Nyheter

– Bane NOR har satt skylappene på

Beboerne i Gamle Oslo frykter riving av historiske trehus, økt støybelastning, ødelagt skolevei og at Kværnerbyen blir adskilt fra Vålerenga.

Bilde 1 av 4

– Dette er ikke en ferdig sak. Det er massiv motstand, sier Gjermund Granlund, eier av Enebakkveien 52, en del av den historiske og verneverdige gatestubben «Hylla» i Enebakkveien mellom Vålerenga og Kværner.

Det var i oktober i fjor at Gjermund og Carmen C.T. From Dalseng fikk sjokkbeskjeden fra Bane NOR da de kalte naboene inn til folkemøte om jernbaneutbygging i Brynsbakken.

– På bildet gikk det to spor rett gjennom huset vårt, uttalte de til Dagsavisen i fjor høst.

Les også: Ny bru over Akerselva

– Tulleforslag

Forslaget til Bane NOR går altså blant annet ut på å rive trehusene i Enebakkveien for å få bygget ut jernbanen i det de omtaler som «flaskehalsen» i Brynsbakken.

Fire spor skal bli til seks, og midt imellom disse jernbanesporene ligger «Hylla». Hovedbanen ble bygget i 1854, husene rett etter, og så kom Gjøvikbanen i 1902.

– Hylla er bare en øy hvis verden består av jernbaner, sier Carmen. Tidligere denne måneden innkalte Bane NOR til et nytt folkemøte.

– De er hakket ærligere, og det er mindre sjarmoffensiv, men ingenting nytt, sier Gjermund.

– Vi blir mer og mer overbevist om at dette forslaget fra Bane NOR er et tulleforslag.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Vil flytte husene

I planforslaget som ligger ute til høring, er det kommet en rekke innspill. Vålerenga Vel skriver blant annet at «bevaring av denne husrekken må høyere på agendaen, der det ikke åpnes for andre muligheter enn enten bevaring eller flytting».

De har sett seg lei av rivningsiveren og skriver at befolkningen på Vålerenga stiller seg uforstående til at stat og kommune kan rive hus som ligger i spesialområde bevaring.

Byantikvaren har ennå ikke uttalt seg i høringen, men har tidligere varslet at de mener husrekka i Enebakkveien må bevares eller flyttes.

Carmen og Gjermund har derimot ingen tro på forslaget om å flytte husene.

– Det er helt utopisk. Hvor skal man flytte en hel husrekke?

Saken fortsetter under bildet.

Gjermud Granlund og Carmen C.T. From Dalseng i huset i Hylla.

Gjermud Granlund og Carmen C.T. From Dalseng. Foto: Hilde Unosen

Les også: Gjermund trodde ikke det han så på møtet med Bane NOR. Carmen begynte å grine.

Bane NOR skal undersøke

Det spørsmålet har også prosjektleder Tone Hellen i Bane NOR, stilt seg.

– Ja, vi vurderer alle innspillene som kommer inn, også det med flytting. Hvilken muligheter finnes for de mest verneverdige husene? Vi har gjort undersøkelser allerede, og vi ser at det kommer til å bli vanskelig. Det avhenger av interesser i grøntområder, skogsområder og tomter. Men vi skal undersøke på nytt, lover Hellen.

I planforslaget står det at «alternative løsninger som vurderes innebærer inngrep av ulik grad i den verneverdige bebyggelsen. I noen alternativer kan kanskje deler av bebyggelsen flyttes og reetableres på områder mellom jernbanesporene. Det virker imidlertid lite sannsynlig at det foreslåtte tiltaket gjør det mulig å bevare boligfunksjonen, både av hensyn til miljøforhold (støynivå) og nødvendige kjøreatkomster».

Les også: Toget skal fram. Anne Grethe og moren (88) tvunget til å flytte. (Dagsavisen+)

Skolevei

Beboerne i Kværnerbyen føler seg heller ikke godt nok ivaretatt i prosjektet fra Bane NOR. Kværnerbyen har vokst kraftig de senere årene, og det er planlagt flere nye boligprosjekter. I sitt innspill uttrykker de blant annet bekymret for å bli atskilt fra resten av bydelen, da Bane NOR ønsker å stenge Enebakkveien.

«Dette en viktig og avgjørende gang og sykkelvei for beboere i Kværnerbyen. Enebakkveien knytter Ekebergskrenten og Kværnerbyen sammen med Vålerenga og vice versa».

Barna i Kværnerbyen går på Vålerenga skole, og bruker Enebakkveien som skolevei. Også Vålerenga FAU er bekymret for trafikksikkerheten på skoleveien. I innspillet uttrykkes det også bekymring for støybelastning og det etterlyses en helhetlig politikk for byutvikling generelt i området. De får støtte fra Carmen og Gjermund i trehuset.

– Dette dreier seg ikke bare om å redde trehusene, men å unngå en rasering av Gamlebyen.

Les også: Vålerenga ikke bekymret for Jordal

Vil legge om Gjøvikbanen

Et av forslagene som går igjen i flere av innspillene som er kommet inn, er å stoppe Gjøvikbanen før Oslo S.

– Hvorfor må Gjøvikbanen gå inn til Oslo S? Den kan stoppe på Nydalen, Bryn eller Ensjø. Det kan ikke være sånn at Oslo S er eneste kollektivknutepunkt, nå som Oslo er blitt så stor.

Carmen og Gjermund etterlyser en større helhetlig plan fra Bane NOR, og utvikling av regionale nettverk.

– Jeg trodde Bane NOR var en seriøs aktør, men hva er konsekvensene hvis man ikke tenker helhetlig? Det må gå an å tenke større, mener Carmen.

De kritiserer Bane NOR for å være lite fremtidsrettet.

Tone Hellen i Bane NOR sier at de ikke har tid til å vente på en eventuell omlegging av Gjøvikbanen.

– Vår oppgave er at alle på Østlandet skal få et bedre togtilbud, og da må vi ha flere tog raskt, sånn at folk skal slippe å stå som sild i tønne, sier Hellen.

– Å legge om Gjøvikbanen kan drøye svært lenge, flere tiår. Det eneste realistiske er to nye overføringsspor der disse husene ligger, konstaterer prosjektlederen.

Forslaget til planprogrammet fra Bane NOR har ligget ute til høring med frist for innspill denne uka. Byplan Oslo skriver at de nå går inn i en fase med konsekvensanalyser. Støy, transport, kulturminner, samt anleggsperioden i seg selv, er noen av temaene der innvirkningen på nærmiljøet vil bli vurdert. Først i desember neste år vil det foreligge en reguleringsplan, som fremmes for Bystyret i Oslo kommune.

Byggestart er satt til 2026, men Gjermund og Carmen har ikke tenkt å gi seg.

– Vi blir skuffa hvis politikerne i Oslo sier ja til å bruke penger på et sånn tullealternativ. Bane NOR har satt skylappene på, men vi er ikke ferdig snakka.

Les også: Byantikvaren godkjenner Melgaards «dødshus»'

Ville ha anleggsområde i Vålerenga-parken

Plan- og bygningsetaten har kommet med en rekke innvendinger til det første planprogrammet for Bane NORs utbygging i Brynsbakken. I utkastet fra Bane NOR var det blant annet foreslått å ta i bruk grøntområdene rundt Vålerenga kirke og Vålerenga skole, samt langs Schweigaards gate, som anleggsområde.

Plan- og bygningsetaten mener i sin innvending at dette er uakseptabelt, og at løsninger for rigg og drift må finnes på andre steder enn regulerte friområder. Dette er tatt til etterretning i revidert forslag til planprogram fra Bane NOR. Når det gjelder trehusrekka i Enebakkveien 38-60, setter Plan- og bygningsetaten som forutsetning at de må utrede muligheten for å bevare bebyggelsen mellom sporene, som altså er Enebakkveien 38-60. Hvis den ikke kan bevares, må Bane NOR utrede muligheten for å flytte husene.

Plan- og bygningsetaten konkluderer også med at Enebakkveien bør holdes åpen, også for biltrafikk, og at tverrforbindelsene gjennom området ivaretas, da menes også skoleveien mellom Kværnerbyen og Vålerenga skole.

Mer fra Dagsavisen