Nyheter

Byrådet vil bygge ny T-banetunnel på 5,5 km

Byrådet i Oslo legger fram en ny plan for utvikling av kollektivtransporten i Oslo. Har foreslått trasé for ny tunnel.

Det største prosjektet er en ny T-banetunnel som vil gi mange flere avganger. Den foreslåtte tunnelen er på 5,5 km og skal gå fra Majorstuen via Bislett, Stortinget og Grünerløkka ved Nybrua, til Tøyen. Den nye tunnelen foreslås koblet til dagens T-banenett mellom Tøyen og Ensjø. En eventuell forlengelse fra Tøyen til Bryn vil være 2-2,5 km, opplyser byrådet i en pressemelding.

Det foreslås å bygge nye stasjoner på Bislett og Grünerløkka ved Nybrua.

Stortinget foreslås som felles stasjon for dagens tunnel og den nye T-banetunnelen, slik at bygging av ny tunnel ikke kommer i konflikt med jernbanetunnelen gjennom sentrum.

Det settes også i gang videre utredning av ny kollektivløsning på tvers av Groruddalen og nye knutepunkter for buss, T-bane og tog på Lysaker og Bryn.

Byrådet har også som mål at kollektivtrafikken skal være utslippsfri om 10 år.

Les også: Vil bygge T-banetunnel først

Nullutslipp

– Byen vår vokser, flere reiser kollektivt og derfor bygger vi nå ut for mer kapasitet. T-banen i Oslo er blant verdens beste og ny T-banetunnel vil gi bedre tilbud for alle som bor utenfor sentrum, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i pressemeldingen.

Dagens tunnel gjennom Oslo sentrum har ikke plass til flere tog. Derfor mådet nå bygges en ny tunnel. Ruter skal utarbeide reguleringsplan for tunnelen.
 
– Vi gjennomfører nå den største kollektivutbyggingen siden T-banen ble bygget etter andre verdenskrig. Med ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum kan vi øke antallet avganger til minst åtte i timen på T-banelinjene. Det vil gjøre hverdagen enklere for alle over hele byen, og er avgjørende for at Oslo skal bli verdens første nullutslippsby, sier byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG).

Og byrådet har en ambisjon om at kollektivtrafikken skal være utslippsfri i 2028.

– Når flere reiser kollektivt blir det mindre kø på veien og bylufta blir renere for alle som bor i Oslo. Nullutslippsløsninger vil gjøre kollektivtrafikken enda mer miljøvennlig. Et godt kollektivtilbud og ren luft er viktig for alle barn og unge som vokser opp i byen vår, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV).

En rekke prosjekter

Arbeidet med ny T-bane til Fornebu vil starte opp i 2019. Nytt signal- og sikringsanlegg på T-banen står på trappene, og den største oppgraderingen av Oslotrikken i moderne tid pågår. Den vil gi 40 prosent bedre kapasitet på trikken.

I byrådets kollektivplan legges det opp til videre utredning og planlegging av en rekke nye prosjekter. På følgende strekninger er det tenkt nye kollektivløsninger:

•    Ring 2 mellom Majorstua og Carl Berners plass

•    Gjennom Hovinbyen, fra Carl Berners plass-Bryn-Økern-Sinsen

•    Fra Sinsen til Tonsenhagen/Linderud

•    Forlengelse av Furusetbanen fra Ellingsrudåsen til Lørenskog/Skårersletta. Prosjektet styres av Akershus fylkeskommune.

Nyeste fra Dagsavisen.no: