Nyheter

Fikk ikke tak i Utdanningsetaten etter knivstikking: Dette svarer byråden

Det tok timevis før Kuben videregående skole kom i kontakt med Utdanningsetaten etter knivstikking og masseslagsmål mandag. – Ingen skole skal oppleve å stå alene, sier skolebyråd i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Sunniva Holmås Eidsvoll tar over som ny skolebyråd. I dag er hun gruppeleder for SV i Oslo bystyre.

Det var torsdag at Dagsavisen kunne fortelle at ledelsen ved Kuben videregående skole ikke fikk kontakt med Utdanningsetaten for bistand etter et masseslagsmål og knivstikking ved skolen mandag. Klokka 12:10 rykket politiet ut til episoden, men første kontakt med etaten var først fire timer senere.

I et møte i kultur- og utdanningsutvalget onsdag sa skoledirektør Marte Gerhardsen at etaten var i kontakt med skolen med en gang. Dette beklaget hun i Dagsavisen da hun ble konfrontert med tidslinjen for hendelsesforløpet mandag. Hun var ikke kjent med at det tok så lang tid før det ble opprettet kontakt.

– Jeg har i dag blitt gjort kjent med at vår beredskapsorganisasjon ikke var raskt nok tilgjengelig for skolen. Det er sterkt beklagelig. Vi har hatt et møte om situasjonen i dag, og lager nå nye rutiner som sørger for at vi er umiddelbart tilgjengelig ved neste hendelse, skrev Gerhardsen til Dagsavisen.

Marte Gerhardsen, direktør i Utdanningsetaten i Oslo

Vil ha nytt stormøte om Osloskolen

Hovedverneombud i Utdanningsetaten i Oslo kommune, Dag Martin Vikheim, reagerer sterkt på at rektor ikke fikk kontakt med etaten raskere.

– Dette er rett og slett ikke godt nok. Jeg vil si det er uholdbart. Vi kommer til å be om at vi blir tatt med i en evaluering av eksisterende prosedyrer og eventuelle beredskap. Det er helt nødvendig nå, sier han. Vikheim mener skolens ansatte skulle fått en debrief samme dag, og at rutinene i Utdanningsetaten bør gjennomgås.

– Jeg opplever at skolene blir stående alt for alene i håndteringen av dette – både i forhold til ansatte og elevene. Politiet bruker i snitt åtte minutter på å komme til stedet. I mellomtiden må ansatte uten opplæring takle dette på egenhånd. Jeg mener det stilles uforsvarlige krav til dem. Dette er helt uholdbart, sier han, og legger til:

– Jeg tenker det er på tide med et stormøte. Situasjonen i Osloskolen er i ferd med å eskalere. Det har vært litt mange saker på kort tid. Jeg tror vi må ta en fot i bakken og se litt mer overordnet på ting. Dette er et ansvar og initiativ jeg mener byråden må ta.

Uakseptabelt

Leder for Utdanningsforbundet i Oslo, Aina Skjefstad Andersen, sier at hun er overrasket over rutinene hos etaten.

– Dette reagerer jeg sterkt på, sånn kan det ikke være. Jeg er overrasket over at Utdanningsetaten ikke har bedre rutiner for dette, dette må på plass umiddelbart, sier hun. Andersen understreker at Osloskolen er et trygt sted å være.

– Vi har over lang tid jobbet sammen med etaten knyttet til Vold og trusler, og mener at mye godt er gjort , særlig når det gjelder det forebyggende arbeidet. Dessverre ser vi at gode og forutsigbare systemer for hvordan skolene skal å håndtere akutte situasjoner er fortsatt ikke på plass.

Leder Aina Skjefstad Andersen i Utdanningsforbundet i Oslo.

Vil ha gjennomgang

Da Dagsavisen bragte nyheten om hendelsesforløpet på Kuben videregående skole, mente opposisjonen at skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll, raskt måtte ta tak i situasjonen. Eidsvoll sier nå til Dagsavisen at hun legger til grunn at etaten går gjennom sine rutiner og avklarer ansvarsforhold som tilsynelatende ikke har fungert godt nok da ledelsen på Kuben forsøkte å ta kontakt.

– Jeg oppfatter at utdanningsdirektøren selv også har varslet en gjennomgang, sier hun.

Om Gerhardsens feilaktige informasjon i kultur- og utdanningsutvalgets møte, sier byråden:

– Etatsdirektøren hadde tilbudt seg å orientere Kultur- og utdanningsutvalget om en rapport om internkontroll knyttet til opplæringslovens paragraf 9 A. Den konkrete hendelsen på Kuben var ikke et avtalt tema. Da Gerhardsen likevel fikk spørsmål om denne svarte hun etter beste evne ut fra den informasjonen hun hadde. Hun har selv beklaget at hun da kom i skade for å gi noe informasjon hun ikke hadde fått kvalitetssikret. Det var riktig og nødvendig at hun beklaget dette, understreker Eidsvoll.

Hun skriver videre i e-posten til Dagsavisen at beredskapsarbeidet alltid skal ha prioritet.

– Når en krise skjer må skolene vite at de kan få bistand, om de selv ønsker det. Ingen skoler, elever eller ansatte skal oppleve å stå alene etter en alvorlig hendelse. Jeg er informert om at fra neste uke vil etaten ha på plass et beredskapsnummer der skoler kan ta kontakt dersom de umiddelbart trenger bistand i en krevende situasjon. I tillegg er etaten allerede i gang med å gå gjennom sitt støttesystem til skolene i deres beredskapsarbeid og finne ut hvordan de kan gjøre det bedre.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen