Oslo

Oslo deler ut 227 koronamillioner til bedrifter. Sånn skal pengene fordeles

Servering, turisme, kultur og trening får støtte i kommunens koronapakke.

I et hastig innkalt minibystyremøte onsdag var det bare en eneste sak som skulle behandles. Det dreier seg om koronakroner til næringslivet.

Men ikke bli alt for glad nå, det er bare 226,95 millioner kroner som skal fordeles. Det er jo ikke særlig mye til en by som er stengt. Pengene kommer fra staten etter vedtak fra Stortinget, og skal gå til selskaper som er «særlig hardt rammet av smitteverntiltak over tid». Onsdag kveld bestemte bystyret at pengene skal fordeles omtrent sånn: Litt til trening, kultur og turisme. Men først og fremst til serveringssteder.

Bedriftene får minst 60.000 kroner, og maks 300.000, og pengene skal fordeles etter forventa omsetning.

Ikke mulig å treffe alle

– Behovet er jo åpenbart større enn denne tildelingen. Det er ikke mulig å treffe alle. Så det har vært viktig for oss å treffe de næringene som har blitt hardest rammet, og hvor det er viktig å stimulere til aktivitet, sier næringsbyråd i Oslo, Victoria M. Evensen (Ap), til Dagsavisen.

Men hvis du driver et serveringssted trenger du ikke søke, forteller næringsbyråden. En søknadsprosess ville ta for lang tid og kreve mye ressurser. Derfor kan bedriftene strengt tatt bare sitte på henda og vente til penga kommer inn på konto.

– Hvorfor er serveringsbransjen prioritert så høyt?

– I Oslo har det jo i en peridoe vært fullstendig skjenkeforbud. Jeg tror det er ganske stor enighet om at denne bransjen har vært rammet absolutt hardest i Oslo. Også da man hadde mulighet til å ha gjester var denne bransjen særlig berørt, sier hun.

– Men er det nok penger?

– Nei. Det er ikke nok til å dekke tapene. Men forhåpentligvis vil det likevel være med på å gjrøe at noen av virksomhetene kan overleve. Det er jo det vi snakker om her. Livreddende hjelp for bedriftene.

Har falt mellom absolutt alle andre stoler

I all hovedsak var bystyret enige om planen onsdag kveld. Fordelinga mellom de forskjellige bransjene var ikke særlig kontroversiell. Den eneste innvendinga var om hvorvidt pengene burde deles ut etter søknad, eller bare etter omsetning.

Høyre foreslo i bystyret å bruke de siste fem millionene i potten til en egen søknadsbasert ordning.

Anne Rygg

– Vi er bekymret for at man ikke gjør noe søknadsbasert. Midlene er ment å dekke de som ikke har fått kompensasjon tidligere. Og de er veldig ulike virksomheter. Jeg skulle ønske at man så til det beskjedne forslaget for å favne de som har falt utenfor alt annet, sier Anne H. Rygg, gruppeleder i Oslo Høyre.

– For de det gjelder tror jeg ville ha kjempemye å si. De har falt mellom absolutt alle andre stoler, sier hun til Dagsavisen.

Søknadsordning tar tid

Byråd Evensen, derimot, er skeptisk til å bruke en liten pott til bedrifter som søker.

– I forrige runde, i desember, da fikk vi noen tilbakemeldinger fra de bedriftene som mente de burde falt inn under ordningen. Men vi har jo bare de pengene vi har. Så jeg tenker det er fornuftig å ha en liten buffer, sier hun.

Dessuten mener hun kommunen ikke har apparatet som skal til for å håndtere en sånn søknadsbasert ordning. Hun tror det fort kan komme tusenvis av søknader, og da vil det ta lang tid å få ut pengene.

Byrådet fikk flertall med Venstre på bystyremøtet, og næringsbyråd Victoria Marie Evensen fikk det dermed som hun ville.

Slik fordeles pengene

Serveringssteder med skjenkebevilling: 150 millioner kroner

Treningssentre: 20 millioner kroner

Visit Oslo: 12 millioner kroner

Kulturnæringen: 20 millioner kroner

Restart Oslo sentrum: 20 millioner kroner

Reserveavsetning: 4,95 millioner kroner

Totalt 226,95 millioner kroner
Mer fra Dagsavisen