VOLLEBEKK: Slik blir det nye boligområdet.

OBOS bygger stort

Først kom T-banen. Så kom matbutikken. Så kom skole og barnehage. Og neste år starter byggingen av nær 900 leiligheter på Vollebekk.

 

I dag er det store gravemaskiner, bulldosere og andre svære anleggsmaskiner som rår grunnen der det neste år skal bygges leiligheter.

Nye gravemaskiner

Men disse maskinene skal fjernes før nye gravemaskiner kommer inn i 2017.

Mandag var byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG), sammen med konserndirektør for boligutvikling i OBOS, Arne Baumann, og direktør for forretningsutvikling i Aspelin Ramm, Gunnar Oveland, på Vollebekk for å se området som skal bli en liten by.

– Forslaget legger til rette for et levende og urbant byområde med gode klimaløsninger på Vollebekk, sier byråd Marcussen til Dagsavisen.

Når hele Hovinbyen, som er Oslos største byutviklingsprosjekt, og som dette prosjektet på Vollebekk er en del av, er ferdig, vil det være bygget bortimot 40.000 nye boliger.

– På Ensjø er mange frustrert over at mange av bedriftene som skal vekk, fortsetter å bli der, og inngår nye langtidskontrakter. Hvordan er det her?

– Vi har eid området siden Dyno Industrier holdt til her for 30 år siden. Så her er ikke dette noe problem. Planen har lenge vært at dette skal bli et boligområde, sier Oveland i Aspelin Ramm til Dagsavisen.

– Vi ser at denne typen industri som er her, skyves ut av byen. Det er altfor verdifulle arealer til at det skal benyttes som det er i dag, sier han.

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

Infrastruktur

Byrådet er opptatt av å bygge nær kollektivknutepunkter, for å gjøre det lett for innbyggerne å komme seg rundt.

Og eliminere behovet for bil.

– Vi er opptatt av at det blir en bedre sammenheng og helhet i boligområdet/omgivelsene med denne utbyggingen. Nå blir det et sammenhengende boligområde uten et industrifelt i midten. Her har vi alt på plass. T-bane omtrent rett utenfor stuedøra, det er butikker på plass, og både skole og barnehage er under bygging i nærområdet, sier Hanna E. Marcussen og kikker seg rundt.

– Det planlegges for grønne og trygge uteområder med gatetun og forbindelser som prioriterer de myke trafikantene, sier Marcussen.

OBOS er den største boligutbyggeren i Norge, og er klare til å sette i gang på Vollebekk.

– Dette blir boliger for alle. Her blir det leiligheter i alle typer prisklasser, sier Arne Baumann i OBOS.

– Her er infrastrukturen på plass. Her mangler endelig reguleringsvedtak i bystyret og en godkjennelse fra Konkurransetilsynet, så kommer boligene. Men det er også viktig å lage forskjellige tilbud, som gjør at folk også vil være her på kveldstid. Noe som er planlagt rundt torvet her, sier han til Dagsavisen.

Les også: Ber kommunen tvangskjøpe på Ensjø