Debatt

Takk for tilbudet om mer gjeld

Jeg har måttet droppe ut av studiene. Og jeg er ikke alene.

Nora Selnæs. Ungdomskandidat for MDG Trøndelag.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Nå stenges lesesalene på nytt, og de typiske studentjobbene har røket for lengst.

I Oslo må mange studenter gå inn i fire nye uker på hybelen, uten verken leseplass eller jobb å gå til. Likevel ser vi ikke fnugg av skikkelige krisetiltak for studentene. Når skal regjeringa skjønne at det ikke er de store selskapene som sliter mest under korona, og faktisk hjelpe oss unge?

Når politikerne tvinges til å prioritere, er det visst vanlige folk og oss unge som står nederst lista.

Studentorganisasjonene slår alarm. For halvparten av studentene er ikke studiestøtta i nærheten av nok. Å leve på studiestøtta alene plasserer deg godt under fattigdomsgrensa i Norge. Derfor jobber 7 av 10 ved siden av studiene.

De bor trangt, lever på fattigdomsgrensa og eier veldig lite.

Til forskjell fra andre arbeidstakere som har blitt permittert det siste året, har ikke studentene tilgang på sikkerhetsnett i form av dagpenger. Pandemien har gjort studentøkonomien så trang at 1 av 3 har måttet få hjelp hjemmefra og 1 av 3 har måttet bruke sårt opptjente sparepenger på å klare seg.

Folk dropper ut, som meg selv, eller flytter hjem, fordi det ikke går rundt økonomisk.

Korona har understreket behovet for å heve studiestøtta. På MDGs landsmøte 26.–28. mars vil Grønn Ungdom ta kampen for å heve studiestøtten til 1,5 G i året, slik studentorganisasjonene ber om, og fordele den over 12 måneder for alle. Studenter i Norge er på mange måter privilegerte, men samtidig er de en av de mest økonomisk sårbare gruppene i samfunnet vårt. De bor trangt, lever på fattigdomsgrensa og eier veldig lite.

Vi kan ikke ha et høyere utdanningssystem der unge er avhengig av hjelp hjemmefra for å klare seg.

Etter en knapp måned med åpne lesesaler, bestemte UiO seg for å igjen stenge dørene – på tross av at det ikke har vært noen smitteutbrudd på campus og at bare tre av de 1600 som testet seg på Blindern i uke 10 testet positivt. Studentene er forståelig nok fortvilte. I studiebarometeret, oppgir kun 40 prosent av studentene at det ble laget gode opplegg for nettbasert undervisning og 72 prosent mener de ville lært mer av fysisk undervisning.

Det er 2021, for faen. På tide å få prioriteringene sine i orden

I tillegg ble 37 prosent i noen eller stor grad forhindret fra å delta i undervisning på grunn av plassmangel hjemme og kun 19 prosent hadde et egnet sted å jobbe. For de fleste studenter starter eksamensperioden kort tid etter påske. Dermed vil enda et semester gå til å sitte hjemme på hybelen og prøve å lære seg et fag selv.

Nå er det på høy tid å ta debatten om studentene virkelig skal betale det samme i lån som før, etter tre semestre med koronaundervisning. Når studentene rapporterer dårligere læringsutbytte fra digital undervisning og i lange perioder ikke har fått tilgang til undervisningsstedet, bør all studiestøtte under korona gjøres om til stipend. Det har vi i MDG allerede tatt til orde for.

Regjeringens løsning har bare vært å tilby studentene mer gjeld – det er en hån, spør du meg.

Under korona har regjeringa tatt fra vår felles sparekasse, Oljefondet, men svært lite av det har kommet oss unge til gode. Regjeringa kunne gitt studentene den krisepakka vi virkelig trengte for å komme oss gjennom pandemien. Det er tross alt våre fremtidige skatteinntekter som skal betale for eldrebølgen regjeringa stadig advarer om og vi som må bære byrden av en stadig verre klimakrise. Men regjeringa ville heller kaste bort hundrevis av milliarder på klimaverstinger som fly og olje, og pumpe opp lommeboka til de som allerede har mest. Forstå det den som kan.

Det er 2021, for faen. På tide å få prioriteringene sine i orden.

Mer fra: Debatt