Politikk

Olaf jobber i en bydel der kun én barnehage har nok barnehagelærere: – Oslo kommune må ta situasjonen på alvor

Barnehagelærer Olaf Alteren, som er i streik, er bekymret for rekrutteringa til barnehagene i Oslo, og mener kommunen sitter på nøkkelen.

Barnehagelærer Olaf Alteren er i streik.

– Oslo kommune må ta situasjonen på alvor, og de er nødt til å se hvilket samfunnsproblem det er at vi ikke får rekruttert fagutdanna ansatte til barnehagene, sier barnehagelærer Olaf Gunnar Alteren.

Barnehagen han jobber i ligger i bydel Vestre Aker. I denne bydelen oppfylte ingen av barnehagene pedagognormen i utgangen av 2020. I dag oppfyller kun én av barnehagene kravet. I gjennomsnitt lå Oslo kommune 24,5 prosentpoeng under landsgjennomsnittet. Se oversikten for din bydel lenger ned.

Sammen andre Unio-medlemmer i barnehager, skoler og ulike helseinstitusjoner har Olaf Gunnar Alteren streika siden meklingen med Oslo kommune ikke førte fram. Onsdag trappet de opp streiken med ytterligere 1.272 medlemmer og dermed vil nær 1.900 Unio-medlemmer være i streik i Oslo, og over 22.500 i hele landet.

Bydelsdirektør i Vestre Aker har ikke kommentert tallene overfor Dagsavisen, men bydelen viser til at det i 2021 er en del ansatte med dispensasjon som er under utdannelse eller i permisjon.

Leder av Unio Oslo kommune er Aina Skjefstad Andersen (Utdanningsforbundet).

Bekymret for kvaliteten

– I Oslo kommune er det i gjennomsnitt flere barn per barnehagelærer enn i resten av landet, og også her kommer bydel Vestre Aker dårligst ut med 22 barn per barnehagelærer, og 6 barn per årsverk. Det betyr noe for kvaliteten på tilbudet som gis til barn i Oslo kommunes barnehager, sier Aina Skjefstad Andersen, og legger til:

– Barnehagelærere er de første lærerne små barn møter i sin opplæring, og når det ikke er nok barnehagelærere ansetter man personer på dispensasjon som ikke oppfyller kompetansekravet barna har rett på.

Skjefstad Andersen er leder for forhandlingsutvalget i Unio Oslo kommune, og til daglig leder av Utdanningsforbundet Oslo.

– Jeg tror ikke foreldre i Oslo er klar over at vi ligger så langt under gjennomsnittet, og at det er så store forskjeller innad i Oslo. Tallene er sjokkerende. Ansatte med dispensasjon kan være folk uten noe som helst pedagogisk utdanning. Assistenter gjør en god jobbe, men de skal ikke erstatte pedagogene.

Barnehagelærer Olaf Gunnar Alteren er tydelig på at en reallønnsvekst er det som må til for kunne styrke rekrutteringen til barnehagelærerutdannelsen og barnehagene. Han mener det er et etterslep etter fjorårets nulloppgjør som må tas på alvor.

– Veldig mange opplevde fjorårets nulloppgjør som en stor skuffelse og en provokasjon. Lønnsøkning er helt avgjørende for å øke rekrutteringen. Jeg kjenner svært mange som har vurdert barnehagelærer- eller lærerutdannelse, men valgt det bort fordi lønna og lønnsveksten er så lav. I tillegg opplever vi at mange slutter og begynner å jobbe i andre bransjer, særlig blant spesialpedagoger. Dette er negativt for barna og de ansatte. Det handler om å være konkurransedyktig opp mot andre utdannelser med samme lengde. Vi ønsker ikke at flere skal velge bort barnehage- og læreryrket, sier Alteren.

Ønsker dialog

– Opptrappingen er kraftig, men forsvarlig, og det er mulighet til å søke dispensasjon hvis det er fare for liv og helse. Vi trapper opp for å markere alvoret, men også forhåpentligvis få Oslo kommune til å invitere til dialog. Det har ikke vært noe kontakt mellom partene siden bruddet var et faktum, og ballen ligger hos dem. Det er de som må ta kontakt, sier Aina Skjefstad Andersen.

Barnehagelærer Olaf Gunnar Alteren synes det er svært tungt å gå i streik, når han vet hvor sårt barna trenger dem.

– Streik er det siste vi ønsket oss. Vi er veldig lei oss for de konsekvensene det får for barn i alle aldre. Barn har et stort behov for å være i barnehagene nå, og særlig de med særskilte behov. Dette er et ansvar som Oslo kommune må ta. Det er de som sitter med nøkkelen til løsningen, sier han.

– Hva gjør dere dersom Oslo kommune ikke imøtegår kravet deres?

Jeg kan bare svare for meg selv, men jeg kommer til å bli veldig skuffa, og oppgitt på vegne av alle barn og unge som fortjener å ha gode lærere og godt utdanna personell i alle barnehager. Og for samfunnet som står i fare for å miste de beste kandidatene inn i yrket.

Aina Skjefstad Andersen er ikke bekymret.

– Streikeviljen er stor.

---

Pedagognormen

  • Ifølge forskrift om pedagogisk bemanning skal det være minimum én pedagogisk leder per 7 barn under tre år
  • Og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

---