Nyheter

Reagerer sterkt på tall om studenter: – Det vi må drive med nå er ren brannslukking fordi det brenner

Ny undersøkelse viser dystre tall for studenters psykiske helse. Leder av Velferdstinget i Oslo og Akerhus minner om behovet for langsiktig arbeid, og Oslo Ap vil ha gratis psykolog til alle under 25.

Så mange som 45 prosent av de spurte studentene svarer at de har alvorlige psykiske symptomplager, som er en økning på 14 prosent siden 2018. Det kommer fram i Studentenes helse og trivselsundersøkelse for 2021 som ble lagt fram mandag denne uka.

– Det vi må drive med nå er ren brannslukking fordi det brenner. Men disse problemene kommer ikke til å forsvinne om man bare kaster litt penger på det nå, sier leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, Idun Kløvstad.

Hun peker på at tallene var ganske dystre allerede i 2018, men at det er klart at strenge koronatiltak og dermed økt sosial isolering har gjort situasjonen verre.

Kløvstad mener studenter som gruppe er blitt oversett under pandemien gang på gang, og viser til blant annet manglende dagpenger til studenter som jobber.

– Vi trenger mer hjelp framover. Det er mye snakk om dugnad, men jeg har sett lite vilje til å hjelpe studentene.

Mange sliter med søvn

Litt over 62.000 av Norges 300.000 studenter har svart på undersøkelsen:

  • 23 prosent svarer at de har tenkt seriøst på å ta sitt eget liv, men ikke faktisk forsøkt å gjøre det (21 prosent i 2018).
  • 15 prosent har tenkt på å ta sitt eget liv i løpet av de siste 14 dagene (11,4 prosent i 2018).
  • 4,3 prosent oppgir å ha forsøkt å ta sitt eget liv (4 prosent i 2018).
  • 19 prosent svarer at de har skadet seg selv med vilje – uten intensjon om å ta eget liv (20 prosent i 2018).
  • Mer enn 4 av 10 studenter (43 %) oppfyller de formelle kriteriene for en insomnidiagnose. Kvinnelige studenter har høyere forekomst av insomni enn de mannlige studentene (47 % vs. 35 %). Det har vært en jevn økning i søvnproblemer siden 2010.

Saken fortsetter under bildet

Stortingskandidat for Oslo Ap, Agnes Nærland Viljugrein.

Vil gi gratis psykolog

Ap-politiker Agnes Nærland Viljugrein er selv student, og er svært bekymret for sine medstudenter og andre unge under pandemien. Hun foreslår nå gratis psykolog til alle under 25 år – koste hva det koste vil.

– Dette er alvorlige tall, og vi som politikere må ta ansvar og gjøre noe med det. Denne tiden har vært ekstra vanskelig for studenter. Mange har flyttet hjemmefra for første gang, og bor alene på hybel eller i kollektiv. Her i Oslo har det vært særlig tungt, og mange fikk seg nok en knekk da den tredje bølgen kom. Der kan jeg si at jeg kjenner meg igjen både som ung og som student, sier hun.

Nærland Viljugrein er tydelig på at økonomi ikke må stå i veien for at studenter skal kunne skaffe seg hjelp, og viser til Universitas sin undersøkelse om at 1 av 3 studenter har måttet få økonomisk hjelp fra familien under pandemien.

I tillegg har Arbeiderpartiet vedtatt at ingen skal behøve en diagnose for å få hjelp til psykiske plager i de tilfellene der det i dag er påkrevd.

– Må bli lettere å få hjelp

Både Ap-politiker Agnes Nærland Viljugrein og leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, Idun Kløvstad, mener det må bli lettere å få hjelp til psykiske plager i Oslo.

Nærland Viljugrein løfter fram Rask psykisk helsehjelp-ordningen i bydelene, som gir hjelp til unge over 16 og 18 år som sliter med lettere former for angst, depresjon eller med søvn.

– Det haster å få på plass gode hjelpetilbud for psykisk helse. Arbeiderpartiet har foreslått 350 millioner til et løft for psykisk helse og mot ensomhet i vårt alternative statsbudsjett, og her i Oslo har byrådet gitt 10 millioner til psykiske helsetilbud.

– Tror du det vil være nok til å dekke det behovet som er der?

Jeg tror det er en god start, og det vil kunne utvide tilbudet. Men her det viktig å være ydmyk og si at det kan godt være vi trenger mer, og da må vi sette av enda mer, sier hun.

Hun kommer med en oppfordring til regjeringen.

– Oslo kommune har satt av 10 millioner til psykisk helse bare i Oslo, det er like mye som regjeringen bruker på alle studenter i hele landet. Vi har en regjering som ikke prioriterer studenter nok, og vi får håpe at disse tallene får forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) til å skjønne at vi må trykke på den røde knappen.

Stort behov for møteplasser

Idun Kløvstad forteller at digitale forelesninger har vært særlig utfordrende for studentene.

– Når man møtes digitalt får man ikke muligheten til å snakke sammen en og en, eller i mindre grupper, som man ellers gjør når man møtes i grupper fysisk. Det er viktig for å kunne bli kjent med folk, og vi trenger derfor at studenter har møteplasser der de kan møtes oftere, men i tråd med smittevernreglene.

At Oslo kommune ikke har stengt lesesalene mener hun er veldig viktig. Sammen med kommunen jobber de nå for å synliggjøre hvilke hjelpetilbud som er tilgjengelige for studenter.

Idun Kløvstad er takknemlig for at Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) nylig fikk tildelt 700.000 kroner i øremerkede midler til å styrke hjelpetilbudet.

– Det har vært lange ventelister, og i rapporter fra samskipnaden ser det ut til at de er kortet betydelig ned. Vi vil bruke penger på forebyggende arbeid, men problemet er at vi ikke har nok kunnskap om hva som fungerer. Men, vi vet at fysisk aktivitet er pekt på som godt for den psykiske helsa. Jeg håper det fremover blant annet vil legges fokus på å tilrettelegge bedre for studentidrett og at studenter får trent, sier Kløvstad.

Ellers håper hun sterkt at målet om at alle studenter vil bli vaksinert innen studiestart til høsten vil bli nådd.

Her kan du få hjelp

  • Kirkens SOS: 22 40 00 40 eller chat: soschat.no
  • Røde Kors: 800 33 321 eller chat korspaahalsen.rodekors.no
  • Mental Helse: 11 61 23 eller chat sidetmedord.no
  • UngArena – for deg under 25 år
  • Er noens liv eller helse i fare akkurat nå? Ta kontakt med legevakten eller ring 113

Mer fra Dagsavisen