Nyheter

Adam gruer seg til jobb hver dag

Adam ble kalt «black stupid man», «jævla apekatt» og «driftsleder for negerarbeid» av kolleger på Universitetet i Oslo. Nå har saken havnet på Sivilombudsmannens bord.

Satt til å feie: Nyojah Rogers Ali Adam har både utdannelse i og erfaring med en rekke ulike      byggtekniske oppgaver. Likevel blir han satt til forefallende arbeid på universitetsområdet på Blindern.

I 2017 klaget Nyojah Rogers Ali Adam (52) og Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD) Universitetet i Oslo inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

LDO konkluderte med at universitetet hadde brutt loven, ettersom de ikke hadde gjort nok for å forhindre trakassering av Adam og flere av hans kolleger.

Dagsavisen har tidligere omtalt saken, som studentavisa Universitas har fulgt gjennom en serie artikler det siste halvannet året. Saken har opprørt mange, og etter fellelsen i LDO så rektor ved UiO, Svein Stølen, seg nødt til å beklage. «Dette tar vi på det aller største alvor. Vi er svært lei oss (og) beklager også at UiO ikke i tilstrekkelig grad har tatt grep for å stoppe dette», skrev han i et brev som gikk ut til alle ansatte ved universitetet.

Men saken stoppet ikke her. For Adam mener at han også ble diskriminert ved å bli satt til arbeidsoppgaver langt under hans kompetanse, og på dette punktet ga ikke LDO medhold. UiO ble dermed frikjent på dette punktet, og det er dette OMOD og Adam nå klager inn for Sivilombudsmannen.

Det var Universitas som først omtalte saken.

Nyojah Rogers Ali Adam, arbeidsleder for driftsgruppe i Eiendomsavdelingen på Blinder, UiO.

Nyojah Rogers Ali Adam. Foto Frøydis Falch Urbye

Enklere oppgaver

Adam begynte å jobbe på universitetets fyrhusavdeling på Blindern allerede i 1991. Her fikk han det han beskriver som en interessant hverdag hvor han ble utfordret med oppgaver mellom alt innen ventilasjon, varme, heiser, branntavler og styring av både olje- og elektrokjeler og planlegging og oppfølging av små prosjektarbeider. I 2005 fikk han jobben som en av flere driftsledere, med hovedvekt på vaktmesteroppgaver i Eiendomsavdelingen, hvor han fortsatt er ansatt. Her ble han møtt av både kolleger som utsatte ham for grove rasistiske uttalelser og en ledelse han opplevde som systematisk satt han til å utføre oppgaver som var langt mindre teknisk krevende enn sine kolleger.

– Jeg ble henvist til å utføre ryddearbeid, gå rundt og bytte lyspærer, løfte tunge ting og feie uteplassene. I tillegg kalte kollegene meg all slags navn, jeg ble fratatt alt og fikk vondt i magen. Alt jeg ville ha var en meningsfull jobb og følelsen av å være en del av et team, forteller Adam.

I 2012 bestemte han seg for å ta grep for å bedre situasjonen. Ved siden av jobben fullførte han satte han seg på skolebenken for å studere klima, energi og miljø i bygganlegg (KEM) på Fagskolen i Oslo Akershus. I 2015 sto han med fagbrevet som serviceteknikker i hånda og et håp om at utdannelsen skulle gi ham en bedre arbeidshverdag. Skuffelsen var stor da han skjønte at ingenting ville endre seg.

– Jeg får ikke bruke noe av det. Jeg går fortsatt bare rundt og feier, forteller han.

«Negerarbeid»

Selv mener Adam at den verbale rasismen han ble utsatt for henger tett sammen med oppgavefordelingen på arbeidsplassen. Daglig leder i OMOD, Akhenaton Oddvar de Leon, støtter Adams konklusjon.

– Kollegaene har beviselig kommet med uttalelser som «negerarbeid er for ham og andre som ham». Det er helt utrolig at verken nemnda eller universitetet ser sammenhengen mellom disse uttalelsene og at han som fagutdannet og med mange års erfaring endte opp med å utføre arbeidsoppgaver som en ufaglært, sier de Leon til Dagsavisen.

Forsker: - Åpenbart et rasistisk partiprogram

Psykisk påkjenning

I fjor sommer la Avdeling for Personalstøtte (AP) frem en rapport etter å ha gjennomført samtaler med de navngitte personene i klagene om rasisme. I tillegg har de ifølge studentavisa Universitas hentet informasjon fra personalmapper, bemanningsplaner, møtereferater, presentasjoner og korrespondanse. Her kom det blant annet frem at en kollega skrek «hold kjeft jævla apekatt!» mens en annen gjentatte ganger laget apelyder foran kontorvinduet hans.

Kollegene som kom med rasistiske uttalelser jobber ikke lenger på Adams avdeling. Men fortsatt opplever han å ikke få lov til å utføre arbeid han er utdannet til. I tillegg har den psykiske påkjenningen han har blitt utsatt for å årevis satt sitt preg på 52-åringen. Adam gruer seg til å gå på jobb hver eneste dag.

– Det verste er når vekkerklokka ringer, da føler jeg at blodtrykket stiger og jeg får smerter i brystkassa. Jeg strever hardt for å komme meg ut av døra, og når jeg nærmer meg jobb så blir jeg helt ... jeg klarer ikke å forklare det. Men jeg gleder meg hele dagen til jeg kan gå hjem og endelig puste ut. Jeg har det veldig vanskelig.

Les også: Ba lege «komme seg tilbake dit han kom fra»

Avviser anklagen

Til tross at UiO har medgitt at Adam har blitt utsatt for rasisme på arbeidsplassen, står universitetsledelsen på sitt når det kommer til det siste, uavklarte punktet i saken. I en e-post til Universitas skriver personaldirektør Irene Sandlie at «UiO fastholder at den ansatte ikke har blitt diskriminert ved fordeling av arbeidsoppgaver».

Hos Sivilombudsmannen ønsker de ikke å bekrefte å ha mottatt klagen om Adam fra OMOD. De kan dermed heller ikke si noe om når klagen, som er datert 23. januar i år, forventes på være ferdig behandlet.