Nyheter

Vil la leiere få eie

Bystyrerepresentant og leder av helse- og sosialkomiteen, James Stove Lorentzen (H), vil la dem som leier kommunale boliger få kjøpe leiligheten gjennom «leie til eie».

Dagsavisen skrev i mars om ekteparet Kenneth og Vibeke Lødding på Vestli som har bodd i den samme kommunale leiligheten i 13 år. De ønsker å kjøpe, men kommunen sier nei fordi de trenger store kommunale leiligheter i bydelen.

Les saken her: Betaler nær 20.000 i leie for kommunal bolig på Vestli

20.000 i måneden

I dag betaler de nesten 20.000 kroner i måneden for leiligheten, som har standard fra byggeåret på 70-tallet.

Dette har fått flere politikere til å reagere.

– I dag gir vi beboere mulighet til å kjøpe boligen når kommunen selger. Enkeltstående salg er vanskelig hvis kommunen selv har behov for denne type bolig. Det er et stort behov for kommunale boliger i Oslo, og vi trenger et bredt spekter for å tilby riktig type til dem som trenger vår hjelp. Selger vi boliger vi trenger, kan det gå utover innbyggere som står på bar bakke, skrev Tone Tellevik Dahl i en e-post til Dagsavisen da saken var oppe i begynnelsen av mars.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Dårlig argument

Det er et argument Stove Lorentzen ikke kjøper.

– Jeg ser det ikke som et problem at leietakere får kjøpe leiligheten de bor i. Vi er der for innbyggerne, og dette er bra for beboerne. Det er hele tida behov for nye kommunale leiligheter, og det å ha en viss dynamikk og tilpasse porteføljen på den måten, ser jeg ikke som noe problem, sier Stove Lorentzen til Dagsavisen.

Han har nå fremmet et privat forslag som skal opp i bystyret.

– Jeg har nettopp sendt inn forslaget, så det vil gå en tid før det kommer opp i bystyret, mest sannsynlig over sommeren. Først skal byrådet komme med en uttalelse, noe som vil ta opp til seks uker. Så skal det opp i komiteen, før det endelig behandles i bystyret, sier han.

Stove Lorentzen er klar over at byrådet vurderer «eie til leie-systemet».

– Grunnen til at jeg har fremmet forslag er at byrådens kommentar er så defensiv. Dette er opposisjonens mulighet til å påvirke, sier han.

– Vi inkluderer i forslaget at byrådet også må utrede samarbeid med Husbanken, boligbyggelag og private for å finne nye innovative måter å bygge boliger, sier Høyre-representanten.

Suksess i Drammen

Stove Lorentzen viser til Drammen, hvor de har stor suksess med «leie til eie».

– Det er bred politisk enighet på riksplan at det er ønskelig å bruke Husbanken til leie-til-eie-ordninger. Vi er overrasket over byrådets tilbakeholdenhet og ønsker med dette forslaget å få prosessen i gang, sier James Stove Lorentzen.

Også SV i bystyret er engasjert i denne saken.

– Vi har lenge slåss for å få til dette, og det er bra at byrådet nå også har startet prosessen med «leie til eie», sier Ivar Johansen til Dagsavisen.

– Mange av dem som bor i kommunale boliger, bor i en fattigdomsfelle. Hvis inntekter øker, risikerer de å miste både bolig og bostøtte. Det kan svekke motivasjonen for å jobbe seg ut av fattigdommen. Markedet bestemmer husleien, som er altfor høy. Mange kan ikke betale den leien kommunen krever, og må få sosialstøtte for å greie utgiftene, sier Johansen.

– Derfor er det bra at leietakere, som i dette tilfellet, tar grep for å komme ut av fattigdomsfella. I dag har vi skatteordninger som begunstiger dem som er eiere, sier SV-representanten.

Les også: – En kommunal fattigdomsfelle

Nyeste fra Dagsavisen.no: