Nyheter

Oslo-skoler får 55 millioner

Skolene i Oslo har i mange år måttet leve med kutt. Men nå lover byrådet 55 friske millioner kroner ekstra til byens grunnskoler på neste års budsjett.

– Disse ekstra pengene kommer godt med. Vi har nok av gode prosjekter som kommer elevene til gode som vi gjerne vil bruke dem på. Men førsteprioritet er flere lærere, sier rektor ved Majorstuen skole, Marianne Mette Stenberg til Dagsavisen.

Les også: Utvidet åpningstidene. Da ble det mindre bråk.

Norges største

Majorstuen skole er Norges største grunnskole med hele 960 elever fra samtlige bydeler i Oslo. Pengene fordeles etter antall elever, og for Majorstuens del betyr dette om lag 700.000 kroner ekstra.

I tillegg vil Majorstuen skole få minst 11 flere lærerårsverk når lærernormen er fullt innfaset i 2019.

– Det er mange behov som skal dekkes, og det er store behov på mange områder i Osloskolen. Hva de enkelte skolene trenger varierer nok veldig fra bydel til bydel, og skole til skole, sier rektor Stenberg.

– Alle skolene vil få ekstra midler, men dette fordeles ut ifra elevantallet, slik at de store skolene vil få mest, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV) til Dagsavisen.

– Dette gir alle skolene mer frie midler, som de kan velge å bruke på blant annet nye læremidler, ansettelser, ekskursjoner, miljøarbeidere eller andre tiltak som er avgjørende for skolenes kvalitet og innhold, sier Thorkildsen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Varig satsing

Satsingen er varig, noe som gir skolene midler til langtidsplanlegging og forbedringer over tid.

I tillegg setter byrådet også av 25 millioner i neste års budsjett for å sikre fullfinansiering av den nasjonale lærernormen. Til sammen skal det ansettes 520 nye lærere i Osloskolen.

Det settes også av 16 millioner årlig til en særlig satsing på ungdomstrinnet, kalt «Trygge og varme ungdomsskoler» for å bedre elevenes trivsel, motivasjon, mestring og læring slik at flere skal gjennomføre og bestå.

Det kommer også 15 millioner kroner til prøveprosjekt med skolemat på utvalgte skoler og gratis frukt og grønt for alle ungdomsskoleelever.

Debatt: Noe er råttent i Utdanningsetaten

– Slitt med trange rammer

I går tok byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og Inga Marte Thorkildsen turen til Majorstuen skole for å overbringe nyheten.

– Byrådet foreslår en kraftig økning i Osloskolens budsjetter med 55 millioner i 2019. Alle skolene får utvidet økonomisk handlingsrom gjennom en økning i grunnfinansieringen. Det vil bedre situasjonen på samtlige grunnskoler i hele byen, sier byrådsleder Raymond Johansen til Dagsavisen.

– Flere skoler har over tid slitt med trange økonomiske rammer. Vårt byråd startet snuoperasjonen fra første dag. Vi har blant annet sørget for at skolene blir kompensert fullt ut for økningen i elevtallet og har satt inn 200 ekstra lærere. Nå styrker vi den økonomiske situasjonen ytterligere på hver enkelt skole, avslutter Johansen.

Les også: Thorkildsen innhentes av fortida – for tredje gang i Kontrollutvalget

Tom Vestreng

Journalist