Innenriks

Unio-streiken trappes opp – konsekvensene blir merkbare

Onsdag trappes streiken blant lærere og sykepleiere opp. For byer som Trondheim, Oslo og Bergen blir konsekvensene merkbare.

Forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio snakker med streikevakter utenfor Deichman bibliotek i Bjørvika i Oslo. Unio trapper opp streiken også i Oslo med over 1.200 ansatte i skoler, barnehager og ulike helseinstitusjoner. Fra før er over 600 Unio-medlemmer i Oslo tatt ut i streik etter at meklingen med Oslo kommune ikke førte fram.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

I Trondheim kan rundt 2.200 lærere og sykepleiere være i streik fra onsdag.

– Den varslede opptrappingen av streiken vil gi umiddelbare og store konsekvenser for tilbudet i skole, barnehage, hjemmetjenester og ved helse- og velferdssentre i Trondheim kommune, skriver kommunen i en pressemelding tirsdag.

Bare et fåtall av skolene vil kunne tilby undervisning, og der dette vil bli gitt, vil det kun gjelde enkelte skoletrinn. Ved de fleste skolene vil også SFO bli berørt.

Søker om dispensasjoner

– Det jobbes nå kontinuerlig med å søke fagforeningene om dispensasjoner der vi mener det kan være fare for liv og helse, sier organisasjonsdirektør Elin Rognes Solbu i Trondheim kommune.

I Oslo kan rundt 1.900 Unio-medlemmer være i streik fra og med onsdag, ved barnehager, skoler, helseinstitusjoner og biblioteker, samt flere Nav-kontorer og administrasjonen i flere bydeler.

I Bergen kan rundt 1.750 ansatte i kommunen være i streik fra onsdag. Både skoler, barnehager, Pedagogisk-psykologisk senter (PPS), sykehjem, hjemmetjenester og administrasjon blir rammet av streiken.

– Vi jobber med å få oversikt og kartlegge konsekvenser av den varslede opptrappingen og vil vurdere hvor det blir nødvendig å søke om dispensasjon, med hensyn til helse og sikkerhet, sier kommunikasjonsdirektør Eva Hille på kommunens nettsider.

Holder korona utenfor

Unio har varslet at i landet over vil 20.760 medlemmer være i streik fra onsdag.

Alt som berører håndteringen av koronapandemien, blir imidlertid ikke rammet av streiken.

Unio gikk til streik torsdag i forrige uke fordi de mente tilbudet fra KS om en ramme på 2,8 prosent i lønnsoppgjøret var for dårlig.