Nyheter

Helsebyråd i Oslo slår alarm om smittevernutstyr, og mener Bent Høie må rydde opp

I dag blir smittevernutstyret i Norge fordelt slik at sykehusene får 70 prosent, kommunene får 20 prosent og 10 prosent spares til en buffer. Dette vil helsebyråd i Oslo, Robert Steen (Ap) ha en slutt på.

«Trykket på våre kommuner er stort, og det er kritisk både for egen drift, og for å unngå belastning på spesialisthelsetjenesten, at vi klarer å hindre smittespredning»

Det skriver kommunene i Osloregionen i et brev til Helsedirektoratet og helseminister Bent Høie (H). Kommunene, med Oslo og helsebyråd Robert Steen (Ap) i spissen, er svært bekymret for tilgangen på smittevernutstyr.

De varsler et større behov for dette framover blant annet i forbindelse med gjenåpning av en rekke samfunnsfunksjoner, som skolene, og med tanke på helsemyndighetenes krav til mer omfattende testing av befolkningen.

Slik situasjonen er i dag, får kommunene tilgang til 20 prosent av den nasjonale beholdningen av smittevernutstyr. 70 prosent har gått til sykehusene og 10 prosent er til en buffer.

Denne fordelingsnøkkelen ønsker Osloregion-kommunene at skal endres.

Øker testingen

Oslo kommune stiller seg kritisk til fordelingsnøkkelen på smittevernutsyr, og mener at den nasjonale ordningen ikke fungerer etter intensjonen. Sykehusene har gått tilbake til grønn beredskap, det er en mindre belastning på spesialisthelsetjenesten. Det gjør at det er naturlig at kommunene blir prioritert høyere. Kommunene blir pålagt flere og større oppgaver, men er ikke sikre på om vi har utstyr nok til å kunne klare å teste fem prosent av befolkningen per uke, sier Robert Steen.

Les også: Skole, helsetjenester og måten vi bor på: Slik tror ekspertene at koronakrisen vil påvirke oss (+)

Han viser til Helsedirektoratets oppfordring om at kommunene skal teste fem prosent av sin befolkning hver uke, noe som vil bety at Oslo må ruste opp testkapasiteten. Da må fordelingsnøkkelen på utstyr endres, understreker Steen.

Leste du denne? Slik skal Oslo klare å teste flere

Det er vanskeligere å skaffe smittevernutstyr gjennom kommunens ordinære kanaler, dette gjelder spesielt smittefrakker og åndedrettsvern FFP3. Når vi ikke klarer å skaffe selv, blir vi enda mer avhengig av å få dette fra den nasjonale ordningen, sier han. I dag bruker Oslo mye tid på å kvalitetssikre utstyr de har fått tilgang til, og Steen beskriver markedet som uoversiktlig og utfordrende.

Frir til Bent Høie

Derfor har Oslo kommune i samarbeid med Bærum, Lillestrøm, Nordre Follo og Ullensaker gått sammen om et brev til Helsedirektoratet om å gjøre noe med skjevfordelingen av tilgang på smittevernutstyr fra nasjonale helsemyndigheter. Skal kommunene øke testkapasiteten til det nivået helseministeren ønsker, må gjøres noe med den nasjonale fordelingen av utstyr. Jeg ber helseminister Bent Høie om å finne nye løsninger for de store kommunene. Det er her smittetrykket har vært størst, og flest innbyggere skal testes, sier Steen.

For abonnenter: Våre beste artikler om korona

Følger med på kommunene

Helsedirektoratet har mottatt brevet fra kommunene, og fagdirektør Svein Lie understreker at de følger med på kommunenes behov for utstyr.

Vi er klar over at økt testaktivitet også kan kreve økt bruk av smittevernutstyr og vil justere fordelingen etter det, sier han. Lie forteller at direktoratet fordeler utstyr etter hvilke kommuner som har høyest behov og at de gjør regelmessige vurderinger.

–  Pandemien har ført til kraftig økning i behov for smittevernutstyr i alle land som er rammet. Norge og mange andre land har kjøpt varene fra Kina. Verdensmarkedet er svært anstrengt når det gjelder disse varene. Vår nasjonale innkjøpsordning kjøper det som er tilgjengelig  og arbeider aktivt med alle ledd, fra produsent, spedisjonen, flyfrakt, kvalitetskontroll og fordeling av utstyret når det kommer til Norge. I tillegg er det satt i gang produksjon av smittevernutstyr ved en rekke norske virksomheter, sier han.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Undersøke lokale løsninger

Dagsavisen har bedt helseminister Bent Høie (H) om å svare på oppfordringen fra Oslos helsebyråd. Vi fikk svar fra statssekretær Anne Grethe Erlandsen, som sier at kommunene som mangler utstyr må melde fra.

Det er også viktig at kommunene selv undersøker om det finnes lokale løsninger som kan løse utstyrsbehovet, for eksempel gjennom ordinære anskaffelser, bruk av utstyr hos andre aktører i kommunen eller gjennom samarbeid med nabokommuner, sier hun. Fordelingsnøkkelen med 20 prosent utstyr til kommunene er noe som vil bli evaluert, forteller statssekretæren.