Nyheter

Oslo Ap stiller en rekke krav til byggingen av Fornebubanen

Arbeiderpartiet i Oslo ønsker at byggingen av Fornebubanen skal gjennomføres. Men kun dersom seks krav blir innfridd, sier byrådsleder Raymond Johansen.

– Problemet med situasjonen vi befinner oss i, handler om at vi blir bedt om å bruke svært mye av fellesskapets penger på kun ett prosjekt. Det er krevende for Arbeiderpartiet i Oslo, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Derfor kan vi ikke støtte byggingen av Fornebubanen uten at en rekke krav innfris, understrekte han.

Mandag kveld møtte han og gruppeleder Andreas Halse (Ap) pressen i Oslo rådhus etter et ekstraordinært møte i partiet om den mye omtalte Fornebubanen, den planlagte T-banelinjen mellom Majorstuen og Fornebu.

Prosjektet skal etter planen stå ferdig i 2029, men en økt prislapp har ført til diskusjoner om hele prosjektet burde skrinlegges.

Håper det blir bane

Til Dagsavisen forteller Raymond Johansen at han håper det blir bane.

– Vi har stilt noen krav og går inn i forhandlinger for å få det til. Vi er optimistiske, selv om det helt klart blir tøft.

Statssekretær Mette Gundersen sier at det er helt uaktuelt for staten å bidra med noe mer. Hva tenker du om det?

Det har jeg skjønt. Jeg tror ikke det kommer, kravene som er stilt er først og fremst til oss selv, og så til Viken og Bærum.

Oslo Aps gruppeleder Andreas Halse sier til Dagsavisen at han ser for seg en endelig avklaring i starten av juni. Han tror staten og Viken kan ombestemme seg, og bidra med med mer penger.

– Det er en avgjørende time for Fornebubanen. Man må rett og slett bestemme seg for hvor viktig den er.

Halse forteller også at bompenger har hatt en betydning for at Ap nå velger å stille seks krav.

– Det aller viktigste har vært å sørge for at vi får en rettferdig fordeling, sånn at Oslo-folk føler at de får noe igjen for det.

Stiller seks krav

Dette er de seks kravene Oslo Ap stiller:

* I dag står Oslo for 53 prosent av kostnadene. Det mener Arbeiderpartiet må reduseres, og at en mindre andel av bompengene fra Oslo brukes på dette prosjektet.

* Utbyggere må bidra mer. Det er store grunneiere og utbyggere som tjener mye, og kan bidra med mer, mener Ap.

* Fordelingen av utbyggerinntektene må komme både Oslo og Viken til gode.

* Viken må ta et klart større ansvar for fremtidige kostnadsøkninger, utover den prisen som nå er kjent. Risikoen for prisøkninger kan ikke legges på Oslo øst og sør.

* Oslo og Bærum må organisere byutviklingen på en måte som sørger for at grunneierbidrag kommer inn og passasjergrunnlaget blir tilstrekkelig.

* Økt kapasitet på Grorudbanen, gjennom ombyggingen av Majorstua-stasjon, må realiseres innenfor Oslopakke 3-budsjettet.

Uklar fremtid

– Dette er Oslo Aps krav. Mitt klare inntrykk er at alle byrådspartiene vil være opptatt av at fordelingen blir enda bedre. Vi starter nå den forhandlingen med sikte på å få det til, sier Johansen.

Prosjektet skal vedtas i Oslo bystyre og Viken fylkesting.

– Vi står oppi en svært krevende sak som har store konsekvenser for byens framtid og framtiden til regionen vår. Oslo bærer en altfor høy kostnad for dette prosjektet, sa Johansen.

– Nå har vi lagt fram våre seks krav, som det er et tydelig rasjonale for, sa han.

– Vanskelig å forholde seg til

Oslo Aps krav omtales som krevende av Fylkesrådet i Viken.

