Gaustad er vedtatt, men hvem vil jobbe der?

Det brenner under føttene på OUS-direktør Bjørn Erikstein. Opprøret blant de sykehusansatte kan ikke overhøres.

Det tok ikke akkurat lang tid før de ble enige. For flertallet i styret til Helse Sør-Øst har lenge vært bestemt på at Oslos nye storsykehus skal være på Gaustad. Ullevål skal nedlegges, og Aker skal bli lokalsykehus. Dette ble vedtatt i Helse Sør-Østs styremøte torsdag.

Drømmen om Gaustad er vedtatt, men om byggingen faktisk blir gjennomført etter planen avhenger av politikernes innstilling til lånesøknaden. Hvis ikke flertallet i Stortinget tror på prosjektet, ryker finansieringen. Både Venstre og Frp har begrunnet sitt nei til full utredning av Ullevål sykehus med at det er rom for å sette ned foten når tallene skal vurderes. Arbeiderpartiet har vært tydelige på at de er fornøyd så lenge Aker sykehus bygges raskt og blir hele Groruddalens sykehus. Men som Dagsavisen kunne avsløre nylig, ser det ut til at det vil ta lengre tid enn planlagt å få alle bydelene inn, og dermed legges et sterkere press på Ahus, som neppe vil tilbake til en hverdag med korridorpasientkaos.

Historien om planlegging av Oslos nye sykehus begynner å bli lang. Direktør for Oslo universitetssykehus (OUS), Bjørn Erikstein, drømte om et storsykehus på Gaustad allerede før han ble direktør. Sammen med styret i Helse Sør-Øst har han stått standhaftig på sin konklusjon om at nettopp denne lokaliseringen er den beste. Varsler om risikoen ved å splitte opp akuttmiljøet på Ullevål sykehus er blitt overhørt lenge. Aftenposten kunne nylig fortelle at 13 ledende fagpersoner fra akuttmiljøet ved OUS ble bedt om å vurdere sikkerheten knyttet til akuttilbudet ved de nye sykehusene. Da de konkluderte med at sikkerheten vil bli dårligere enn før, ble de kalt inn på teppet. Konklusjonen deres var åpenbart ikke ønsket.

OUS og Helse Sør-Østs manglende evne til å lytte til de sykehusansatte begynner allerede å straffe seg. Mistillitsbrevet mot OUS-direktøren, fra Legeforeningen, Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund med flere, er svært alvorlig. De som står bak brevet representerer nesten 20.000 ansatte. Når de går til steget å uttrykke mistillit til direktøren er det vanskelig å se hvordan Erikstein og OUS skal kunne fortsette sin prosess på samme måte som før. At Erikstein ikke har evnet å holde ro i egne rekker har vært tydelig lenge, men konflikten er nå så tilspisset at det kan gå utover sykehustilbudet i Oslo framover. Mandag holdes et ekstraordinært styremøte om mistillitsbrevet. Spørsmålet er hva som skjer hvis de ansatte ikke blir møtt på noen som helst måte. Hvem vil jobbe for noen som ikke lytter? Hvem vil jobbe for noen en ikke har tillit til?

Faren er at viktig fagkompetanse forsvinner. Rødts Bjørnar Moxnes har sendt skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie (H) om han vil gripe inn i tillitskrisen. Høie bør bruke de nærmeste dagene på å finne ut hvordan han skal gripe inn. Han har ventet altfor lenge, og vist til Helse Sør-Østs autonomi. Nå må han gripe inn før det blir farlig for oss som trenger et forsvarlig sykehustilbud i Oslo.