Ap vil satse mer på bolig

Arbeiderpartiet mener det er et offentlig ansvar at alle skal ha et godt sted å bo av god kvalitet. Og fremmet en rekke boligtiltak da statsbudsjettet ble behandlet fredag.

– Et eget sted å bo til en overkommelig pris er avgjørende for å kunne leve et selvstendig og godt liv. Arbeiderpartiet mener så mange som mulig skal eie sin egen bolig og den skal være av god kvalitet, sier Aps boligpolitiske talskvinne, Siri Gåsemyr Staalesen til Dagsavisen.

Hun er også medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

– Forskjellen mellom å eie og å leie egen bolig er i ferd med å bli en av de største ulikhetsfaktorene i samfunnet. Med dagens boligpriser sliter førstegangskjøpere med å komme seg inn på boligmarkedet og kjøpe sin egen bolig. De som har råd kjøper seg tidligere bolig enn før og BSU er en god ordning for dem som har god økonomi og penger til overs, men fungerer ikke for å løse boligbehovet for alle unge, sa hun fra Stortingets talestol fredag.

Les også: Vil la leiere få eie

Flere forslag

 – Ap har fremmet flere forslag til statsbudsjettet.  Selv om vi ikke får flertall for det, sier hun.

Ap ønsker blant annet å styrke Husbanken, gi økt bostøtte, styrke områdesatsingen med 60 millioner kroner, og gi Bydelsmødrene, som bidrar til at kvinner tar del i eget nærmiljø med 2.5 millioner kroner.

 – Nok engang har regjeringen redusert utlånsrammene i Husbanken og med det svekket Husbanken som boligpolitisk verktøy. Regjeringen kutter i Husbankens låneramme fra 17 til 16 milliarder kroner. Ap støtter ikke en nedbygging av Husbanken og mener det er nødvendig å øke rammene til Husbanken med 9 milliarder kroner.  Lånerammen fordeles på startlån, grunnlån og lån til barnehager. Ap øker altså lånerammen til 25 milliarder kroner, sier Ap-represetanten.

Les også: – En kommunal fattigdomsfelle

Bostøtte

Arbeiderpartiet vil også styrke bostøtten med 100 millioner kroner.

– Bostøtten  er avgjørende for at folk med lave inntekter skal kunne skaffe seg eller beholde et hjem og problemet er både økte boligpriser i byene og at det er mange tusen færre som kvalifiserer til å få bostøtte sammenlignet med tidligere, sier Staalesen.

Les også: Betaler 8.000 i måneden for et kott

Ap ønsker også å styrke områdesatsingen i Groruddalen og Oslo Sør.

– Vi har områder med levekårsutfordringer i byene våre. Mange av de som vokser opp i disse områdene vokser opp i fattige familier. Dette er familier som ikke alltid har råd til å sende barna på fotballtrening, kino eller ferie. Arbeiderpartiet har i lang tid vært pådriver for områdesatsinger i utsatte områder med levekårsutfordringer. Lokale møteplasser er med å skape trivsel og samhold i et nabolag. Høyre har vært en bremsekloss i satsingen i Groruddalen – nå kommer de etter og later som om de har kraftfull satsing, sier hun.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– I Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett for 2019 øker vi midlene til områdesatsinger med 60 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag. Det bevilges 45 mill. kroner til Oslo Sør, Groruddalssatsingen og Indre øst, sier stortingsrepresentanten.