Nyheter

MDG: – Regjeringen foretrekker sydenreiser fremfor hverdagsreiser

Mens flytrafikken får koronamidler frem til sommeren, varer støtten til kollektivtransport ut mars. Det får MDG til å trekke i nødbremsen.

Færre bruker Oslos kollektivtransport enn før pandemien, og Ruter sliter etter nedgangen i billettinntekter. Den borgerlige regjeringen lovet å kompensere ut 2021, men ikke lenger. I budsjettforliket mellom SV, AP og Sp ble det lagt inn 500 millioner for å bistå kollektivselskapene i tiden etter pandemien.

Oslo får dekket inntektstapet krone for krone fram til mars, og ikke et enkelt beløp.

Forslag

Regjeringen la fram sitt forslag fredag kveld, og skal nå forhandle med SV om det endelige resultatet.

  • Dagsavisen har bedt om kommentarer fra SV og Finansdepartementet, men har ennå ikke fått svar.

– Vi har en klar forventning om at forslaget regjeringen la frem er kraftig forbedret på kollektivområdet når forhandlingene er ferdige, sier byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG) til Dagsavisen.

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav (MDG). Foto: Hanna Johre / NTB / NPK

– Støtte ut mars er omtrent det samme som ble lovet i fjor høst, etter budsjettforliket i Stortinget. Det var ment som omstillingsmidler til en ny normal etter opphevelsen av smitteverntiltakene. Etter det kom omikron og vi står i en ny nedstenging. Det er langt fra sikkert at smitteverntiltakene er borte i mars, og selv om de skulle være det, vil kollektivselskapene ha store tap lenge etter det, fordi det tar tid å få de reisende tilbake, sier miljø og samferdselsbyråden.

I sitt forslag til kriseplan skriver regjeringen:

«Fylkeskommunene kompenseres for lavere inntekter fra kollektivtransport, og kompensasjonsordningene for togselskaper, kommersielle buss- og båtruter og for flyselskaper til drift av FOT-ruter forlenges ut første kvartal.»

Mens alle tiltak for kollektivtrafikken utløper 31. mars, tilgodeses flyselskapenee til sammenligning med fritak for flypassasjeravgiften til 1. juli.

Uforståelig

– Det er helt uforståelig at regjeringen ikke vil hjelpe kollektivtrafikken lenger enn til mars, mens flytrafikken skal få hjelp fram til sommeren. Det viser jo ganske tydelig hvordan denne regjeringen prioriterer. Sydenreisene er viktigere enn hverdagsreisene til vanlige folk, sier Sirin Stav.

Sirin Stav er bekymret for at dårligere kollektivtilbud vil føre til økt biltrafikk, økte utslipp, og at det går ut over de som ikke har andre muligheter enn kollektivtransport.

Det virker som om ikke staten forstår hvor viktig kollektivtransporten er for samfunnet.

—  Sirin Stav (MDG), byråd

Hun etterlyser en mer helhetlig plan fra staten.

– Det virker som om ikke staten forstår hvor viktig kollektivtransporten er for samfunnet, sier hun.

– Kollektivtransporten trenger forutsigbarhet. Det at kollektivselskapene må leve fra hånd til munn skaper stress blant ansatte og passasjerer og det fører til at planleggingsressurser går med til å stadig vekk planlegge nedskjæringer – i stedet for å planlegge for omstillingen til den nye normalen etter pandemien. Ideelt sett burde støtteordningene for kollektivtransporten vart ut året, sier hun.

T-banen i Oslo sentrum stenger klokka 21 i sju uker i februar og mars. Årsaken er vedlikeholdsarbeid. Foto: Heiko Junge / NTB

Stockholm

Sirin Stav bruker Stockholm som et eksempel.

– Der er det satt av to milliarder kroner for å kunne planlegge for en ny omstilling. Det gjør at de kan tenke langsiktig, sier hun.

Staten har tidligere lovet å kompensere kommunene og fylkeskommunene sine korona-kostnader. Smittevernråd om å ikke reise kollektivt har ført til store tap for kollektivselskapene, men så langt i pandemien har inntektsbortfall i billettinntekter blitt kompensert krone for krone.

I tillegg til at staten dekker krone for krone i inntektsbortfall ut mars, har også Oslo kommune satt av egne penger.

– I budsjettet for 2022 har vi satt av 135 millioner kroner. I tillegg har vi penger fra revidert budsjett, totalt rundt 300 millioner kroner, sier Stav.

– Jeg mener det er ille at kommunene må sette av egne midler på et trangt kommunebudsjett fordi vi ikke kan stole på at staten står ved løftene sine om å dekke koronakostnadene. Dette er penger vi helst skulle brukt på andre måter, for eksempel til å satse offensivt på et bedre og billigere kollektivtilbud etter pandemien, slik at vi kan vinne tilbake kunder som har gått over til bil de siste to årene, sier byråden.

Et resultat av at færre reiser kollektivt, er lavere billettinntekter. Noe som igjen betyr kutt i rutetilbudene, og kan bli en negativ spiral.

Kjenner seg igjen

Ruter skriver i en e-post til Dagsavisen, at de kjenner seg igjen i Stavs beskrivelse.

– Ruter kjenner seg igjen i situasjonsbildet som Sirin Stav skisserer. Ruter er satt i en i en ekstraordinær situasjon som følge av pandemien, og konsekvensen er et betydelig fall i etterspørsel etter kollektivtransport med tilhørende inntektsbortfall de siste to årene. Ruter driver derfor med kortsiktig krisehåndtering, samtidig som Ruter må forberede for en overgang til ny normal med uavklart finansiering, skriver pressevakt Øystein Dahl Johansen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: