Nyheter

Det flommer inn søknader om støtte til piggdekk på sykler. Nå utvider Oslo kommune ordningen

På et døgn valgte over 2.700 Oslo-borgere å søke om støtte til å skifte hjul på syklene sine, så de kan vintersykle. Oslo er i en sykkel-boom, mener direktør for Klimaetaten, Heidi Sørensen.

Tilskuddsordningen der Oslo-folk kan søke om pengestøtte til piggdekk for sykler ble lansert mandag, og etter ett døgn hadde Klimaetaten mottatt 2700 søknader. Nå har de sett seg nødt til å utvide ordningen så inntil 5.000 kan søke refusjon av piggdekkutgifter.

At man får dekket inntil 50 prosent av utgifter til piggdekk og verkstedkostnader, er åpenbart populært, og fredag kunne etaten melde om at tallet var steget til 4114 søknader.

54 prosent opp

Klimadirektør Heidi Sørensen kan fortelle om en massiv økning i antall syklende i hovedstaden. I september ble det satt ny rekord, med 54 prosent flere passeringer over sykkeltellerne, sammenliknet med september i 2019.

– Oslo er inne i en sykkel-boom.Aldri før har vi sett en større økning i sommerhalvåret siden vi startet å måle. Vi ønsker å gi syklistene en mulighet til å fortsette den gode trenden inn i vinterhalvåret. Du trenger ikke mer enn to gode dekk for å sykle trygt om vinteren.  Etter søkertallene å dømme kan vi si at behovet er stort i befolkningen, sier Sørensen.

Nå håper Sørensen at flere vil forsøke å opprettholde syklingen i vinter.

– Vi forventet interesse for tilskuddsordningen Piggdekk til sykkelen, men mottakelsen fra Oslo-borgerne overgikk alles forventninger. Interessen viser at det er stor vilje til å endre vaner i befolkningen. Nå håper vi at alle som har søkt om støtte blir med på å knuse myten om at vintersykling kun er for de aller barskeste.

Nylig skrev Dagsavisen om at elsykkelsalget har skutt i været de siste årene i Oslo, og at opposisjonen på Stortinget har etterlyst flere nasjonale tiltak for bedre tilrettelegging for syklister.

Les også: Etterlyser sykkelen i statsbudsjettet

Oslos klimamål

–For at Oslo skal nå sine klimamål er det viktig at sykkel, gange og kollektivtransport er førstevalget. Stadig flere sykler i Oslo, men andelen syklister er drastisk lavere i vinterhalvåret sammenliknet med sommerhalvåret. For å bli en utslippsfri by må flere velge sykkel også om vinteren. Vi opplever at denne tilskuddsordningen har vært det lille dyttet mange trenger for å prøve vintersykling, og bidra til at vi kommer nærmere målet om å være en nullutslippsby, sier Sørensen.

Hun mener den kraftige sykkelveksten har flere forklaringer.

– Koronapandemien er åpenbart en viktig grunn – mange vil unngå fulle busser og trikker. Men noe av effekten skyldes nok også at tilretteleggingen for sykling er blitt bedre, og at folk inspirerer hverandre når sykling blir mer synlig i bybildet. Vi håper derfor at hvert tilskudd vi gir har en spredningseffekt, slik at ikke bare den som mottar tilskuddet begynner å sykle i vinter, men også andre i familien, venner, kolleger og naboer, sier Sørensen.

Mer fra Dagsavisen