Nyheter

– Sjelden å finne skip som er så intakte

Norsk Maritimt Museum ønsker allerede å vise frem Sørengas skatter til publikum.

Funn: Båten Bispevika 19 under utgravning med Munch-museet i bakgrunnen. Foto: Norsk Maritimt Museum

Arkeologer har funnet seks skip i Bispevika siden april. Utbyggingen av den indre og østre delen av Bjørvika har blitt et arkeologisk eventyr, sier prosjektleder.

– Skipene stammer fra 1500-tallet og fram til bybrannen i 1624, sier prosjektleder Elling Utvik Wammer, arkeolog ved Norsk Maritimt Museum, museet som etter hvert ønsker å vise fram flere av skipene for publikum.

Les også: Århundrets funn fra middelalderen

###

Fra utgraving i Bispevika 21. Foto: Norsk Maritimt Museum

Sjeldent

Blant funnene er et knivskaft laget av dyrehorn og utskåret som en løve, krukker, en mengde beinrester av husdyr, blant annet en hund, i tillegg til skipene. Funnene stammer hovedsakelig fra 1300- til 1600-tallet.

– Det er sjelden så store områder graves opp, og det er enda sjeldnere man finner skip og gjenstander som er så intakte som dem man innenfor på Sørenga, sier Wammer.

Les også: Lydene som er forstummet

Intakt i leira

Det er flere grunner til at de nye funnene på den såkalte B8A-tomten i Bjørvika vekker oppsikt.

– Hvis vi ser Bjørvika under ett, finnes det ingen lignende marinarkeologiske funn andre steder i Norge og ganske få andre steder i Europa. Så disse funnene setter Oslo på Europa-kartet, sier Elling Utvik Wammer.

På 1500-tallet opplevde man et stort oppsving i økonomien på grunn av trelasthandel, og bevisene ligger godt innkapslet i kulturlagene av leire, flis og byavfall i Bjørvika.

– I denne perioden opplevde man en boom i trelasthandelen i Norge, og hele området under Bjørvika er fullt av gamle skipsrester og brygger som strakte seg stadig lengre utover i havnebassenget, sier Elling Utvik Wammer.

Viktige detaljer

Hittil har arkeologene gravd fram 40 skip fra Bjørvikaområdet, 20 av dem fra området på østsiden, det som kalles middelalderbyen. Ifølge Wammer er det stort forsknings- og formidlingspotensial i de nye funnene.

– Det som er spesielt med funnene så langt ved årets utgraving, er at de ikke bærer preg av å være brent, slik mange andre skipsfunn i Oslo fra samme periode. Så vi antar at disse nye funnene er rester etter skip som bare har sunket på grunn av alder og at de var ute av drift. Siden man ikke har skipstegninger fra denne perioden er informasjonen vi samler i felt av enorm verdi. dette skal vi bruke videre når vi nå skal i gang med å skanne alle restene og gjenskape skipene digitalt, sier Wammer. Og henviser alle interesserte å lese museets blogg der de har ukentlige oppdateringer på utgravingene i Bjørvika.