Nyheter

Solberg: Nordmenn må holde seg hjemme

Nordmenn må de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker, sier statsminister Erna Solberg (H).

Oslo 20201105. 
Statsminister Erna Solberg redegjør for Stortinget om regjeringens  håndteringen av koronapandemien.
Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Hun redegjorde torsdag formiddag for Stortinget om en smittesituasjon hun kaller for dramatisk og om nye smitteverntiltak.

– Situasjonen er svært alvorlig, sier hun.

Hun påpeker at det er blitt mer enn 6.000 flere smittetilfeller i Norge de siste ukene. Hun advarer om at vi kan få en situasjon som den man ser flere steder i Europa.

– Vi har ikke mistet kontroll med situasjonen. Men vi har mindre kontroll enn vi ønsker, og det går i gal retning, sier hun.

Les også: Oslo setter av nesten tre milliarder til koronatiltak neste år

Intensivkapasiteten

Solberg bekymret for at intensivkapasiteten blir brukt opp.

Hvis vi ikke klarer å bryte smittetrenden, vil reservekapasiteten for intensivbehandling være belagt innen et par måneder, sier statsministeren.

– Helsedirektoratet har beregnet at vi vil se en betydelig økning i antall pasienter som krever intensivbehandling de nærmeste ukene, sa Solberg til Stortinget torsdag.

Hun la til at vi i slutten av november kan risikere at over 100 pasienter har behov for intensivbehandling for covid-19.

Skjenkestopp

Som følge av situasjonen innfører regjeringen nå bl.a. nasjonal skjenkestopp etter midnatt. Serveringssteder med skjenkebevilling kan heller ikke slippe inn nye gjester etter klokken 22.

Den nasjonale skjenkestoppen iverksettes ved midnatt natt til lørdag 7. november, opplyste statsminister Erna Solberg i sin redegjørelse for Stortinget.

Nasjonal skjenkestopp ved midnatt var regelen fram til 13. oktober. Tiltaket ble erstattet med at kommunene ble bedt om å vurdere behovet for lokale tiltak.

Les også: Frykter konkursras: – Skulle heller ønske at de stengte oss ned i en måned eller tre

Slutt på fester

Utelivsbransjen har kritisert tidlig skjenkestopp for å føre til flere private fester. Men Solberg sier folk nå må slutte å feste.

– Nå må det være slutt på festene for en periode, sier Solberg.

Med innslippsstopp etter klokken 22 vil det også bli færre som går fra sted til sted sent på kveld, ifølge Solberg.

– Tidlig skjenkestopp vil redusere tilgangen til alkohol og dermed steder hvor folk kan møtes i beruset tilstand, sier Solberg.

Arrangementer og sammenkomster

Innstrammingene kommer som følge av at flere smitteutbrudd kan knyttes spesielt til private sammenkomster.

Regjeringen setter nå en grense på 20 personer ved private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler.

På arrangementer innendørs hvor ikke alle sitter på fastmonterte seter, kan man være maksimalt 50 personer.

På arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på fastmonterte seter, er grensen fortsatt 200, sier Solberg. Innstrammingene for arrangementer gjelder fra midnatt natt til mandag 9. november.

Skoler

Regjeringen anbefaler nå også at videregående skoler i områder med høy smitterisiko setter inn tiltak på «rødt nivå».

For videregående skoler betyr dette nivået at man skal dele elever i mindre grupper og vurdere alternerende oppmøtetider.

Statsminister Erna Solberg anbefaler også at ungdomsskoler forbereder seg på rødt nivå i trafikklysmodellen for skolene.

Les også: Oslos skolebyråd med presisering av smitteregler for videregående skoler

Tilreisende

Regjeringen innfører nå også innstramminger for tilreisende til Norge. Det påvirker turister, besøkende og arbeidsreisende.

Personer som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge, må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden.

– Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge, opplyste statsministeren da hun redegjorde i Stortinget torsdag.

Det betyr at bestemor ikke kan komme på besøk fra utlandet og være i karantene hos sin familie.

– Hjemmet er ikke egnet som karantenested for besøkende fra land med høyt smittenivå, sa Solberg.

Det kreves nå at det gjennomføres koronatest ved innreise til Norge og gjennomføring av karantene i ti dager. Personer som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge, må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden.

Reiser innenlands

I redegjørelsen opplyste statsministeren at regjeringen innfører flere nye tiltak for å begrense smittespredningen, blant annet anbefales det å avstå fra unødvendige innenlandsreiser.

– Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige, og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre, er unntatt, sa Solberg.

Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom man ikke kan framvise en slik test, kan man bli nektet innreise.

Reglene gjelder for alle utenlandske statsborgere som kommer fra utlandet, med få unntak. Unntakene kan gjelde folk som jevnlig pendler fra Sverige og Finland eller folk i kritiske samfunnsfunksjoner når det er nødvendig for å unngå liv og helse.

Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november.

Ap: Viktig at Stortinget blir informert

Det er viktig at Stortinget blir informert om de nye tiltakene som settes i verk, sier Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik.

– Det er inngripende tiltak som baseres delvis på politiske vurderinger, påpeker hun.

Hun understreker at smitteverntiltak må gå hånd i hånd med økonomiske tiltak.

Samtidig mener hun at politiet og andre etater som får ansvar for å følge opp tiltakene, også må få ressursene som trengs for å løse oppgavene.

Dette er de nasjonale koronatiltakene regjeringen innfører

Anbefalinger for hele landet

* Alle må i de kommende ukene holde seg hjemme i størst mulig grad og begrense sosial kontakt med andre mennesker.

* I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn. Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.

* Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.

* Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt.

* Alle universiteter, høgskoler og fagskoler skal vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken.

* Videregående skoler og ungdomsskoler må forberede seg på at tiltaksnivået kan bli rødt, dersom smitten stiger ytterligere.

Regler for hele landet

* Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november.

* Nasjonal skjenkestopp kl. 24.00. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00. Endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november.

* Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.

* For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene, skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.

* Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november.

– Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.

– Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.

– Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge.

– Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

* Personer som kommer til Norge, må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan innføres. Fram til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk.

Tiltak som kommuner i regioner med mye smitte bør vurdere å innføre

* Stans i breddeidrett for voksne

* Vurdere stans i breddeidrett for barn og unge under 20 år

* Ytterligere restriksjoner rettet mot serveringssteder, for eksempel full skjenkestopp eller stenging klokken 22 for å redusere antall besøkende i løpet av en kveld

* Ytterligere begrensninger i størrelsen på ulike arrangementer

* Anbefaling om bruk av munnbind i taxi når det anbefales brukt i kollektivtransport

* Rødt nivå på videregående skoler. Ungdomsskoler bør forberede seg på rødt nivå

* To meters avstand ved fysisk aktivitet innendørs

* Obligatorisk hjemmekontor

* Sterkere anbefaling om å unngå kollektivtrafikk

* Stenge eller begrense virksomheter og aktiviteter som har stort potensial for smittespredning, som for eksempel svømmehaller, treningssentre, idrettshaller, bingohaller, museer, biblioteker, arrangementssteder uten fastmonterte seter og andre offentlige steder der mange møtes innendørs

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.