Byråd for miljø- og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg (MD) vil ha et utslippsfritt Oslo innen 14 år. FOTO: HILDE UNOSEN

– Oslo tar ansvar

Innen 14 år skal Oslo være utslippsfri. – Dette er en plan for å kutte utslipp, og samtidig gjøre Oslo til en bedre by å bo og være i, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

I går overleverte bystyret klimastrategien til miljø- og samferdselskomiteen i bystyret, før den skal opp i bystyret.

Økte utslipp

Byrådene Raymond Johansen og Lan Marie Nguyen Berg var i Paris under klimatoppmøtet tidligere i år. Oslo var med på et opprop før forhandlingene startet. Byene lovte her at de skal bruke 100 prosent fornybar energi innen 2050.

– Utslippene i Oslo og verdens for øvrig har gått opp siden 1990. Oslo ønsker å gå foran, og hjelpe regjeringen med å gjennomføre Paris-avtalen, sier Lan Marie Nguyen Berg til Dagsavisen.

– Det haster med å få ned utslippene, og vi er nødt til å levere, sier byråden.

LES OGSÅ: Det skal bli bilfritt i Oslo sentrum

70 prosent

Oslo står for 2,5 prosent av klimautslippene i Norge.

– Ser vi på verdensbasis, står byen for 70 prosent av utslippene. Byene er altså både problemet, men også løsningen. I byer handler klimapolitikk også om å gjøre byene bedre å leve i, sier Nguyen Berg.

Byrådets planer om fjerning av parkeringsplasser i Oslo, ved snøfall, er bare begynnelsen på byrådets klimaplaner.

Noe alle som bor i byen etter hvert vil merke.

Aftenposten skrev i går at byrådet vil fjerne en av fem biler i Oslo innen 2020, og at de ønsker at 25 prosent av oss bruker sykkel i 2025.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Avhengige av bil

Transport står for 63 prosent av utslippene i Oslo. Byrådes ambisiøse mål nås ikke av politikerne alene, og krever mye av innbyggerne.

– I 60 år har vi planlagt rundt bilen. Det har gitt plassmangel, dårlig luft og usikre trafikksituasjoner, sier Nguyen Berg.

Et av flere tiltakene fra byrådet, er å få all anleggstrafikk over på fornybar energi.

– Det bygges mye i Oslo, og anleggsmaskiner står for 24 prosent av utslippene. Det finnes fossilfrie løsninger. Men de vil ikke komme før noen etterspør det. Og det gjør vi. Kommunen vil gå foran med pilotprosjekter i anbudskonkurransene. for å få nye teknologi inn i anleggsbransjen, sier hun.

Etter at Miljøpartiet de Grønne kom til makten i Oslo, har de jobbet intensivt for å få til klimavennlige tiltak.

«Klimaproblemene er globale, men mange av løsningene finnes på lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle når det gjelder planlegging av samferdsel og hvordan folk bor og lever livene sine. Kommunene kan også gå foran gjennom å stille miljøkrav og velge miljøvennlig når de kjøper varer og tjenester», heter det i deres partiprogram.

– Vi ser at folk er modne for dette, og at de ønsker å være en del av løsningen, avslutter byråden.

LES OGSÅ: Her er regjeringens klimaplan