Nyheter

Nå er vi én million i tettstedet Oslo

Ved årsskiftet bodde det minst 1.000.339 mennesker i tettstedet Oslo, viser en beregning SSB har foretatt for Dagsavisen. Du stusser kanskje? For når ble Oslo et tettsted?

– En kollega av meg fra Lier protesterte kraftig da jeg fortalte henne at hun er fra Oslo?

– Hehe, ja Oslo vokser. I prinsippet kan tettstedet sluke Drammen også på et tidspunkt, sier Even Høydahl.

Høydahl er seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå (SSB) og ekspert på tettsteder. Det er han som har regnet ut for Dagsavisen hvor mange mennesker det bor i tettstedet Oslo nå. Det offisielle tallet gjelder nemlig for 1. januar 2017, ble offentliggjort rett før jul og er 988.873. Befolkningstallet for 2018 kommer ikke før til høsten.

HER kan du møte fem Oslo-borgere som forteller om hvorfor de elsker å bo i hovedstaden. 

Les også: Tøyenbadet fortsatt stengt under Øya, tross protester

Egentlig enda flere

Vi hadde prøvd oss litt selv først, lagt til grunn den samme prosentvise økningen som året før, og kommet til at det ved årsskiftet da skulle være 1.001.728 innbyggere i tettstedet Oslo. Det er for upresist. Heldigvis visste seniorrådgiver Høydahl råd.

Han kunne nemlig oppdatere befolkningstallet i det geografisk avgrensede området som var tettstedet Oslo 1. januar 2017. Vi er 1.000.339 innbyggere i tettstedet Oslo. Minst. Tettstedet utvider seg nemlig også geografisk.

– Det offisielle tallet kommer til å være høyere, forsikrer Høydahl.

Dessuten har Oslo mange studenter som er folkeregistrert andre steder i landet, så tallet vil være ganske betydelig større.

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

Brann og eiendomsskatt

– Det er jo en uvant konstruksjon dette «tettstedet Oslo», hvorfor er denne statistikken viktig?

– En beskrivelse av bosetningsmønstre er verdifull når man skal forstå samfunnet, og andelen som bor i tettsteder endres over tid, forklarer Even Høydahl i SSB.

– Hva brukes statistikken til?

– Ja … hvis et tettsted kommer over en viss størrelse, får det noe å si for dimensjonering av brannvesen for eksempel. En del kommuner bruker den også til fastsettelse av eiendomsskatt, forklarer Høydahl.

– Uten at denne bruken av statistikken er noe SSB har vært opptatt av.

Tettstedet Oslos utstrekning i oransje. ILLUSTRASJON: SSB

Tettstedet Oslos utstrekning i oransje. Grafikk: SSB

Les også: Testes ut i Oslo-park: Disse søppelkassene sier fra når de er fulle og må tømmes

Tett sted

Ok, det er på høy tid å forklarte hva dette tettstedet Oslo egentlig er for noe. For mens vi i dagligtale bruker vi begrepet «tettsted» om et tettbygd sted som ikke har bystatus, er definisjonen hos SSB slik: «en hussamling skal registreres som et tettsted dersom det bor minst 200 personer der og avstanden mellom husene skal normalt (det finnes noen unntak for regelen, journ.anm.) ikke overstige 50 meter».

Oslo er et slikt sted. Det aller største vi har.

Tettstedet Oslo er altså noe ganske annet enn byen og fylket Oslo, og skiller seg også fra Stor-Oslo (eller Oslo-regionen), som inkluderer både Drammen og Moss. Tettstedet Oslo strekker seg i armer ut til Skedsmo i Øst, Oppegård i Sør – og helt ut til Lier i vest. Ikke hele Lier, bare den mest tett befolkede delen nærmest Oslo. Heller ikke hele Oslo er med i tettstedet Oslo, spredt befolkede områder som Maridalen er ikke med. Det teller – foruten, altså, Oslo, Oppegård, Skedsmo og Lier – større og mindre andeler av innbyggerne i kommunene Ski, Bærum, Asker, Sørum, Rælingen, Lørenskog, Nittedal og Røyken.

Tettstedet Oslo er med andre ord alle oss som bor sammen, tett i tett og litt mindre tett, med Oslo i midten. Det er vi som ikke er så opptatt av å leve helt usjenert, men som har valgt å leve med andre. Vi som er glade i å være naboer.

Les også: Ved Holmlia Senter står det tre store politibiler, med åpne dører og en håndfull politifolk (Dagsavisen+)