Nyheter

Byrådet er positive, men vil ikke si ja til nytt Fontenehus

Høyre i Oslo bystyre støtter Frps forslag om å opprette et tredje Fontenehus i Bydel Søndre Nordstrand. Men byrådet sier nei.

– Det er ikke satt av penger til det, men Høyre vil gå inn for at bystyret vedtar støtte til etablering av et nytt Fontenehus på Mortensrud, sier James Stove Lorentzen til Dagsavisen.

Han er også leder av helse og sosialkomiteen i bystyret.

I Dagsavisen onsdag fortalte Marius Pettersen og Bjørn Petterson at de mest sannsynlig ikke hadde vært i live i dag om det ikke hadde vært for Fontenehuset.

Håper på støtte

I desember i fjor vedtok et samlet bydelsutvalg (BU) i Bydel søndre Nordstrand at de ønsker å opprette et Fontenehus i et nedlagt våningshus på Lofsrud gård, rett ved Mortensrud T-bane, og Norges største DPS.

På Fontenehusene arbeider medlemmer og ansatte medarbeidere sammen i et helsebringende arbeidsfellesskap bygget på de grunnleggende menneskelige behovene for å bli sett, hørt, være nyttig, mestre og tilhøre et fellesskap. I Fontenehusene finner mennesker med psykiske helseutfordringer støtte på veien til lønnet arbeid, studier og til å ta tilbake kontroll i eget liv.

Stove Lorentzen kjenner Fontenehusene godt, og forteller til Dagsavisen at han jevnlig er innom.

– Fontenehuset er et godt sted å være, og jeg er stadig innom og hilser på. De som er medlemmer der bidrar etter evne til å få folk til å føle seg inkludert. Det viser verdien av Fontenehus, sier han.

Derfor ønsker han et tredje Fontenehus på Lofsrud gård velkommen.

– Her har vi en kommunal eiendom som ikke brukes til noe fornuftig. Dette huset er godt egnet som et nytt Fontenehus, sier Stove Lorentzen.

Han håper på støtte i bystyret for å gå videre med dette.

– Jeg har ikke diskutert dette med andre ennå. Først må vi vite hvem som er i byråd. Men det er sympati og interesse for Fontenehuset på Rådhuset, sier Stove Lorentzen.

– Ikke rom i statsbudsjettet

Han får sympati, men ingen økonomisk støtte fra byrådet.

–  Byrådet har ikke innstilt på midler til et tredje Fontenehus i Oslo. Jeg registrerer heller ikke at regjeringen i neste års statsbudsjett har gitt rom for økte tilskudd i 2020. Dette bør opposisjonen i Oslo også ha lagt merke til, i og med at det er viktig for en stabil drift på sikt, sier byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap) til Dagsavisen.

– Fontenehusene i Oslo gjør en kjempejobb på et viktig område for byrådet. Vi har økt tilskuddene deres siden vi gikk på i 2015, og har høy tillit til den gode jobben de gjør for folk som trenger dem i Oslo, sier byråden.

Staten gir tilskudd gjennom Helsedirektoratet til Fontenehus, og ved søknad om etablering av nytt Fontenehus må vedtak i kommunestyret foreligge. Ved interkommunalt samarbeid gjelder dette alle de involverte kommunene.

Ved søknader om etablering av nye Fontenehus vil det bli prioritert å opprette Fontenehus i fylker hvor det ikke er Fontenehus i dag, heter det i søknadskriteriene.

I 2017 ble det gitt tilskudd til tolv eksisterende Fontenehus, paraplyorganisasjonen Fontenehus Norge og til etablering av to nye Fontenehus i Trondheim og Gjøvik.

I 2018 ble det bevilget 33,5mill. kroner til Fontenehusene.

Formålet med bevilgningen er å bidra til etablering av flere Fontenehus, sikre videre drift i eksisterende Fontenehus og bidra til drift av paraplyorganisasjonen Fontenehus Norge, heter det i søknadskriteriene fra Helsedirektoratet.

«Oslo har allerede to Fontenehus. Vi er slett ikke så sikre på at vi er øverst på lista når staten skal prioritere. Det finnes flere fylker som ikke har, og som mest sannsynlig vil gå foran når en liten pott skal fordeles», skriver byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid i en e-post til Dagsavisen.

Får 16 millioner

I budsjettet for 2020 foreslår byrådet en tilskuddsramme på helse og sosialområdet på 113,6 millioner kroner, en vekst på nesten 20 millioner kroner siden høyrebyrådets budsjettfremlegg for 2016. Det er Frelsesarmeen, Stiftelsen kirkens bymisjon Oslo og Fontenehusene som er innstilt til mest tilskudd over ordningen.

Frelsesarmeen er innstilt til 18,4 millioner, Stiftelsen Kirkens Bymisjon er innstilt til 16,9 millioner og Fontenehusene er innstilt til 16 millioner. Til sammen utgjør dette over 45 prosent  av byrådets tilskuddsramme.

– Byrådet har foreslått nesten sju millioner kroner mer til dette tilbudet, sammenlignet med det vår fagetat har foreslått. Fontenehusene er de tiltakene som får mest påplussing av byrådet sammenliknet med etatens anbefaling. Det er ikke ofte vi gjør det, men her har vi sett den tydelige verdien av jobben som gjøres for personer som sliter psykisk, sier Tellevik Dahl.

Nyeste fra Dagsavisen.no: