Nyheter

Slik vil Oslo hindre konkursras blant småbedrifter

En av tre småbedrifter i Oslo frykter konkurs som følge av pandemien. Det viser en ny undersøkelse foretatt av NHO Viken Oslo. Nå ber byrådet om utsatt betaling av skatter og avgifter, lavere forsinkelsesrenter og mer treffende krisepakker for å hjelpe kriserammede bedrifter.

  • Blant de minste Oslobedriftene med under ti årsverk frykter en av tre konkurs etter fem måneder med nedstengning i hovedstaden.
  • Tilsvarende tall på landsbasis viser at 16 prosent av bedriftene frykter konkurs. Seks av ti bedrifter innenfor reiseliv i Oslo mener det er en reell risiko for konkurs.
  • Dette viser at situasjonen fortsatt er prekær for mange Oslobedrifter.

Dette skriver NHO i en pressemelding onsdag.

– Dette er dramatiske tall, sier byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap) til Dagsavisen, før onsdagens møte med over 100 Oslobedrifter i regi av NHO Viken Oslo.

Vi har spilt inn overfor regjeringen om utsatt betaling av skatter og avgifter, og lavere forsinkelsesrente, som i dag er på høye åtte prosent.

—  Byråd Victoria Marie Evensen (Ap)

– Det er et faktum at pandemien har rammet næringslivet i Oslo hardt, og byen har ekstraordinær høy arbeidsledighet. Så jeg deler næringslivets ønske om en gjenåpning. Det er noe vi alle ønsker oss. Men vi kan ikke snuble på oppløpet, så derfor er det nødvendig å forlenge tiltakene for Oslo - og også i Viken er tiltakene fortsatt svært strenge, sier byråden.

Lavere rente

Onsdag fortalte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på en pressekonferanse at de strenge tiltakene i Oslo vil vare i to uker til, selv om det er lempet på tiltakene nasjonalt.

– Rådene vi får fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er også svært tydelige: Det er ikke forsvarlig å åpne Oslo nå, sa, Raymond Johansen.

Det er dårlig nytt for dem som allerede sliter og blør penger time for time.

– Vi har spilt inn overfor regjeringen at det er nødvendig med utsatt betaling av skatter og avgifter, og lavere forsinkelsesrente, som i dag er på høye åtte prosent. Strenge tiltak og betaling av regninger går ikke i hop. Dette, samt treffende krisepakker med tilbakevirkende kraft, er helt avgjørende for bedrifter som sliter. Også lønnsstøtteordningen må ha tilbakevirkende kraft, sier næringsbyråd Victoria Marie Evensen.


Byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen  (Ap) vil blant annet ha lavere forsinkelsesrente og utstatt betaling av skatter og avgifter,  for å forhindre et konkursras i Oslo.

Trinnvis

– Både vi og regjeringen er klare på at gjenåpning er noe som bør skje trinnvis. Derfor er man avhengig av at krisepakkene fortsetter, og at de treffer riktig, sier Evensen.

Fortsatt er det næringer som handel, uteliv og reiseliv som sliter mest. Og de aller fleste butikker i Oslo, store og små må finne seg i å være stengt i minst to uker til.

– Dette er bransjer som er i en fortvilet situasjon. Byrådet har pekt på overfor regjeringen om at det er mangler i kompensasjonsordningen i disse bransjene, sier Evensen.

– For utelivet er det kostbart å gjenåpne, og også risikofylt. For at vi ikke skal få en ny nedstenging må vi åpne trinnvis, sier Evensen.

– Dramatiske tall

Blant de minste Oslobedriftene med under ti årsverk frykter en av tre konkurs etter fem måneder med nedstengning i hovedstaden. Tilsvarende tall på landsbasis viser at 16 prosent av bedriftene frykter konkurs. Seks av ti bedrifter innenfor reiseliv i Oslo mener det er en reell risiko for konkurs. Dette viser at situasjonen fortsatt er prekær for mange Oslobedrifter.

Dette er dramatiske tall. Vi ser jo at det er de små bedriftene og særlig innen reiseliv som er hardest rammet

—  Nina Solli, NHO Viken Oslo

NHOs siste medlemsundersøkelse for Oslo ble foretatt i tidsrommet 8.–12. april. 421 Oslobedrifter svarte.

– Dette er dramatiske tall. Vi ser jo at det er de små bedriftene og særlig innen reiseliv som er hardest rammet, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo.

Regiondirektør Nina Solli i  NHO Viken Oslo er bekymret for småbedriftene i Oslo.

Hun håper at smitten går ned og vaksineringshyppigheten går opp slik at også Oslo og Viken kan åpne igjen.

– Vi må nå få hele Norge tilbake i arbeid, så raskt og trygt som mulig. Samtidig ser vi at enkelte næringer sliter veldig tungt, og trolig vil ha en lang vei tilbake til en mer normal situasjon, sier Solli.

Som forventet

I undersøkelsen svarer bare to prosent av medlemsbedriftene at de har benyttet seg av lønnsstøtteordningen, 11 prosent oppgir at de vil benytte seg av den. Dette er nasjonale tall.

– Innenfor reiseliv oppgir 42 prosent at de har brukt eller skal bruke den. Det viser at denne ordningen er viktig for reiselivet, sier Solli.

Som ikke var overrasket over byrådets vedtak onsdag.

– At de strenge tiltakene fortsetter, var som forventet. Vi har god dialog med byrådet om en gjenåpning når den tid kommer, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo.
Mer fra Dagsavisen