Politikk

– Vi er flere som lurer på hvorfor dette går så seint

Bystyremedlem Bjørn Revil syns det er fryktelig at byrådet fortsatt ikke har betalt ut erstatningspenger og beklaget til Clemens Saers.

– Jeg er ganske sjokkert. Bystyret har vedtatt at byrådet skal gi Clemens Saers en beklagelse, og at han skal få 350.000 kroner i erstatning. Byrådets viktigste oppgave er å utføre bystyrets vedtak så raskt som mulig. Denne saken skulle vært håndtert umiddelbart, i april, sier Bjørn Revil til Dagsavisen.

Han representerer Fremskrittspartiet i bystyret i Oslo, etter opprinnelig å ha blitt innvalgt for bompengepartiet Folkets parti FNB.

Lærer Clemens Saers ble ufør etter å ha blitt angrepet av en elev mens han underviste ved Oslo Handelsgymnasium i 2014. Eleven ble dømt til seks måneders fengsel. Saers saksøkte Oslo kommune for manglende risikovurdering av eleven, og manglende informasjon om elevens voldshistorikk.

I april 2022 besluttet Oslo bystyre at Saers skulle få 350.000 kroner i erstatning og en beklagelse fra Oslo kommune for måten hans arbeidsgiver har taklet saken på. Så langt har han verken fått pengene eller en skriftlig beklagelse.

– Det er fryktelig at Saers skal måtte purre på penger som byrådet skylder ham. Vi er flere som lurer på hvorfor dette går så seint. Da Saers måtte betale kommunen penger i forbindelse med rettssaken, var det fjorten dagers frist. Nå nærmer det seg fem måneder uten at kommunen tar ansvar, sier Revil.

– Jeg tenker det må være bra for alle parter å få ordnet opp. Saers har stått i denne saken siden 2014. Det må være psykisk belastende at byrådet ikke er skvære nok til å betale ut. Min oppfatning er at han tar det overraskende pent. Men hele denne saken stiller Oslo kommune som arbeidsgiver i et meget rart lys, sier Bevil.

Som Dagsavisen nylig skrev, svarer kommunikasjonsrådgiver Karen Mjør i byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap, via e-post, at Saers skal få en beklagelse, uten å tidfeste når. Kommunikasjonsansvarlig i Utdanningsetaten, Randi Hagen Eriksrud, sier at de fikk i oppdrag å utbetale pengene 1. september, altså fire-fem måneder etter bystyrets vedtak, og at de skal gjøre det «snart».

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen