Nyheter

Vestre Aker i pengeknipe: Kutter stort i helsetjenestene

Vestkantbydelen må betale 58 millioner kroner tilbake til kommunekassa. Nå planlegger de å legge ned seniorsenter, kutte i TT-ordning, redusere BPA-tilskudd og flytte heldøgnsbemannede eldreboliger for å spare penger.

Holmenkollen, Røa, Slemdal, Ris og Vinderen. Områdene er kjent som velstående i Oslo. Hadde Bydel Vestre Aker vært en egen kommune, hadde økonomien vært svært god.

Men høye skatteinntekter går ikke direkte tilbake til bydelene, og i 2013 hadde Vestre Aker opparbeidet seg hele 70 millioner kroner i gjeld. Nå må deler av gjelden betales tilbake, og det vil ramme de svakeste hardest, frykter både Norsk Fysioterapeutforbund og Norges Handikapforbund Oslo.

– Vi er fryktelig bekymret. Konsekvensene vil bli katastrofale for innbyggerne, sier Karianne Bruun Haugen, leder i Norsk Fysioterapeutforbund region Oslo-området. Hun forteller at de planlagte kuttene vil ramme en bredde av pleietrengende, som multihandicappede, slagpasienter, kolspasienter og en rekke eldre som kan bo hjemme ved hjelp av fysioterapi.

– Dette vil føre til at langt flere trenger sykehjemsplass, og da blir regninga til kommunen skyhøy, sier hun.

Rot i økonomien

Den høye gjelden har ifølge administrerende bydelsdirektør Hege Kristin Sunde flere årsaker. Blant annet har kjøp fra private aktører ført til rot i økonomien.

 –  Bydelen ble overfinansiert på tilskudd til private barnehager, og pengene ble brukt til å finansiere andre sektorer. For eksempel har det blitt kjøpt mange tjenester fra private aktører, spesielt innen psykiatri og til psykisk utviklingshemmede. Når finansieringssystemet ble endret og bydelen måtte bruke pengene til å betale høyere tilskudd  til private barnehager, var midlene låst til de private tilbyderne i andre sektorer, forklarer hun.

Les også: Bare måneder etter at lesere og anmeldere omfavnet den siste boken hennes, døde Beate Grimsrud

Vil ramme de svake gruppene hardt

Gjennom de fire siste årene har Bydel Vestre Aker vært gjennom en omstillingsprosess, hvor man blant annet har styrket hjelpetiltakene slik at flere av dem som tidligere hadde blitt flyttet til en institusjon, i stedet har kunnet bli værende hjemme. I tillegg har Nav fått økte ressurser, slik at de har hatt større kapasitet til å hjelpe folk ut i jobb. Likevel har bydelen fremdeles 58 millioner i gjeld, kun 12 millioner mindre enn for fire år siden. Pengene må tilbakebetales til kommunekassa innen to år.

Denne gangen kommer nedskjæringene til å ramme bydelens svake grupper mye hardere. Både dagtilbud for eldre og BPA-ordninger kan vente harde kutt. 

– Det er rett og slett ikke så mange andre steder enn i helsetjenester vi kan kutte. Vi har i løpet av de siste fire årene redusert utgiftsnivået i både barnehager, barnevern, Nav og på sykehjem, innenfor det vi har lov til, sier administrerende bydelsdirektør, Hege Kristin Sunde.

Foto: Privat

Les også: Hver gang en slik sak dukker opp, må man spørre seg: Hvorfor har ingen sagt noe før, hvis «alle visste det»?

Kutter millioner i tilbud til utsatte grupper

Blant annet skal det kuttes 3,2 millioner i det lokale fysioterapitilbudet. Karianne Bruun Haugen er regionleder for Oslo-området i Norsk Fysioterapeutforbund, og uttalte til Akersposten at kuttene var «dramatisk og hjærteskjærende». Foreløpig er det kutt i fysioterapi som er vedtatt.

I tilegg skal bydelen utrede konsekvensene av følgende kutt:

* Nedleggelse av Vinderen seniorsenter: Innsparing: 2 millioner
* Forebyggende tiltak til eldre, fritidstiltak. Innsparing: 300.000
* Reduksjon i tilskudd TT-ordning. Innsparing: 11 millioner
* Hovstua frivillighetssentral flytter til eksisterende tilbud i Pilotveien. Innsparing: 1 million.
* Reduksjon i tilskudd til Røa seniorsenter: Innsparing: 1 million.
* Frisklivsentralen: Innsparing: 1 million.
* Reduksjon i turnuslegebudsjett: 1,5 millioner
* Reduksjon i BPA-tilskudd: Innsparing: 6 millioner.
* Husleieøkning: Innsparing: 5 millioner (bystyrevedtak).
* Heldøgnsbemannede eldreboliger i Pilotveien flyttes inn i nye Diakonhjemmet Omsorg +. Dette skal frigjøre leiligheter i blokken i Pilotveien til rus og psykiatri. I tillegg skal rus og psykiatri i den omstridte 88-blokka (Hovseterveien 88) også flyttes til Pilotveien. Innsparing til sammen: 6 millioner.

Konsekvensene

Regionleder i Norsk Handikapforbund Oslo, Magnhild Sørbotten, er i tvil om bydelsutvalget i Vestre Aker har oversikt over konsekvensene av kuttene.

– Dette er smålige kutt. Innen Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) sier de at de skal erstatte med andre tjenester. Jeg er usikker på om de husker at dette er en rettighetsfestet ordning. Det er sterke reaksjoner blant våre medlemmer, sier hun.

Sørbotten er også bekymret for kuttet i fysioterapi.

– Dette er den viktigste hverdagsrehabiliteringen vi har. Det er også den billigste. Nå må folk enten stille seg i kø i en annen bydel, eller gå privat. Og to timer privat fysioterapi ukentlig vil koste mellom 70.000 og 110.000 kroner årlig. Det er det få som har å avse, sier hun.

Åpner for reversering

Bydelsutvalgsleder i Vestre Aker, Yngvar Husebye (H), forteller Dagsavisen at det var et enstemmig bydelsutvalg som stilte seg bak kuttene, og at bydelen ikke har noe valg: De må betale tilbake gjelda de har innen to år.

– Det var viktig for oss å verne om tiltak rettet mot barn og unge. Vi fikk kuttforslagene fra bydelsadministrasjonen som har det faglige ansvaret, og det er begrenset hvilket handlingsrom vi har med tanke på at mange av våre tjenester er lovpålagte, sier han. Husebye understreker at kuttene er midlertidige, og at bydelsutvalget avventer svar på konsekvensene av kuttene.

– Dersom det kommer fram at kuttene er uforsvarlige, er vi åpne for å justere, sier han.

Yngvar Husebye (H)

Nyeste fra Dagsavisen.no: