Nyheter

Mener det er viktig at elevene lærer om Pride

En lærer i Osloskolen mener skolen «pusher» ideologi på skolebarn. Utdanningsforbundet i Oslo er ikke enig i kritikken.

Osloskolen lærer barna om markeringen Pride, og inkludering av alle legninger og kjønnsuttrykk. Nylig sendte de ut et informasjonsbrev til alle ansatte om feiringen av skeiv kjærlighet og mangfold i Oslo kommune. I brevet som er undertegnet av direktør i Utdanningsetaten, Marte Gerhardsen, skrev de at de oppfordrer skolene til å sette kjønns- og seksualitetsmangfold på agendaen og flagge med regnbueflagg.

«I tillegg inviterer vi alle til å gå sammen med Osloskolen i Pride-paraden lørdag 25. juni.»

Det fikk en av Oslos lærere til å reagere, som også mener foreldre burde få bedre informasjon om hvordan elevene lærer om Pride.

– Når du sender barn på en offentlig skole, tenker du at den skal være nøytral, at den ikke skal pushe ideologier. Så, enten vær ærlig og si ifra til alle foreldre hva som foregår, eller så synes jeg det blir feigt, sier lærer Anders Noreng til NRK.

Han sier han konkret er kritisk til at elevene lærer om at man kan bytte kjønn, og at det finnes flere kjønnsidentiteter. Dagsavisen har vært i kontakt med Noreng som viser til tidligere uttalelser.

Naturlig plass i skolen

Det er lederen av Utdanningsforbundet i Oslo, Therese Thyness Fagerhaug, uenig i.

– Vi lever i et samfunn der ulike kjønnsuttrykk har en naturlig plass i skolen. Mennesker er forskjellige også med hensyn til kjønnsidentitet. Vi har et mangfold i dag som sørger for at alle i mye større grad enn for flere år siden kan leve åpent som dem de er. Dette mangfoldige har sin naturlige plass også i opplæringen i skolen. Skolen skal lære elevene om det samfunnet elevene vokser opp i. Kommunikasjonen mellom skolene og hjemmene skal være like god her som vi krever at den skal være på andre områder, sier hun.

Utdanningsforbundet er lærernes fagforening. Thyness Fagerhaug forteller at hun ikke har fått tilbakemeldinger fra andre lærere som er uenig i undervisningen, eller som har blitt kontaktet av foreldre om temaet.

– Det er bra at Osloskolen benytter den anledningen Pride er til å undervise om ulike legninger og familieformer i dagens samfunn, sier hun.

– Bør lærere som ikke støtter feiringen av skeiv kjærlighet, eller retten til å skifte kjønn, fritas fra oppgaven å undervise om det?

– Nei. Det kan man ikke gjøre. Lærerplanen krever at man har en åpen holdning til andre menneskers synspunkter, trosretninger, holdninger og ulike kjønnsuttrykk, sier hun.

Leder i Utdanningsforbundet Oslo, Therese Thyness Fagerhaug.

Viktig tema

Hun mener det er viktig at lærerne snakker om temaet med barn i skolen.

– Også fordi barn i dag har ulike familiebakgrunner. I skolen skal man lære å respektere andre mennesker slik de er. I dette ligger også å respektere at noen har en mor og en far, en aleneforsørger, to mødre eller to fedre, eller en forelder som har skiftet kjønn, sier hun.

Hun mener det er viktig for å lære elevene å anerkjenne at mennesker er forskjellige.

– Det er et faktum at man i dag har muligheten til å skifte kjønn. Det må skolen lære elevene om. Det er mulig å undervise om hvorfor man kan bytte kjønn, og om hvorfor alle kjønnsidentiteter skal være likeverdige i vårt samfunn. De lærerne som synes det er fryktelig vanskelig, må kunne se at det er mulig også med egne holdninger i behold.

Pride-paraden i Oslo er den største i landet. I 2019 deltok det ifølge arrangøren Fri 50.000 mennesker i selve paraden, og 270.000 deltok som tilskuere.

– Pride preger Oslo, og det vil være unaturlig om skolen ikke lærte elevene om hva Pride står for, og hvorfor vi feirer det, sier hun.

Politisk

En nyoppstartet nettside med navnet Foreldrenettverket.no skriver på nettsiden at de skal «støtte foreldre i møte med Pride i barnehager og skoler».

De sier til NRK at de mener Pride-paraden er politisk fordi organisasjonen FRI Oslo og Viken som arrangerer paraden, har politiske vedtak om at de blant annet vil fjerne sexkjøpsloven og åpne for altruistisk surrogati i Norge. Arrangementet har flere partnere som Oslo kommune og Nordic Choice Hotels.

– Er det problematisk for skolene at det er organisasjonen Fri som arrangerer Pride?

I politiske saker skal lærerne være forsiktige med å uttale seg, men skolen behøver ikke å ta stilling til organisasjonen Fris politiske vedtak. Skolens oppgave er å snakke om hvorfor vi feier Pride, og hvorfor folk med en annen kjønnsidentitet hatt behov for å kjempe for sine rettigheter gjennom mange år, sier lederen av Utdanningsforbundet i Oslo.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: