Nyheter

Slår alarm om Oslo-utesteder

LOs sommerpatrulje har avdekket at en rekke utesteder betaler servitørene sine langt under minstelønn. Nå mener AUF at serveringsstedene som bryter regelverket bør fratas skjenkebevillingen.

Best å være gjest: Mange arbeidstakere i utelivsbransjen får ikke den lønnen de har krav på. Nå vil AUF skjerpe tiltakene mot serveringsstedene som ikke følger lovverket

1. juni i år økte mistelønnen til ansatte over 20 år som jobber i uteliv-, hotell, og restaurantbransejen fra 161 til 167,90 kroner. Selv om ikke tallene er offentliggjort enda kan LOs ungdomssekretær Sarah Gaulin avsløre at nesten halve bransjen har ansatte som ikke får den lønnen de har krav på. *

–  Den laveste timeslønnen vi har avdekket er 158 kroner, forteller hun.

Les også: Denne ambassaden driver sosial dumping, hevder NTL. Nå blir det rettssak

Vil stenge ølkrana

Hvert år reiser sommerpatruljen rundt og snakker med landet unge arbeidstakere, sammen med AUF. I år har i overkant av 6.000 hoteller og serveringssteder over hele landet blitt undersøkt. Patruljen intervjuer de ansatte og stiller spørsmål om de unge har fått kontrakter, om de får de pausene de har rett på, om de får lønnsslipper og hva de får i timelønn. De driver opplysningsarbeid rettet mot de unge, og kontakter arbeidstilsynet når bruddene de finner er alvorlige.

– De fleste av de vi har snakket med har ikke vært klar over at de har fått for lav lønn. De har trodd at de har fått betalt det de skal ha, mens mange i realiteten har ligget nesten 10 kroner under, forteller hun.

Raske tiltak

AUF- leder Ina Libak forteller at ungdomsorganisasjonen har fått god innsikt i hva som er hovedproblemene i serveringsbransjen. Derfor foreslår de nå å straffe bransen der det svir mest.

– Det som generelt er gjennomgående er at det er problemer med tariffavtaler. Derfor er det viktig for oss å komme med politiske forslag til hvordan man kan løse disse problemene. Å inndra skjenkebevillingen vil både bære et pressmiddel, men også en gulrot for at fler skal få ordentlige lønns- og arbeidsvilkår, mener hun.

– Er forslaget realistisk?

– Man har en skjenkekontroll allerede, og å legge inn ekstra ting man kontrollerer tenker jeg at er realistisk. Når man ser en dårlig utvikling i en bransje så er det viktig at man kommer med tiltak litt fort. Lønns- og arbeidsvilkår er vel så viktig som det skjenkekontrollollørene allerede undersøker, mener hun.

Les også: I disse bydelene får flest flyktninger jobb (+)

Får ikke stenge krana

Byråd for næring og eierskap, Marthe Scharning Lund (Ap) skriver til Dagsavisen at hun ser svært alvorlig på det LOs sommerpatrulje har avdekket.

- Vi skal ha en seriøs og trygg utelivsbransje og alle skal selvsagt ha skikkelig betalt. Alkoholloven gir ikke hjemmel til å inndra skjenkebevilling, men vi vil følge opp tarifflønn gjennom veiledning, kontroller med Arbeidstilsynet og pågående Salutt-kurs. Og får vi ikke bukt med dette, mener jeg vi må vurdere vandelen i grove tilfeller for å se om driften kan regnes som seriøs nok til å inneha skjenkebevilling. Vi skal ikke ha sosial dumping i Oslos uteliv, skriver Marthe Scharning Lund.

*Etter denne artikkelen ble publisert har Dagsavisen fått opplyst at korrekt tall for brudd på minstelønn i Oslo og Akershus er 54.5 %.