– Det er vanskelig å forholde seg til at det fremmes nye krav en måned etter at Oslopakke 3-forhandlingene ble avsluttet, sier fylkesråd Edvin Søvik (Ap) for finans og administrasjon i en uttalelse sammen med fylkesråd Olav Skinnes (Sp) for distrikt og vei.

De sier at de fremdeles ønsker å komme fram til en løsning som sikrer kollektivtilbudet i Oslo-området, i tillegg til å ivareta klimahensyn.

– Samtidig er det ikke et alternativ å reforhandle hovedlinjene i Oslopakke 3-enigheten nå. Vi trenger litt tid til å vurdere og se nærmere på hva som faktisk er foreslått, før vi bestemmer oss for hva vi gjør videre, heter det i uttalelsen.

Høy prislapp gir kalde føtter

Prislappen for prosjektet har for lengst gått over kostnadsrammen. Den var først beregnet til 16,2 milliarder kroner. I januar 2022 kom nye beregninger som viste at prisen kunne stige til 21,5 milliarder. I april 2022 ble anslagene justert opp ytterligere, til 23,3 milliarder kroner.

Samtidig er byggingen i full gang. Flere steder i og rundt Oslo pågår nå byggingen av tunneler og graving av svære groper som skal huse den nye T-banestrekningen.

De store kostnadsoverskridelser har altså gitt politikerne i Oslo kalde føtter. Høyre, Venstre, KrF og MDG i Oslo ønsker å fortsette å bygge banen. Sp og Frp har gått inn for å skrote prosjektet. Mandag ble det klart at også Rødt sier nei til banen. Dermed er Ap og SV tungen på vektskålen for å avgjøre Fornebubanens fremtid.

Staten vil ikke øke sitt bidrag

Statssekretær Mette Gundersen i samferdselsdepartementet avviste tidligere i dag til Dagsavisen at de ville øke statens bidrag til 70 prosent.

– Regjeringen prioriterer på nåværende tidspunkt heller å innføre økt fleksibilitet for tilskuddsordningen som gjelder økningen i det statlige tilskuddet fra 50 til 66 prosent, og dermed mulighet for større bidrag til kollektivtransporten, fremfor et statlig bidrag på 70 prosent, sier Gundersen.

Hun mener at det er viktig å ta innover seg at norsk økonomi er i en høykonjunktur.

– Økt offentlig pengebruk i en situasjon med høy aktivitet i økonomien og mangel på tilgjengelige ressurser, vil forsterke presset på priser og lønninger

–Det er et løftebrudd!

Mandag kveld hadde også SVs bystyregruppe møte om Fornebubanen, et møte som konkluderte med at også de ønsker å forhandle fram en bedre avtale før byggingen fortsetter. SVs bystyregruppe vil at Oslo skal forhandle med Viken på nytt med mål om en bedre avtale med Viken enn den fra 29. april. Deres krav for å si ja til Fornebubanen er blant annet en mer rettferdig kostnadsfordeling, økt kapasitet på hele T-banenettet, og at Majorstua stasjonen løses.

–Vi har lyst til å få til Fornebubanen, men da må vi prate mer om helheten, sier Ola Wolff Elvevold, gruppeleder for Oslo sv.

–Det er flere momenter som er viktige her, og det ene er hvordan regjeringen forholder seg til samferdselsprioriteringene rundt Oslo. Det er helt paradoksalt hvis vi skal fortsette å kjøre på med det veiprosjektet E18 vestkoridoren er, når det har veldig høye kostnader, legger Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) til.

Til Gundersens avvisning av å øke statens bidrag til Fornebubanen er SV tydelige.

–Det er et løftebrudd!, sier Elvevold

–Det står jo i Hurdalsplattoformen at det skal økes til 70 prosent. Da er regjeringen ute med løftebrudd, sier Eidsvoll.

–Når ser dere for dere en avklaring?

–Det skal ikke stå på oss for å få det til i juni, avslutter Eidsvoll.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen