Nyheter

Restauranten faller utenfor koronastøtten: – Vi har nærmest gitt opp

To ganger tidligere har eier av den tyrkiske restauranten Saray i Oslo sentrum søkt om støtte fra statens kompensasjonsmidler. Men hver gang har de fått avslag fordi de ikke serverer alkohol.

Nylig fikk Oslo kommune nye 155 millioner kroner av staten, som skal fordeles til bedrifter i hovedstaden som sliter. Men serveringssteder som ikke serverer alkohol faller utenfor. Nå lover byrådet å se nærmere på prosessen, for å kunne fange opp de som faller utenfor.

Nærmest gitt opp

Den tyrkiske restauranten Saray, med to avdelinger i Oslo og nærmere 30 ansatte, har to ganger tidligere søkt om støtte. Men begge ganger har de fått avslag.

– Vi har nærmest gitt opp, sier Dilan Ok til Dagsavisen.

Hun er datter av eier Arif Ok, og snakker på vegne av faren.

– Når vi har sjekket opp grunnen til at vi har fått avslag, får vi høre et det er fordi vi ikke serverer alkohol, sier hun oppgitt.

– De som fordeler pengene burde ikke kategorisert ut ifra skjenkebevilling. Jeg vet om flere restauranter i området som tjener mindre enn oss, selv om de serverer alkohol. Det er ikke alkohol som redder bedriften, men maten, sier hun.

Selv om hun og faren tror på nok et avslag når nye penger skal deles ut, kommer de til å søke.

Når vi har sjekket opp grunnen til at vi har fått avslag, får vi høre et det er fordi vi ikke servere alkohol,

—  Dilan Ok

– Vi håper på støtte, selv om jeg ikke tror at vi får det, sier hun.

Av rundt 30 ansatte er det bare tre på hver avdeling som er på jobb for å betjene takeaway-kunder.

– Vi har nådd bunnen, og står i fare for å gå konkurs. Noe vi har gjort lenge. Vi har drevet i snart 10 år, og jobbet beinhardt for å få det til. Jeg føler at vi blir behandlet veldig dårlig, og da tenker man at hva har skattepengene gått til, når vi ikke får støtte, sier hun.

– Ønsket er å få støtte slik at vi kan betjene husleie, og kanskje andre faste utgifter. Da ville vi bli enormt glade, sier hun.

Penger fra staten

I desember fikk Oslo 78.5 millioner kroner til fordeling, i mars nye 226 millioner, og nå skal ytterligere 155 millioner fordeles. Totalt har da Oslo fått 459.5 millioner kroner til fordeling fra staten.

I mars ble pengene fordelt slik:

  • Serveringssteder med skjenkebevilling: 150 millioner kroner.
  • Treningssentre: 20 millioner kroner.
  • Visit Oslo: 12 millioner kroner.
  • Kulturnæringen: 20 millioner kroner.
  • Restart Oslo sentrum: 20 millioner kroner.
  • Reserveavsetning: 4,95 mill.
  • Totalt 226,95 millioner kroner.

– Behovet er jo åpenbart større enn denne tildelingen. Det er ikke mulig å treffe alle. Så det har vært viktig for oss å treffe de næringene som har blitt hardest rammet, og hvor det er viktig å stimulere til aktivitet, sa næringsbyråd i Oslo, Victoria M. Evensen (Ap), til Dagsavisen da 226 millioner ble fordelt i mars.

– Om du driver et serveringssted trenger du ikke søke. En søknadsprosess ville ta for lang tid og kreve mye ressurser. Derfor kan bedriftene strengt tatt bare sitte på hendene og vente til pengene kommer inn på konto, sa hun videre.

Ventilordning

Staten har opprettet en ventilordning som skal gå til aktører som ikke har blitt omfattet av de instrumentelle ordningene. Stortinget har bevilget midler til kommunene for at kommunene kan støtte opp om lokale virksomheter der statlige ordninger ikke treffer godt nok. Lokale forhold skal her legges til grunn.

– Men så langt har disse pengene i all hovedsak gått til aktører som har fått penger før, – samtidig som det finnes noen som ikke har fått noe, sier Høyres gruppeleder i bystyret, Anne Haabeth Rygg til Dagsavisen.

– Hittil har denne ordningen gagnet de som skjenker alkohol. Støtten har gått automatisk ut ifra flere kriterier, som hvor mange liter øl de enkelte regner med å selge. Noe som var til fordel for dem som selger mye øl, men dårligere for dem som selelger mest vin og sprit. Pengene i mars ble fordelt ut ifra planlagt innbetalt omsetningsavgift. Det heter seg at alle gode ting er tre, men nå risikerer vi at de samme aktørene blir sittende uten en krone i støtte – for tredje gang, sier Anne Haabeth Rygg.

Så langt har disse pengene i all hovedsak gått til aktører som har fått penger før, – samtidig som det finnes noen som ikke har fått noe

—  Anne Haabeth Rygg (H)

Søknadsbasert

Høyre mener derfor mener vi det må opprettes en søknadsbasert ordning for deler av den nye statlige redningspakka.

– Vi foreslo det før fordeling av de 226 millionene men fikk ikke flertall. Vi prøver igjen. Byråden mener det er byråkratisk, og det er mulig, men hvor rettferdig er det at noen ikke får noe mens de som har fått før får mer, spør hun.

Hun mener det er en skjevfordeling av midlene. Næringsetaten har full oversikt over dem som har skjenkebevilling og serveringsbevilling, men det er kun tildelt midler til stedene som har serverer alkohol.

– Ta muslimske spisesteder. De serverer ikke alkohol, og har ikke fått fem øre i støtte, sier Høyre-politikeren.

Anne Haabeth Rygg hadde håpet at saken skulle opp i bystyremøtet onsdag.

– Det gjør den ikke, og det forundrer meg. Det haster med å få fordelt disse midlene. For mange vil hjelp i denne siste kritiske fasen bety alt, sier hun.

– I forrige runde hadde vi et ekstraordinært bystyremøte, med kun denne ene saken på agendaen. Mulig det må til nå også, og vi er klare til det. sier hun.

For komplisert

Høyres gruppeleder er også oppgitt over informasjonen Oslo kommune har om støtteordningen på sine hjemmesider.

– Den er kritisk dårlig, sier hun.

– Jeg har snakket med mange som er fortvilet over at de ikke vet hvordan de skal gå fram. Det virker som om kommunen ønsker å gjøre dette så rigid og skjematisk som mulig. Har du banken på nakken, er det jo kjempeviktig å vite om du får støtte fra kommunen eller ikke. Dette må informasjon som du kan finne enkelt, sier hun.

Oslo har vært nedstengt siden november, og fortsatt ikke kranene åpnet. Heldigvis går smittetallene riktig vei i Oslo, og det er lov å håpe på en snarlig gjenåpning.

– Mange bedrifter er på kanten av hva de kan klare. Derfor må vi hjelpe til å få ut midlene fort. Vi håper også på å få til justeringer i ordningen, slik at de som har falt mellom to stoler, nå får hjelp, sier Anne Haabeth Rygg.

Vil utarbeide ny ordning

Byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen, sier til Dagsavisen at de er i gang med prosessen.

Næringsbyråd Marie Victoria Evensen  vil se nærmere på å etbablere en søknadsbasert ordning når nye koronamidler skal deles ut.

– Vi har påbegynt arbeidet med ny fordeling og tar sikte på å etablere en søknadsbasert ordning rettet mot virksomheter som faller utenfor andre ordninger. Det vil ta oss noe mer tid å utarbeide denne ordningen og jeg kan derfor ikke gi en konkret dato per ser blant annet på hvordan vi kan få til en nå, men vi jobber for å kunne få dette til så raskt som mulig, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

– Hvilke kriterier legges til grunn nå?

Det må vi komme nærmere tilbake til når vi har kommet litt lengre i jobbingen med dette, men vi legger til grunn at vi skal klare å treffe noe bredere enn i forrige tildeling. Vi er i dialog med blant annet NHO om hva som vil være hensiktsmessige innretning, sier Evensen.

– Høyre mener mange, særlig de som ikke har skjenkeløyve faller utenfor. Er det riktig?

Oslos normalt robuste næringsliv har vært hardt rammet av korona, og de aller fleste ble ikke truffet av den kommunale fordelingen av midler – som tross alt er en liten sum med tanke på de enorme tapene næringslivet har lidd. Med skjenkestopp siden november og sterke restriksjoner gjennom hele 2020 er det ingen tvil om at serveringssteder med skjenkebevilling er blant dem som er aller hardest rammet.

– Hun kritiserer også informasjonen på nettsidene deres?

– Når det gjelder informasjon om den kommunale kompensasjonsordningen til serveringssteder ble det lagt ut informasjon på kommunens hjemmesider om tildeling til serveringssteder med skjenkebevilling – her ble alle 1.219 stedene listet opp. I tillegg ble byrådens sak med kriterier for tildeling lagt ut på sidene. Vi har også svart ut et stort antall enkelthenvendelser fra bedrifter som faller utenfor. Jeg vil likevel gå gjennom informasjon som er lagt ut og sørge for at den er godt koordinert. Vi vil også legge ut en mer helhetlig og samlet informasjon om både denne tildelingen, kommunens kompensasjonstiltak og hvor de kan finne informasjon om de statlige kompensasjonsordningene, avslutter byråden.

Mer fra Dagsavisen