Nyheter

Vedlikeholdsetterslep for milliarder: – I verste fall frykter vi å måtte stenge hele strekninger

Sporveien slår alarm om at de ligger kraftig bakpå med vedlikeholdet: Etterslepet er på 7,3 milliarder kroner.

Sporveien har et etterslep i vedlikehold på 7,3 miiliarder kroner. Nå frykter de at etterslepet kan gå ut over tilbudet.

Dette, og at det er en underdekning på 1,5 milliarder kroner i denne bystyreperioden, framgår av en kommentar byrådet til Oslo-budsjettet for 2022

– Vi er redde for å komme tilbake til 2000-tallet, da vi måtte stenge Kolsås-banen på grunn av sikkerhet. Banen var i så dårlig forfatning at kjøring ikke var tilrådelig, sier Torgeir Kristiansen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunn i Sporveien, til Dagsavisen.

Onsdag var konsernsjef Cato Hellesjø i Sporveien og Torgeir Kristiansen med da miljø- og samferdselsutvalget møttes for å diskutere neste års budsjett. Der fikk de luftet sin frustrasjon overfor byens politikere.

– Vi har et årlig vedlikeholdsbehov på 1,1 milliarder kroner. For oss i Sporveien er det viktigere å ta vare på det vi har framfor å bygge nytt. Derfor velger vi å heise flagget på denne måten for å vise at vi er bekymret for etterslepet, sier Kristiansen.

Torgeir Kristiansen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunn i Sporveien.

De siste par årene har ført til store utfordringer for kollektivtransporten. Under koronaen falt passasjertallet som en stein, og selv om byen nå er åpnet opp igjen, har ikke folk falt tilbake til gamle vaner.

Varsler rutekutt

Mange av oss har oppdaget fordelen med hjemmekontor og dropper trikk og bane til fordel for tøfler.

Nå varsler Sporveien – trikk og T-bane – kutt i rutetilbudet om trafikkgrunnlaget ikke tar seg opp til gamle høyder.

Mindre inntekter gir også mindre penger til nødvendig vedlikehold.

Sporveien ber om at prioriteringene i satsingene fremover tar høyde for at vi først må ta vare på infrastrukturen vi allerede har og som hele Oslo trenger hver eneste dag, og sikre forutsigbare og stabile rammer til å opprettholde driften av kollektivsystemet.

—  Torgeir Kristiansen, Sporveien

– Det har vært gode rammevilkår og god gjennomføringsevne i kollektivtrafikken de siste årene, noe som har gitt kollektivtilbudet i Oslo et solid løft. Vi i Sporveien deler Oslos ambisjon om å fortsette å bedre kollektivtilbudet til det beste for innbyggerne, klima og miljø. Derfor er vi bekymret for at det ikke er satt av tilstrekkelig midler fra Oslopakke 3 til helt nødvendig vedlikehold slik at vi kan ta vare på infrastrukturen, skinnene og stasjonene vi allerede har i årene fremover, sier Torgeir Kristiansen.

Han forteller at oppgraderingsbehovet for infrastrukturen til trikk og T-bane i Oslo er anslått til nesten 1,1 milliarder årlig i periode 2022–2025.

– Det er i samme fireårsperiode per i dag satt av nærmere 1,5 milliarder kroner for lite til å gjør nødvendig vedlikehold. Dette gjør at vedlikeholdsetterslepet er økende og at det årlige oppgraderingsbehovet vil øke i årene som kommer. Manglende vedlikehold over tid vil gå ut over kollektivtilbudet blant annet i form av flere innstilte avganger med trikk og T-bane, mindre forutsigbarhet for de reisende og i verste fall frykter vi å måtte stenge hele strekninger av sikkerhetshensyn, sier Torgeir Kristiansen.

Et lite eksempel på behovet for vedlikehold, dukket opp da Sporveien skiftet skinner på et mindre område på T-banens linje 1, Holmenkollbanen. Da fant de deler som stammet fra krigens dager.

Vil svekke tilbudet

I sine kommentarer til byrådets budsjettforslag skriver Sporveien at det er et etterslep totalt på 7,3 milliarder kroner. Denne summen forventer de at bare vil øke.

«Infrastrukturen for trikk og T-bane er avhengig av løpende vedlikehold og reinvesteringer. Oppgraderingsbehovet for eksisterende infrastruktur er estimert til 1.086 millioner kroner årlig i perioden 22-25, med et totalt behov i fireårsperioden på 4.350 millioner kroner. I forslaget til handlingsplan for Oslopakke 3 er det satt av 2.865 millioner kroner, noe som gir en underdekning på 1.475 millioner kroner i perioden», skriver Sporveien i brevet til byrådet.

– Sporveien ber om at prioriteringene i satsingene fremover tar høyde for at vi først må ta vare på infrastrukturen vi allerede har og som hele Oslo trenger hver eneste dag, og sikre forutsigbare og stabile rammer til å opprettholde driften av kollektivsystemet. Først deretter kan man se på behov for nyinvesteringer. Begge deler er sentralt for å videreutvikle kollektivtilbudet, men har man ikke midler til å gjøre alt på en gang vil det aller viktigste være å ta vare på det vi allerede har, sier Torgeir Kristiansen.

Gjorde inntrykk

Sporveiens etterslep gjorde inntrykk på byens samferdselspolitikere, da Sporveiens representanter fortalte om situasjonen.

Det er veldig alvorlig at etterslepet begynner å øke igjen.

—  Eirik Lae Solberg (H)

– Det er veldig alvorlig at etterslepet begynner å øke igjen. Manglende vedlikehold betyr at trikken og t-banen oftere ikke går når de skal, det blir mer feil og innstilte avganger, og det vil gjøre hverdagen vanskeligere for folk. Det er viktig at folk kommer fram når de skal på en miljøvennlig måte, sier nestleder i Oslo Høyre, Eirik Lae Solberg til Dagsavisen.

Eirik Lae Solberg (H) ønsker ikke en ny periode som nestleder i Oslo Høyre. Han har gitt valgkomiteen beskjed om at han heller ikke er aktuell som ny leder. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Det er enda viktigere at det vi har fungerer, enn at vi bygger nytt, sier han.

Han håper at byrådet tar innover seg hva budsjettforslaget kan føre til.

– Nå legger byrådet opp til at det blir mer etterslep, og ikke mindre. Det går ikke i lengden, sier Solberg, som også stilte spørsmål i utvalget om det kunne være en idé å la Sporveien beholde mer av midlene på det de sparer på å effektivisere driften.

– Nå kan jeg bare snakke for Høyre, men jeg opplevde at Sporveiens situasjon gjorde inntrykk på utvalget, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen