er ikke en holdbar situasjon

Da en elev ble knivstukket utenfor Kuben videregående skole i Oslo, fikk ikke rektor kontakt med Utdanningsetaten før fire timer senere. Direktøren i etaten fortalte deretter en annen versjon til bystyrepolitikerne. Nå ber opposisjonen skolebyråden sikre korrekt informasjon i framtida.

Sunniva Holmås Eidsvoll, leder i Oslo SV.

Sist uke kunne Dagsavisen fortelle at Utdanningsetaten ikke tok kontakt med rektor på Kuben videregående skole før fire timer etter at en elev hadde blitt knivstukket utenfor skolen. Senere kom det i tillegg fram at Utdanningsdirektør Marte Gerhardsen ga uriktige opplysninger i bystyrets utvalg om at Utdanningsetaten tok kontakt med skolen umiddelbart, når de i virkeligheten ikke svarte før fire timer senere.

Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll sa i Dagsavisen lørdag at ingen skoler skal stå alene, og at det var riktig og nødvendig at skoledirektøren beklaget feil informasjon til politikerne.

Nå reagerer bystyrerepresentantene også på skolebyrådens uttalelser. Under dagens spørretime i bystyret vil byråden få spørsmål fra opposisjonen om nettopp dette.

– Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll sier at Gerhardsen svarte etter beste evne ut ifra den informasjon hun hadde. Det holder ikke. Det er byrådens ansvar å passe på at den informasjon bystyret får, er korrekt. Det er flott at hun sier at ingen skoler, elever eller ansatte skal oppleve å stå alene etter en alvorlig hendelse. Men, det holder ikke at hun legger til grunn at etaten skal gå gjennom rutiner. Det er byrådens ansvar å påse at det skjer. Det er byråden vi kjenner, og vi må kunne ha tiltro til den informasjonen vi får i en så alvorlig sak som dette. Jeg kommer til å følge dette svært tett fremover, og det vil jeg anbefale byråden også å gjøre. Hun må påse at de gjennomgår sine rutiner, sier bystyrerepresentant Hallstein Bjercke (V).

Venstres Hallstein Bjercke møter pressen i Oslo rådhus onsdag etter at det ble klart at byrådet går av som følge av mistillitsforslaget mot Miljøpartiet de Grønnes Lan Marie Nguyen Berg.

Tilliten fra bystyret

Han forventer nå at byråden i første omgang sender et notat til bystyret med korrigerte opplysninger. Det skjedde sist for et år siden, da direktør for Utdanningsetaten Marte Gerhardsen blant annet ga feilaktige opplysninger om hvorfor alle i Læringsmiljøteamet i Utdanningsetaten sa opp jobbene sine.

– Sist dette skjedde så kom dette notatet uoppfordret. Det forventer jeg at skjer nå også. Hun må også gjennomføre tiltak som er nødvendig for at bystyret kan ha tillit til informasjonen vi får. Hva slags tiltak som bør settes i gang, overlater jeg til byråden. Vi kan ikke ha det sånn at vi fra tid til annen får informasjon vi ikke kan stole på som byråden må korrigere. Da mister vi tiltroen til informasjonen vi får. Nå har vi ved flere tilfeller fått feilaktig informasjon fra etaten, og dette er ikke en holdbar situasjon, sier Bjercke.

Ikke forberedt

Da skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll svarte på kritikken lørdag påpekte hun at den konkrete hendelsen på skolen ikke var et avtalt tema, og at da Gerhardsen likevel fikk spørsmål om denne, svarte hun etter beste evne ut fra den informasjonen hun hadde.

Det reagerer bystyrerepresentant Mehmet Kaan Inan (H) på.

– Beredskap og krisehåndtering er helt sentralt i en så stor organisasjon som Utdanningsetaten er, og noe direktøren selvsagt skal kunne svare på uten å måtte lese seg opp på forhånd. Byråden kan godt mene at den alvorlige hendelsen med knivstikking på Kuben videregående skole ikke var avtalt tema for møtet, men rapporten vi diskuterte handler om vold og trusler i Osloskolen, og hvordan vi kan skape et trygt og godt læringsmiljø for elevene. Hvilke rutiner skolene har ved alvorlige hendelser er høyest relevant for alle lærere, elever, og oss politikere. Jeg gjør ikke jobben min som folkevalgt om jeg ikke spør direktøren om hvordan dette fungerer, sier han.

I svarene fra skolebyråden kommer det også fram at etaten fra og med denne uka skal ha på plass et beredskapsnummer der skoler kan ta kontakt dersom de umiddelbart trenger bistand i en krevende situasjon.

– Det er helt vanvittig at det ikke har vært på plass før nå. Jeg trodde ikke det var sant da jeg leste det, sier Kaan Inan.

Mehmet Kaan Inan (H).

Mens bystyrerepresentanten fra Venstre forventer tiltak fra skolebyråden, gir Kaan Inan uttrykk for at han ikke har mye tillit igjen til skolebyråden.

– Jeg er forundret over at byråden er beroliget, og har full tillit til at etaten skal klare å rydde opp i dette selv. Hun var i samme møte som meg, og hørte direktøren uttale seg om noe hun ikke hadde greie på. Skolebyråden kan ikke bare sette seg i baksetet og satse på at Utdanningsetatens direktør vet hvor Osloskolen skal. Det er nok skandalesaker i media om situasjon i Osloskolen nå. Nå trenger elever og lærere i Osloskolen arbeidsro, men jeg er sannelig ikke sikker på om dagens politiske og administrative ledelse er de rette til den jobben, sier han.

Følger opp

Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll sier at hun opplever at skoledirektør Marte Gerhardsen er godt kjent med forventningene til Utdanningsetaten. Skolebyråden har bedt Utdanningsetaten om en oppdatering om hvordan beredskapsarbeidet følges opp i etaten, forteller hun i en e-post til Dagsavisen.

Eidsvoll skriver at hun er glad for at etaten har etablert et beredskapsnummer som skoler kan ringe til. Og om kritikken fra Høyre og Venstre svarer Eidsvoll:

– Det er selvfølgelig helt nødvendig at bystyret har tillit til den informasjonen både etatsdirektører og byråder gir. Det var riktig og nødvendig at etatsdirektøren beklaget feilinformasjonen til bystyret. Jeg forventer at bystyret tar denne oppriktige beklagelsen slik den var ment. Saken om Kuben-hendelsen var i utgangspunktet ikke et avtalt tema etatsdirektøren skulle svare på den dagen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen