Nyheter

Rev ulovlig. Bygger ulovlig. Nå må de rive på nytt

Striden om det 150 år gamle trehuset på Vålerenga fortsetter, selv om huset er borte.

Trehuset på Vålerenga sto på gul liste og var regulert til bevaring. – Når du river et hus her, er du med på å ødelegge et helt kulturmiljø. Her teller hvert eneste familiemedlem, fastslår byantikvar Janne Wilberg.

– Det som nå er bygget, er ikke i tråd med tillatelsen som er gitt. Det som er oppført skal demonteres eller rives, sier Anne-Marie Vikla, avdelingsdirektør for teknisk avdeling i Plan- og bygningsetaten (PBE).

Det var i påsken i fjor at eierne av Vålerenggata 36 rev det 150 år gamle bevaringsverdige trehuset uten rivingstillatelse. PBE og Byantikvaren (BYA) anmeldte eierne for kulturminnekriminalitet. Resultatet ble en bot på 50.000 kroner.

– Vi er ikke enige i at vi har revet huset, sa eier Snorre Solvang til Dagsavisen i april. Han var uenig i domsavsigelsen.

– Vi har demontert huset, og nå remonterer vi det.

Les også: Bygger nytt der gammelt trehus ble revet ulovlig – trues med politi hvis ikke arbeidet stanses

Fikk stoppordre

Oppføringen av bygget var godt i gang da PBE utførte tilsyn på byggeplassen 30. april. Det utløste en umiddelbar stoppordre med vedtak om tvangsmulkt på 150.000 kroner. Den forfaller hvis stoppordren ikke overholdes.

– Eieren har fått tillatelse til å gjenoppføre en laftet eldre konstruksjon. Det de bygger nå er moderne bindingsverk, og ikke i henhold til tillatelsen vi har gitt, forklarer avdelingsdirektør Vikla i PBE. De har utført tilsyn, og opprettholder stoppordren.

– Betyr det at de må rive bygget som står på tomta nå?

– Ja. Det skal rives, eller demonteres, for at de skal kunne gjenoppføre en laftet konstruksjon i tråd med tillatelsen, konstaterer avdelingsdirektøren.

Saken fortsetter under bildet.

150 år: Huset, som ble revet i påsken i fjor, hadde en lang historie i Vålerenga-miljøet. FOTO: OSLO MUSEUM

Dette er det 150 år gamle huset som ble revet. Foto: Oslo museum

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Vålerenga-familien

Endringstillatelsen som ble gitt ansvarlig søker i desember 2018, omfatter en full demontering og remontering av huset. Der står det at demonteringen allerede er gjennomført uten forutgående tillatelse.

– Her er det ingenting igjen av det gamle huset bortsett fra vinduene. Da er det ekstra viktig å gjenoppføre det med den opprinnelige konstruksjonen, sier byantikvar Janne Wilberg.

– Men har det noe å si hvis huset blir helt likt det originale?

– Et hus er tredimensjonalt. Å bygge på gamle måter har også en verdi, og det er et poeng i seg selv å gjenskape det. De færreste vil synes det er sjarmerende med en stavkirke i plast, konstaterer Wilberg. Hun mener de åpenbart trenger et strengere lovverk på området.

– Det bør forplikte å eie noe i et område som Vålerenga. Når du river et hus her, er du med på å ødelegge et helt kulturmiljø, fastslår byantikvaren.

– Her teller hvert eneste familiemedlem.

Byantikvaren sier hun gjerne skulle tatt et viskelær og visket over den siste tida for Vålerenggata 36.

– Gamle hus representerer muligheter. Alle hus har sin egen historie. Disse eierne burde hatt et annet hus et annet sted.

Les også: – Som å ta ut fortanna av overkjeven (Dagsavisen+)

Ville ikke betale

I runddansen mellom eier, PBE og BYA søkte også eier Snorre Solvang Oslo kommune om tilskudd på over 1 million kroner i forbindelse med rekonstruksjonen av huset. Han ville ikke finansiere rekonstruksjonen av ytterveggene selv.

– Det sier seg vel selv at man ikke får tilskudd til å bygge opp noe man har revet ulovlig, uttalte antikvar Vidar Trædal da Dagsavisen omtalte saken i april.

Snorre Solvang mente derimot i brevet til BYA og PBE at hvis ikke BYA bekostet rekonstruksjonen, ville ytterveggene bli utført med isolert bindingsverk.

På direkte spørsmål fra Dagsavisen om de nå bygget i tråd med BYA anbefalinger, svarte Solvang ja.

Les også: Spekulerer i forfall og river ulovlig

Laftet konstruksjon

På tomta i Vålerenggata 36 står i dag et bygg med isolert bindingsverk.

– Det å gjenoppføre en laftet konstruksjon, og det å bygge et moderne bindingsverk med pålimte detaljer i etterkant for at det skal se laftet ut, er to helt forskjellige ting, sier Anne-Marie Vikla i PBE.

– Er det noen sjanse for at dere nå endrer tillatelsen i etterkant?

– Nei, det er ikke sannsynlig. Vi har lempet på tekniske krav for at det skulle oppføres et hus som er en kopi av det opprinnelige huset, både i materialbruk og byggeteknikk. Dersom de hadde søkt om et nybygg, ville dette utløst mye strengere tekniske krav, forklarer Vikla.

Presedens

Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG), sier til Dagsavisen at de ser spesielt alvorlig på denne saken, fordi den kan skape presedens.

– Vi må reagere strengt, slik at folk ser at det ikke er fritt fram å rive verneverdige bygg i byen vår.

– Eier av Vålerenggata 36 fikk 50.000 kroner i bot?

– Det er egentlig altfor lite. Det er helt uakseptabelt å rive kulturminner.

– Byantikvaren etterlyser et strengere lovverk. Hva kan gjøres for å hindre eiere av bevaringsverdige hus i å spekulere i forfall?

– Staten bør nå gi kommunene mulighet til å straffe denne type overtramp hardere, sier byråden.

– Nå forventer jeg at eier tar ansvar, og gjør en autentisk gjenoppbygging av Vålerenggata 36.

Ingen misforståelse

Tilbake i den karakteristiske trehusbebyggelsen på Vålerenga står byantikvar Janne Wilberg.

– Kan det ha skjedd noen misforståelse her?

– Her er det ingen misforståelser. Det ser vi bak oss. Her står det et bygg som ikke stemmer overens med tillatelsen.

Hun synes det hele er veldig trist.

– Heldigvis er det sjeldent at folk river ulovlig, for så å bygge ulovlig. De fleste ville gitt seg etter første runde.

Eier av Vålerenggata 36, Snorre Solvang, har ikke svart på Dagsavisens henvendelser.