Nyheter

Regelverket endres slik at PST kan kontrollere reisende inn og ut av Norge

Regjeringen foreslår å endre utlendingsloven for å sikre at PST har hjemmel til å kontrollere reisende for å forebygge terror.

Bakgrunnen er at EOS-utvalget har kritisert PST for å ha innhentet passasjeropplysninger om norske borgeres utenlandsreiser.

– Regjeringen tar EOS-utvalgets melding på største alvor. For å sikre at hjemlene for å innhente passasjeropplysninger er klare nok, foreslår vi nå å tydeliggjøre disse slik at det ikke skal være noe tvil om at PST har hjemmel til å innhente passasjeropplysninger og på denne måten kunne forebygge terror, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp).

Les også: EOS-utvalget: PST har drevet ulovlig innhenting av opplysninger om flypassasjerer

Les også: Kallmyr må svare Stortinget om PSTs datainnhenting