Nyheter

Revidert Oslo-budsjett: Vil styrke tilbudet til flyktninger med 130 millioner

Oslo kommune mener de har hatt betydelige flyktningutgifter som ikke dekkes av staten. Nå vil de bla opp 130 millioner til å styrke tilbudet.

– Krigen i Ukraina skaper stor usikkerhet rundt flyktningsituasjonen. Oslo kommune har betydelige utgifter knytta til ankomst av flyktninger til byen vår, som ikke dekkes av det statlige integreringstilskuddet, sier Rina Mariann Hansen (Ap) byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester til Dagsavisen.

Byrådet foreslår nå i revidert budsjett å sette av 130 millioner ekstra til å styrke tilbudet til flyktninger. Millionene skal blant annet dekke styrket skole- og helsetilbudet og kapasiteten hos Oslo voksenopplæring.

– I tillegg forbereder vi oss på å kunne ta imot flere flyktninger enn de 2.000 vi foreløpig har sagt ja til å bosette, sier Rina Mariann Hansen.

For å gjøre i stand bygg til boliger til flyktninger foreslår byrådet å bruke litt over 20 millioner kroner.

Dette skal de ekstra 130 millionene gå til:

  • 3.9 millioner til lavterskeltilbud til barn i førskolealder
  • 15 millioner til merutgifter til grunnskoleopplæring på asylmottak
  • 10 millioner til bidrag utbetalt til Flyktninghjelpen
  • 20 millioner sentral risikoavsetning i mottaksfasen
  • 40 millioner sentral risikoavsetning i bosettingsfasen
  • 10.4 millioner til midlertidig styrking av Helse, eldre og innbyggertjenester og oppvekst- og kunnskap-sektoren i ett år
  • 1.7 millioner til Oslo Voksenopplæring – innleie av bygg for å utvide undervisningskapasiteten
  • 6 millioner til Oslo Voksenopplæring – utvikling av digital verktøy
  • 2.6 millioner til styrking av Oslo Voksenopplæring Servicesenter

Ifølge byrådet dekkes ikke disse oppgavene og utgiftene av statlige tilskudd.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenMer fra Dagsavisen