Nyheter

Signerte nytt signalanlegg for fem milliarder kroner

Etter 50 år med T-bane i Oslo, skal endelig et aldrende signalsystem byttes ut. Mandag signerte Sporveien en avtale med Siemens Mobility, om levering av et nytt og moderne signalsystem for å digitalisere og effektivisere T-banen i Oslo.

Store deler av dagens signalsystemer baserer seg på teknologi fra 1960-tallet som har gått ut på dato og må skiftes ut. I 2019 besluttet bystyret i Oslo å investere i et nytt signalsystem med CBTC-teknologi (Communications Based Train Control) til T-banen i Oslo med en styringsramme på 5,4 milliarder kroner.

Fornyelse

– Med denne investeringen legger vi til rette for fremtidens T-bane, sier konsernsjef i Sporveien, Cato Hellesjø.

I midten av november skrev Dagsavisen om Sporveiens langsiktige planer. hele 70 milliarder kroner skal brukes for å oppgrader T-banen.

Konsernsjef i Sporveien, Cato Hellesjø.

– Nå som trikkeprogrammet nærmest er ferdig, er det tid for å se på T-banen. Her er vi fortsatt i en tidlig fase, men siden det er mange store prosjekter, er det naturlig å samle alt dette i samme program, sier konsernsjef i Sporveien, Cato Hellesjø, til Dagsavisen.

Med denne investeringen legger vi til rette for fremtidens T-bane,

—  Cato Hellesjø, konsernsjef Sporveien

Og prosjektene står i kø:

 • Fornebubanen
 • Nye Majorstua stasjon
 • Nytt signalsystem
 • Nye vogner
 • Ny sentrumstunnel
 • Ny tunnel på Østensjøbanen mellom Bryn og Hellerud

– Allerede i år starter vi arbeidet med ny trase mellom Brynseng og Hellerud, sier Hellesjø.

Nå er avtalen om et nytt signalsystem i boks.

– Vi er både stolte og svært glade for at Sporveien gir oss tillit til å levere et nytt digitalt signalanlegg for T-banen i Oslo. Vår løsning vil bidra til økt pålitelighet, tilgjengelighet og effektivitet av T-banen, og kombinert med økt kapasitet vil den gjøre T-banen mer attraktiv for alle de passasjerene som reiser med den jevnlig. Dette er et stort og viktig prosjekt både for oss og Sporveien, og med vår lange erfaring fra tilsvarende prosjekter er jeg sikker på at vi sammen vil lykkes, sier CEO Michael Peter i Siemens Mobility i en pressemelding.

Fornyelse

Også politisk er det stor begeistring for at nytt signalsystem kommer.

– Dette er den største fornyelsen på T-banen i Oslo. I tillegg til at T-banen nå får høyere kapasitet og bedre styring av trafikken i hele T-banenettet, er investeringen også en forutsetning for andre store kollektivsatsinger, som Fornebubanen, nye Majorstuen T-baneknutepunkt og nye T-banetog. Sporveien bygger nå fremtidens T-bane, og det er avgjørende for både folk og klima i framtidas Oslo, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

Sporveien bygger nå fremtidens T-bane, og det er avgjørende for både folk og klima i framtidas Oslo.

—  Raymond Johansen, (Ap), byrådsleder

Leveransen omfatter design, utvikling og installasjon av det nye systemet på hele T-banenettet, inkludert Fornebubanen. Dette omfatter også implementering i passasjertog, arbeidsmaskiner og trafikkledersentralen, samt vedlikehold i 25 år etter godkjent systemleveranse. Innføringen vil foregå trinnvis, der strekning for strekning utrustes med CBTC-teknologi, med Fornebubanens fremdriftsplan som førende premiss.

Et nytt signalanlegg vil kunne gi Oslofolk et enda bedre kollektivtilbud, med opptil åtte flere avganger i timen.

– Jeg er glad for at vi endelig får på plass et nytt signalanlegg for T-banen. Det er viktig for å kutte utslipp og sikre en tryggere by for små og store til fots og på sykkel. For å nå Oslos ambisiøse klimamål må vi styrke kollektivtilbudet, og T-banen er selve ryggraden i transportsystemet. I et normalår gjennomføres det nær 120 millioner klimavennlige reiser med T-banen, sier Sirin Stav (MDG), byråd for miljø og samferdsel.

I juli i 2019 markerte byrådsleder Raymond Johansen (Ap), daværende vikarbyråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad (MDG), og leder for plan og infrastruktur i Ruter, Halvor Jutulstad, oppstart av arbeidet på Nybrua, hvor den nye stasjonen på Nedre Grünerløkka skal ligge.

Siden er ikke et eneste spadetak tatt, eller en eneste salve gått av.

Den nye sentrumstunnelen for T-banen skal etter planen være med å fjerne flaskehalser i dagens T-banenett hvor samtlige linjer må gjennom samme tunnel under Oslo og gjøre det mulig å øke kapasiteten for T-banen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Fakta om nytt signalsystem CBTC for T-banen:

 • Sporveien skal bygge et nytt signalsystem med CBTC-teknologi. CBTC står for Communication Based train Control, eller kommunikasjonsbasert togstyring. Det er et system for helhetlig styring og sikring av trafikken, basert på trådløs kommunikasjon mellom tog og infrastruktur.
 • Det nye systemet gjør T-banen mer robust, med lavere risiko for feil og høyere grad av sikkerhet. Teknologien er i dag bransjestandard, og er allerede i bruk i New York, Paris, London, Madrid, København og en rekke andre store byer.
 • Med det nye signalsystemet får T-banen ett felles system på alle linjer, tilrettelagt for videre utvikling av T-banen.
 • Teknologien gjør det blant annet mulig å kjøre med kortere avstand mellom T-banetogene. Dermed flyter trafikken jevnere og raskere, med flere og mer presise avganger enn det som er mulig med dagens signalsystemer.
 • Prosjektet har en styringsramme på 5,4 milliarder kroner.


Mer fra Dagsavisen