Opprør mot sykehusdirektøren

Både Rødt og SV støtter de ansatte på at direktør Bjørn Erikstein ved Oslo universitetssykehus (OUS) må fjernes fra stillingen. Nå må helseministeren ta stilling til tillitskrisen.

– Jeg skjønner ikke hvordan helseminister Bent Høie (H) kan ha tillit til Bjørn Erikstein, og jeg vil ha et svar på hva helseministeren vil gjøre med tillitskrisen som vises ved at de ansatte ved samtlige Oslo-sykehus samlet protesterer mot helsepolitiske galskapen i å legge ned Ullevål sykehus, sier Bjørnar Moxnes til Dagsavisen.

Han er krystallklar på at Erikstein må gå fra stillingen.

Kommentar: Det brenner under føttene på sykehusdirektøren

– Nå har tillitsvalgte som representerer 20.000 sykehusansatte uttrykt mistillit til direktør Erikstein. Motstanden mot å legge ned Ullevål og bygge gigantsykehus på Gaustad har vokst til orkans styrke. Eriksteins sykehusplan var håpløs i utgangspunktet, men etter dette er det null realisme i å gjennomføre den. Du får ikke Stortinget til å gå videre med prosjekt til 50 milliarder kroner når prosjektet mangler enhver legitimitet blant de ansatte. Det er dømt til å bli en fiasko, og det innser stadig flere politikere her inne på Stortinget, sier Moxnes.

Mistillit

Tirsdag sendte de ansatte ved OUS et brev til styret at de ikke har tillit til Erikstein.

Brevet er undertegnet av foretakstillitsvalgte for Legeforeningen, Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet og flere andre organisasjoner som representerer nesten alle de 20.000 ansatte ved (OUS), skriver Aftenposten.

I brevet ber de ledelsen ved OUS stanse prosessen.

«Organisasjonene kan ikke stille seg bak ledelsens løsningsforslag for utviklingen av sykehuset, og har bedt om at prosessen stanses, og at det utarbeides et bedre beslutningsgrunnlag som har støtte blant ansatte i sykehuset og de berørte fagmiljøene», sår det i brevet fra de tillitsvalgte.

Saken fortsetter under bildet.

OUS-direktør Bjørn Erikstein (nærmest) og helseminister Bent Høie da nye planer for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet ble presentert i 2015. Nå må statsråden ta stilling til OUS-direktørens manglende tillit blant de ansatte.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

OUS-direktør Bjørn Erikstein (nærmest) og helseminister Bent Høie da nye planer for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet ble presentert i 2015. Nå må statsråden ta stilling til OUS-direktørens manglende tillit blant de ansatte. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Må fjernes

– Erikstein må fjernes fra stillingen som direktør ved OUS, sier Moxnes.

Onsdag sendte Moxnes et skriftlig spørsmål til Høie, hvor han spør om helseministeren har tillit til Bjørn Erikstein.

«Som den øverste politiske ansvarlige for landets helsetilbud ber jeg om helseministerens vurdering av den alvorlige tillitskrisen vi nå ser ved landets største sykehus, samt helseministerens vurdering av om en sykehusdirektør som møter mistillit fra sine ansatte er egnet til å fortsette i en slik jobb», spør Moxnes.

Helseminister Høie har en uke på seg til å svare Moxnes.

Styremøte

I går satt styret i Helse Sør-Øst samlet på Hamar, hvor de vedtok utbygging av Gaustad-prosjektet til en pris av 32.6 milliarder kroner, samt å legge ned Ullevål sykehus.

– Eriksteins gigantplaner har ingen politisk ryggdekning, og alle medisinske fagmiljøer er imot planene. Det eneste bærekraftige i denne saken er å bevare Ullevål sykehus og bygge nytt klinikkbygg, og gjenåpne Aker sykehus som lokalsykehus for Groruddalen, sier Moxnes.

– En tverrfaglig arbeidsgruppe la i april fram rapporten «Parksykehuset Ullevål». Den dokumenterer at Ullevål-tomta er langt bedre egnet for sykehus enn Gaustad, og viser at en gradvis utbygging av Ullevål som regionalt akuttsykehus, opprettholdelse av Rikshospitalet som et høyspesialisert sykehus, vil kreve 20 milliarder mindre i investeringskapital enn Gaustad-planen.

– Ullevål er landets største sykehustomt, hele fire ganger større enn tomta på Rikshospitalet. Selges Ullevål, mister vi muligheten til å møte framtidas økte sykehusbehov på en forsvarlig måte, og vi kaster vrak på 110.000 kvadratmeter nye og gode bygg. Å erstatte dem vil alene koste 11 milliarder kroner, sier han.

Også SV på Stortinget raser mot vedtaket.

– Det er hårreisende at denne viktige avgjørelsen fattes i et lukket styrerom uten en skikkelig utredning. Dette er et skrekkelig dyrt prosjekt som også handler om liv og helse. Slike avgjørelser må fattes av i politiske fora. Derfor er SV mot hele Helseforetaksmodellen, sier stortingsrepresentant og SVs helsepolitiske talsperson, Sheida Sangtarash til Dagsavisen.

– Høie setter seg selv på sidelinja og bryter alle valgløfter fra 2013 om å legge ned denne udemokratiske måten å styre sykehusene på, legger hun til.

Hun er opptatt av at ansvaret for beslutningen legges til Bent Høie, og støtter Moxnes i at Erikstein må gå.

– Vi lytter til de ansatte som har varslet om mistillit. Samtidig må ansvaret plasseres der det hører hjemme altså hos helseminister Bent Høie. Dette er og skal være et politisk spørsmål, som Høie ikke kan fraskrive seg. Nok er nok, han må ta ansvaret Bent Høie har delegert ansvaret ned til helseforetaket, og da må de stå til ansvar for at beslutningene blir fattet på riktig måte. Her har vi ikke hatt en skikkelig utredning, derfor støtter vi de ansattes når de varsler om mistillit. En naturlig konsekvens av dette er at direktøren må gå, sier Sheida Sangtarash.

Selv om styret i OUS vedtok nedleggelse av Ullevål og gigantprosjektet på Gaustad, er ikke saken endelig avgjort.

– Det kommer til å bli en kamp rundt Gaustad i statsbudsjettet i høst. Jeg kan ikke skjønne hvem som kan forsvare gigantbevilgninger til dette, sier Moxnes.

Dagsavisen var i går i kontakt med styreleder i OUS, Gunnar Bowim, og han sier dette om mistilliten til Erikstein.

– Brevet det er vist til er sendt til Bjørn Erikstein, men jeg har fått en kopi av brevet. Det er naturlig at det er jeg som styreleder som uttaler meg om mistillitsforslaget, ikke Bjørn Erikstein. Jeg har invitert styret til et møte der vi skal snakke om dette på mandag. Før den tid har vi ingen kommentar annet enn at mitt utgangspunkt er at styret har tillit til Bjørn Erikstein, sier Bowim.

– Vi er kjent med at det har vært en del uenighet om konklusjonene i arbeidet. Jeg har ikke fått med meg at det har vært mistillit, men uenighet. Når så mange av de tillitsvalgte nå uttrykker mistillit syntes jeg det er rimelig at styret diskuterer det, sier han videre.

Les også: Gravide, nybakte mødre og bunadsgeriljaen demonstrerte mot rasering av ABC-tilbudet for gravide

Ber om utredning

I forkant av møtet fikk styremedlemmene også et brev fra ingeniør og kvalitetssikrer Eilif Holte, tidligere sjeflege ved Ullevål sykehus, Rolf Kåresen og sivilarkitekt Tor Wisnes, hvor de be om en ny utredning av Aker/Ullevål-alternativet.

«Med dette brevet har vi påvist at beslutningsgrunnlaget i utbyggingssaken fortsatt er for mangelfullt og ikke tilfredsstiller normale kvalitetskrav. Det er følgelig høyst påkrevet med en uavhengig utredning av Aker/Ullevål-alternativet som et reelt alternativ og som ikke er låst av et målbilde som hindrer at man kan utrede det beste og rimeligste alternativet», konkluderer de tre.

Mens Bjørnar Moxnes går inn for å gjenåpne Aker så fort som mulig, gikk samtlige foretaks- og hovedtillitsvalgte ved Norsk Sykepleierforbund OUS tirsdag ut i et åpent brev i Dagens Medisin, hvor de advarer mot å bygge på Aker.

«Å bygge på Aker er å gamble med folks helse», har de som tittel på brevet.

Videre skriver de:

«Å drifte tre steder er både dyrt og vanskelig. Som en del av fagmiljøet i OUS stiller vi oss undrende til at det er så viktig for den enkelte beboer i Groruddalen at deres lokalsykehus skal ligge akkurat på den lille trekanten på Aker».

«Ingen tør nå å si høyt at å bygge Aker kanskje ikke er den beste løsningen for Norges største sykehus, det ville være politisk selvmord», heter det videre i brevet.

Les også: Bunadskledd Vedum i fødestuekrangel med Solberg