Politikk

Milliardsprekken: Dette krever bystyret svar på fra Berg

Flere partier i bystyret truer samferdselsbyråd Lan Marie Berg med mistillit etter milliardsprekken i vannverkssaken. Nå krever flere partier at Berg legger hele saken på is og ikke inngår nye kontrakter før bystyret har fått svar på flere sentrale spørsmål.

– Vi må bruke pinsen til å gå gjennom dokumentene vi har fått innsyn i, men det kan hende at vi rett og slett ber Lan Marie Berg om å ikke inngå noen nye kontrakter før bystyret har behandlet denne saken. Det kan hende vi må endre hele måten prosjektet er planlagt gjennomført på, sier Høyres gruppeleder Anne Rygg til Dagsavisen.

Torsdag blei det kjent at den nye reservevannforsyninga til Oslo blir over 5 milliarder dyrere enn først antatt. Hovedgrunnen er prisendringer i markedet, altså at entreprenørene som skal gjøre jobben med å grave en vanntunnel fra Tyrifjorden i Buskerud til Huseby på Oslo og nytt renseanlegg på Huseby er blitt mye dyrere.

Saken er blitt nok en skandalesak for samferdselsbyråd Lan Marie Berg, som seinest i fjor unngikk mistillit i bystyret med et nødskrik etter flere brudd på arbeidsmiljøloven i hennes etater.

Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke.

Nå vurderer altså flere partier i bystyret om prosjektet rett og slett må legges dødt en periode fram til alle detaljer har kommet fram.

– Mitt klare råd til byråden er full frys av inngåelse i alle nye kontrakter fram til bystyret har behandlet saken, sier gruppeleder for Venstre, Hallstein Bjercke til Dagsavisen.

Møtte pressen

Fredag ettermiddag avholdt Berg en pressekonferanse der hun svarte på alle spørsmål knytta til vannforsyningssaken. Der var hun tydelig på at hun ikke hadde vurdert sin stilling som følge av budsjettsprekken. Hun viste til at det ikke var uvanlig at store, offentlige prosjekter økte i pris og viste samtidig til at sprekken i dette tilfellet kom som følge av en endring i markedet, ikke som følge av dårlig politisk styring.

Hun fikk til dels støtte av konsulentfirmaet Holte, firmaet som regnet seg fram til sprekken på 5,2 milliarder, i at det var endrede markedspriser som er hovedårsaken til budsjettsprekken, ikke prosjektet eller styringen av prosjektet som sådan som gjorde prislappen høyere.

Likevel mener nå Høyre at bystyret må vurdere å endre hele prosjektet.

– Det ligger noen forutsetninger for hvordan oppdraget skulle gjennomføres. Prosjektet skulle stå ferdig i 2028 og det skal lages en tunnel der man skal frakte steinmassene til Sollerudstranda for å frakte dem videre på skip til Drammen. Bystyret tok noen valg da vi hastebehandlet prosjektet som vi må vurdere om vi skal snu om på nå. En budsjettoverskridelse på 5,2 milliarder tilsvarer dagbøter fra Mattilsynet i 14 år. Hvis vi kan ta ned kostnadene med flere milliarder mot at prosjektet blir forsinket ett år eller to kan det hende vi må vurdere det, sier Rygg.

Hun viser til at Mattilsynet har varslet dagbøter til Oslo kommune dersom ny reservevannforsyning ikke står klart i 2028.

Krever flere svar

Det er særlig to sider ved budsjettsprekken opposisjonen i bystyret er kritiske til: Det ene er at prosjektet er blitt langt dyrere enn først anslått, men kanskje særlig at Berg ikke informerte bystyret før nå i mai om at prosjektet ville bli så mye dyrere og kreve en ny behandling i bystyret for å få økt kostnadsramma. De mener Berg burde gått rett til bystyret første gang hun fikk en indikasjon om at prosjektet ville gå ut over kostnadsramma bystyret hadde satt før jul i fjor.

Berg svarte detaljert under pressemøtet fredag om når hun fikk informasjon underveis i prosessen, og om hvilke tiltak hun satte i gang for å møte disse. Hun viste blant annet til at det kun tok ti dager fra hun fikk Holte-rapporten som fastslo budsjettsprekken til hun informerte bystyret om dette.

Hun var også klar på at det var riktig å kvalitetssikre bekymringene hun fikk fra Vann- og avløpsetaten om kostnadssprekk, med eksterne rapporter før hun gikk til bystyret og ba om økt kostnadsramme for prosjektet.

Likevel er ikke opposisjonen fornøyde. De har hasteinnkalt til en høring de krever at skjer før revidert budsjett skal behandles 4. juni. De har varslet at det særlig er tre forhold de må komme til bunns i:

  • Hvilken informasjon Vann- og avløpsetatens ledelse hadde om overskridelsene, på hvilke tidspunkt de fikk informasjonen og når og hvordan den ble videreformidlet til byrådsavdelingen
  • Hvilken informasjon politisk ledelse hadde om overskridelsene, på hvilke tidspunkt og hvordan de fikk informasjonen og når og hvordan den ble videreformidlet til bystyret
  • Hvordan byråden har holdt seg orientert om status og utvikling for prosjekt ny vannforsyning, og hvordan prosjektet ble fulgt opp i styringsdialogen med etaten

– Under pressekonferansen virket det som den eneste som kunne svare godt på spørsmål var den innleide konsulenten som er prosjektleder. Det bekymrer meg. Det virker som ingen ansatte i Oslo kommune kjenner dette prosjektet godt nok. Vi må få oversikt over hvordan styringen i dette prosjektet har foregått, sier Bjercke i Venstre.


Mer fra Dagsavisen