Nyheter

Vil samle Stortinget om Aker og Ullevål

Stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes (Rødt) og Kjersti Toppe (Sp), sammen med SV, foreslår at Stortinget prioritere lokalsykehus på Aker, og lar tomtesalget og en nedleggelse av Ullevål sykehus bero.

Engasjementet for Aker og Ullevål er stort. Her fra en markering utenfor Rådhuset i september.

– Det vil være helsepolitisk galskap å legge ned et sykehus med stort areal for utbygging som er ferdigregulert for sykehusformål. Vi vil derfor ha en utredning av Ullevål-tomtas muligheter. Dette er spesielt viktig når vi vet at tomta på Gaustad er for liten og kan koste oss dyrt, sier Bjørnar Moxnes til Dagsavisen.

Rødt står bak forslaget, som Sp og SV har støttet opp om.

– Dette er andre gangen Sp tar saken om utviklingsplanen for OUS til Stortinget. Nå håper vi på flertall. Det er viktig å ta et skritt tilbake, og sikre at vi ikke gjør ting som neste generasjon Oslo-innbyggere må lide for. Aker må prioriteres, og Ullevåltomta må revurderes. Hele prosjektet er så risikofylt, også med hensyn til finansiering, at det er rart at ikke Bent Høie har satt foten ned før, sier Kjersti Toppe (Sp) til Dagsavisen.

Les også: Krever Aker først

Forslag

Stortinget er i gang igjen etter sommerferien, og noe av det første som fremmes er forslaget til Rødt, Sp, og SV.

– Jeg har også sendt invitasjon til Oslobenken om å møtes for å samarbeide for å finne en løsning, sier Kari Elisabeth Kaski  (SV)  til Dagsavisen.

– Jeg er glad for at vi nå kan samle oss om et fellles forslag, og ikke ulike forslag fra flere partier, sier Kaski.

Hun synes ikke forslaget bør være særlig kontroversielt.

– Ikke ut ifra hva representanter fra andre partier har uttalt. Vi så det på markeringen som var på Rådhuset i september, hvor politikere fra alle partier støttet opp om Aker og Ullevål. Det som er hårreisende er at denne saken ikke har vær behandlet i Stortinget, sier Kaski.

Hun håper nå at regjeringspartiene kan se på dette med åpent sinn, og legge partipolitikk til side.

Dette forslaget fremmes for Stortinget i dag.

  1. Stortinget ber regjeringen om å prioritere arbeidet med nytt lokalsykehus for hele Groruddalen på Aker.
  2. Stortinget ber regjeringen gjennomføre en utredning av Ullevål-tomtas muligheter for utvikling og samling av virksomhetene i Oslo universitetssykehus, slik at tomtealternativene kan sammenlignes, og komme tilbake til Stortinget på egnet vis. Eventuelle planer for tomtesalg på Ullevål stilles i bero inntil dette er gjennomført.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Bakgrunn

«I Oslo-området er det nå plassmangel i sykehusene. Da Aker sykehus ble nedlagt, resulterte det i at kapasiteten ved både Ullevål og Akershus universitetssykehus (Ahus) ble sprengt. Innbyggerne fra Groruddalen blir i dag sendt mellom sykehusene avhengig av hvor det er ledig plass. Ingen andre innbyggere i Norge har det slike. Salg av Aker-tomta lot seg ikke gjennomføre, og sykehusets nye direktør endret planene til en storstilt samling av all aktivitet på den trange tomten ved Gaustad. Dette prosjektet ble stoppet av kommunen og veimyndighetene. Direktørens siste plan, som har fått støtte av helseministeren i foretaksmøtet, bygger på en nedleggelse og deling av Norges største akuttsykehus og salg av den store Ullevål-tomta», skriver de to i en bakgrunn til forslaget.

Les også: Samlet inn 600 underskrifter for Ullevål sykehus

– Vi står opp for befolkningas behov for trygge sykehus foran dyre prestisjeprosjekter. I Oslo-området er det nå plassmangel i sykehusene. Hvis Ullevål sykehus legges ned vil det sette befolkningens sykehustilbud i fare. Investeringene som er planlagt på Gaustad er så omfattende at de også kan sette gjenåpning av Aker som stort lokalsykehus for hele Groruddalen i fare. Vi vil derfor ha Stortinget med på å slå fast at arbeidet med nytt lokalsykehus for hele Groruddalen på Aker skal prioriteres, sier Moxnes.

«Befolkningsvekst og økende andel eldre tilsier at arbeidet med styrket lokalsykehuskapasitet må prioriteres. Det er imidlertid ikke godt nok utredet om en gradvis samling på den store Ullevål-tomta kan være en bedre løsning enn planforslaget med samling på Gaustad. Dette bør avklares før endelig vedtak fattes i saken», avslutter de forslaget med.

Les også: Kjemper for Ullevål sykehus

Tom Vestreng

Tom Vestreng

Journalist