Nyheter

Skal fordele over 160 millioner kroner: – For bedriftene som har søkt teller hver dag,

I et ekstraordinært bystyremøte torsdag, med kun en sak på agendaen, skal bystyret vedta å gi byrådet fullmakt til å fordele 163,6 kompensasjonsmillioner til 817 søkere innen serverings- og reiselivsbransjen.

Rederiet Color Line er blant de 817 serverings og overnattingsteder som har søkt om midler fra kompensasjonsordningen.

Millionene skal fordeles slik 138,6 til serveringssteder med skjenkebevilling og 25 millioner kroner til overnattingsvirksomheter, reisebyråer og reisearrangører.

Alvorlig situasjon

Ordfører Marianne Borgen (SV) er glad for at bystyret hiver seg rundt, og tar et ekstraordinært bystyremøte for å få ordningen på plass.

– Dette er eneste saken på sakskartet, sier hun.

Ordfører Marianne Borgen.

I forkant av det digitale bystyremøtet vil også finansutvalget ha et møte hvor dette er eneste sak.

– Jeg tror det er bred enighet blant alle partiene om at disse pengene må fort ut, sier hun.

– For bedriftene som har søkt teller hver dag, Og så fort vedtaket er gjort, er Næringsetaten via byrådsavdelingen klar til å foreta utbetalinger sier Marianne Borgen til Dagsavisen.

Hun er ikke overrasket over det høye antall søknader.

For bedriftene som har søkt teller hver dag, Og så fort vedtaket er gjort, er Næringsetaten via byrådsavdelingen klar til å foreta utbetalinger.

—  Marianne Borgen (SV), ordfører

– Det er jeg ikke. Vi er klar over at det har vært tøffe situasjoner for mange over lange og flere perioder. Dette er vel næringen som har hatt de strengeste tiltakene. Antallet søknader viser at det er mange som har opplevd en stor omsetningssvikt, og vi deler deres bekymring. For bystyret er det viktig å bidra til at næringen får den støtten de trenger, sier hun.

– Men selv om 834 bedrifter har søkt, er det ikke dermed sagt at alle får kompensasjon, legger hun til.

Da fristen gikk ut 10. januar var det kommet inn krav på 840,3 millioner kroner.

Byråd for næring og eierskap Marie Victoria Evensen (Ap).

– Enkelte har søkt feil, eller har søkt dobbelt, så det er 817 søknader til behandling, sier byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap) til Dagsavisen..

Disse har rapportert et omsetningsfall på 84,3 millioner kroner. I snitt er det et omsetningsfall på en million, mens det i snitt er søkt om en kompensasjon på 440.000 kroner. Taket på søknadssummen er på en million kroner.

Da fristen gikk ut var det kommet inn krav på 840,3 millioner kroner.

—  Victoria Marie Evensen (Ap), byråd

– To virksomheter skiller seg ut, The Hub og Color Line, med et omsetningsfall på henholdsvis 38 og 76 millioner kroner, sier byråden.


Halv milliard

Før jul bevilget regjeringen en halv milliard kroner som skulle brukes som en kompensasjon til serveringssteder og reiserelaterte bransjer. Av disse fikk Oslo 160 millioner kroner til fordeling.

Det er varslet om en ny pott på en halv milliard kroner til senere i vinter.

– Håpet er at det kommer en samlet pott. Det er mye mer krevende å behandle søknadene flere ganger, enn å gjøre det en gang, sier Victoria Marie Evensen.

Hastesak

Etter planen skulle saken opp i ordinært bystyre 26. januar, men etter initiativ fra Frp, skal saken opp allerede torsdag, som et ekstraordinært bystyremøte.

– Vi tok opp dette i finansutvalget sist torsdag, for å finne ut om det var mulig å fatte vedtaket tidligere. Løsningen ble et ekstraordinært bystyremøte, sier finanspolitisk talsperson i Frp, Lars Petter Solås til Dagsavisen.

Lars Petter Solås (Frp)

Serveringsbransjen står nærmest med brukket rygg, og er den bransjen, sammen med reiseliv som har måtte ta koronastøyten hardest.

– Det haster med å få utbetalt pengene. Mange har husleie og andre utgifter som forfaller i månedsskiftet, og hadde vi først vedtatt dette senere, ville pengene først kommet i februar. Noe som ville vært katastrofalt for mange, sier Lars Petter Solås.

Jeg mener også at Oslo burde kommet med midler fra egen lomme, og ikke bare penger bevilget fra Stortinget,

—  Lars Petter Solås (Frp)

Solås reagerer på det han mener er sendrektighet fra byrådets side, siden de visste om dette allerede i desember, at pengene kom.

– Her burde det vært reagert mye raskere. Vi ser at andre kommuner allerede har utbetalt kompensasjonspengene, sier han.

– Jeg mener også at Oslo burde kommet med midler fra egen lomme, og ikke bare penger bevilget fra Stortinget, sier han.

Høyt antall

Konstituert regionsdirektør i NHO Viken Oslo, Benedicte Røer, sier til Dagsavisen at det er et høyt antall som har søkt om koronastøtte.

– Dette viser at den nasjonale skjenkestoppen har vært vanskelig for mange. At Oslo kommune har fått så mange søknader viser at behovet for støtte er stort. Noe som også gjenspeiles i vår seneste medlemsundersøkelse som viser at 47 prosent av alle innen reiselivsnæringen i Oslo har likviditetsprobler, sier hun.

Benedicte Røer, NHO Oslo Viken

– 53 prosent av våre medlemsbedrifter (reiseliv og serveringssteder) frykter konkurs, sier hun.

Benedicte Røer er glad for at støtten nå kan utbetales raskt.

53 prosent av våre medlemsbedrifter (reiseliv og serveringssteder) frykter konkurs.

—  Benedicte Røer, NHO Oslo Viken

– Det er bra at Oslo kommune nå tar et ekstraordinært bystyremøte for å få fortgang i utbetalingene, sier hun.

– Hva mener du om at det kun er de med skjenkebevilgning som får støtte?

– Det er de som har vært hardest rammet av smitteverntiltakene, da er det naturlig at de får kompensasjon nå, sier Benedicte Røer.

Kun de med skjenkebevilling

Som i tidligere runder, er det kun virksomheter med skjenkebevilling som kan søke om kompensasjonsmidler.

– Dette er innenfor den søknadsbaserte ordningen, og er de som er hardest rammet. De har i praksis hatt næringsforbud, sier Solås.

Dette er kriteriene:

  • Virksomheter som har en eller flere skjenkebevillinger per 01.11.2021, inkludert de som driver på forrige eiers bevilling etter eierskifte.
  • Virksomheten må være registrert i MVA-registeret. Søker må være en kommersiell virksomhet. Det vil si å ha profitt som formål og/eller forutsetning. Søker må være privat og være en såkalt for-profitt-virksomhet. Det vil si å operere i et marked og skape fortjeneste. Kravet til kommersiell drift er at virksomheten eller deler av den over tid genererer et økonomisk overskudd ved produksjon, kjøp og salg av varer og/eller tjenester.
  • Søker må ha forretningsadresse i Oslo.

For overnattingsvirksomheter, reisebyråer og reisearrangører er det andre søknadskriterier som ligger til grunn.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen