Nyheter

Siv skal møte Utdanningsetaten i retten. Frykter å ende opp som Clemens Saers

Lærer Clemens Saers har i flere instanser møtt overmakten i rettssalen og mener han vet altfor godt hva som venter tidligere lærer Siv Presthus ved Ammerud skole, når hun mandag skal opp mot Oslo kommune og Utdanningsetaten i Oslo tingrett.

– Det har vært umenneskelig tøft å være varsler. De som ikke selv har opplevd det jeg og de øvrige varslerne har blitt utsatt for, vil ikke tro hvor ille det er. Det skal ikke være mulig i Norge i dag, sier Siv Presthus. Mandag møter hun sin tidligere arbeidsgiver Utdanningsetaten i Oslo kommune i Tingretten, i et rettssak som er ferdig 14. september.

Bakgrunnen for saken er at Siv Presthus i flere år opplevde å bli trakassert og motarbeidet som spesialpedagog ved Ammerud skole. Nå har hun og Utdanningsforbundet anlagt sak mot Oslo kommune/Utdanningsetaten.

Konkrete spørsmål fra Dagsavisen, samt påstandene fra Clemens Saers og Siv Presthus i denne saken er forelagt rektor ved Ammerud skole og Utdanningsetaten, som henviste videre til kommuneadvokaten.

Les kommuneadvokatens svar lenger ned i saken.

Årelang kamp

Saken hennes er kjent gjennom oppslag i VG og Avisa Oslo, og Dagsavisen omtalte forholdene ved Ammerud skole først i 2017. Da skrev Dagsavisen om forholdene ved Ammerud skole, som begynte etter at de fikk ny rektor. Etter et halvt år kom de første signalene om at noe var alvorlig galt.

En rekke kollegaer av Presthus har sluttet ved skolen og oppgitt arbeidsmiljøet som årsaken.

– Folk kom fortvilet og fortalte at de ikke lenger ble lyttet til og følte seg totalt overkjørt og neglisjert. De som tok til motmæle, opplevde at de ble uglesett og straffet. Det utviklet seg en fryktkultur, fortalte verneombudet ved Ammerud skole til Dagsavisen i 2017.

Den 29. juni 2017 bestemte derfor seks medarbeidere seg for å varsle med fullt navn. Denne gangen gikk et skriftlig varsel med all dokumentasjon fra varslernes saker, både til Arbeidstilsynet og personalavdelingen i Utdanningsetaten.

Siv Presthus var en av dem.

Av de seks som sto fram som varslere, er det kun Siv Presthus som tar saken til retten.

– Jeg er den eneste som har fått advokathjelp fra sine fagforbund, sier hun.

Ammerud skole.

Ufør

Etter 20 år ved Ammerud skole er 55-åringen nå 100 prosent uføretrygdet.

– Etter at en elev i et klatrestativ landet på meg i 1999, fikk jeg en nakkeskade som gjorde meg 50 prosent ufør, sier hun til Dagsavisen.

Etter endt attføring kom hun tilbake i 50 prosent stilling i 2005, men ble ifølge Siv Presthus pålagt arbeidsoppgaver hun ikke skulle ha.

– Det har vært en svært vond, krevende og håpløs situasjon å stå i. En opplevelse jeg ikke unner noen. Det å desperat be om hjelp år etter år, men oppleve at man ber om hjelp inn i et svart hull som gir en følelse av tom håpløshet. Når jeg varslet var jeg allerede i en sårbar situasjon og nede psykisk og fysisk. Det å oppleve at jeg som varsler umiddelbart ble gjort til problemet og en personalsak var helt surrealistisk. Jeg trodde ikke det var mulig, sier hun stille.

Til slutt orket hun ikke mer, og sluttet ved skolen. Nå har hun saksøkt Oslo/kommune og Utdanningsetaten for trakassering og brudd på personvernet.

Det har vært en svært vond, krevende og håpløs situasjon å stå i. En opplevelse jeg ikke unner noen.

—  Siv Presthus

– Det er to hovedforhold jeg er utsatt for. Det ene er omstendighetene som oppsto på arbeidsplassen min, som gjorde at jeg til slutt knakk, ble langtidssykmeldt og bestemte meg for å varsle om forholdene. Det andre er manglende ivaretakelse som varsler. Måten Utdanningsetaten som arbeidsgiver har behandlet meg har ødelagt livet mitt psykisk, fysisk og økonomisk. Siden ny rektor kom på Ammerud skole høsten 2015 har jeg og et mangfold av mine kolleger varslet både internt i etaten og eksternt. Per dags dato er hjelpen totalt fraværende, sier hun videre.

Frykter samme som Saers

Den tidligere læreren Clemens Saers ble utsatt for alvorlig vold av en elev ved skolen han jobbet ved i Oslo. Konflikten mellom ham og Utdanningsetaten har versert i rettssystemet lenge, og i mars 2020 sa Høyesteretts ankeutvalg nei til at saken skulle fremmes for Høyesterett. Og satte dermed sluttstrek.

Clemens Saers har hatt flere møter med Siv Presthus, og forberedt henne på hva som venter henne i tingretten.

Lektor og lærer Clemens Saers ble angrepet og alvorlig skadet på jobb, to jenter/elever reddet livet hans.

– Det som ga meg mest hakeslepp da min sak var oppe i retten første gang, var min erfaring med at makten beskytter makten, sier Clemens Saers til Dagsavisen.

Han ser flere likheter med sin egen sak, og hva han tror Siv Presthus nå står overfor. Han mener at han ble framstilt som rasistisk, voldelig og psykisk ustabil, og at motparten bygget ned troverdigheten hans.

Det som ga meg mest hakeslepp da min sak var oppe i retten første gang, var min erfaring med at makten beskytter makten,

—  Clemens Saers

– Utdanningsetaten bruker hersketeknikker for å prøve å ta lærere som prøver å ta saker til retten, sier han.

Saers vil ikke si hva han tror blir utfallet i rettssaken.

– Jeg er ikke optimist. Retten vil følge makten. Og ingen vil gjøre seg til uvenn med makten, sier han.

– Men jeg skal være der for henne, og holde henne oppreist, sier han.

Siv Presthus er glad for støtten fra Clemens Saers, men er klar på at det blir en tøff og vanskelig kamp i retten.

– Det er mange likhetstrekk, som at det er varsleren som blir gjort til problemet, sier hun.

– Jeg får høre at det hele er min skyld, sier Siv Presthus, som gjennom prosessen har fått høre at hun er aggressiv, truende og at ingen kan samarbeide med henne.

– Og at jeg er en dårlig fagperson, sier Siv Presthus, som frykter at kommunen og Utdanningsetaten ikke er interessert i å finne sannheten, men å renvaske seg selv og sine ledere.

Tapte i retten

Siv Presthus er redd for at det nå blir henne mot det store systemet.

Likevel tar hun kampen.

– Som enkeltmenneske føler man seg som søppel. Innsatsen man har lagt ned over mange år for arbeidsgiver blir ikke verdsatt på noen måte. Min erfaring som varsler er at arbeidsgiver helt ukritisk støtter lederen mot varsleren, sier hun videre.

Tøff tid

Siv Presthus innrømmer at det i flere år har vært tøft for henne og familien. Fra å være en ressurssterk kvinne som så lyst på livet, og hadde planer om å jobbe ved Ammerud skole til hun ble 67, er nå redusert både fysisk og psykisk.

– Det har vært noen tøffe år, sier tidligere lærer ved Ammerud skole, Siv Presthus.

– Min livskvalitet er sterkt redusert i dag og jeg har dager der jeg ikke har krefter til å stå opp, eller foreta meg noe som helst, forteller hun.

– Min nakkeskade (yrkesskaden) som hadde vært rimelig bra i mange år er nå tilbake slik den var etter ulykken. Jeg sliter med store smerter i hode, nakke, skuldre, rygg, kvalme, svimmelhet og lysskyhet. Tidvis må jeg ta sterke smertestillende og kvalmestillende. Jeg som aldri hadde slitt psykisk tidligere, var i over et år mens dette pågikk avhengig av ukentlige terapitimer hos psykiater. Det ble fastslått at jeg hadde pådratt meg alvorlig depresjon og PTSD (Posttraumatisk stresslidelse). Daglig opplever jeg triggere som utløser diverse symptomer, forteller hun videre.

Kjenner seg ikke igjen

Dagsavisen har stilt følgende spørsmål til rektor ved Ammerud skole og Utdanningsetaten:

  • I et intervju med Dagsavisen sier Siv Presthus at hun frykter å bli behandlet på samme måte som Clemens Saers sier han ble behandlet i forbindelse med sin rettssak mot etaten. Han sier at troverdigheten hans ble plukket fra hverandre gjennom at han opplevde å bli framstilt som uegnet til å være lærer, aggressiv og rasistisk. Har etaten noen kommentar til det?
  • Siv Presthus mener hun er blitt gjort til problemet i varslingssaken på Ammerud, og at hun ikke er blitt hørt i prosessen. Hun sier at hun framstilles som uegnet til jobben sin, aggressiv, og ikke samarbeidsvillig. Hvilke tanker gjør etaten om at hun opplever det slik?
  • Presthus viser i samme intervju til at hun etter at hun kom tilbake til jobb i 50 prosent stilling fikk arbeidsoppgaver hun ikke skulle ha. Har dere noen kommentar til det?
  • Ønsker rektor eller etaten å kommentere det som allerede har kommet fram om varslernes opplevelse av arbeidsmiljøet ved skolen?
  • Ønsker rektor eller etaten å kommentere det at Siv Presthus opplever seg trakassert, og at arbeidsmiljøet ved skolen beskrives som en fryktkultur?
  • Clemens Saers og Siv Presthus mener Saers-saken viser at etaten beskytter dem med mest makt, altså i dette tilfellet rektor. Og de frykter at det vil gjenta seg i denne saken. Har dere noen kommentar til det?

Utdanningsetaten ba Dagsavisen sende spørsmålene til kommuneadvokaten, siden saken er berammet i rettsvesenet i neste uke. Rektor ved Ammerud skole er for tiden sykmeldt, og viserektor ønsker ikke å kommentere saken.

Slik svarte advokat Ane Grimelid hos Kommuneadvokaten:

«Kommunen kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene fra Siv Presthus og Clemens Saers. Når det gjelder Presthus’ søksmål mot kommunen, skal dette behandles i Oslo tingrett, og kommunen ønsker ikke å forhåndsprosedere saken i mediene.»

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenMer fra Dagsavisen