Nyheter

Kjemper for å redde Ullevål sykehus

I 2016 gikk styret ved Oslo universitetssykehus inn for at Oslo i fremtiden skal bestå av tre sykehus, Rikshospitalet, Aker og Radiumhospitalet. Noe som betyr at Ullevål sykehus skal legges ned. Nå er omkampen i gang.

Bilde 1 av 0

I 2014 gikk direktør ved Oslo Universitetssykehus (OUS), Bjørn Erikstein, inn for at virksomheten ved Oslo Universitetssykehus skulle samles på Gaustad. I dag er sykehusvirksomheten i hovedsak fordelt på fire beliggenheter – Ullevål, Aker, Gaustad (Rikshospitalet) og Radiumhospitalet. Etter en høringsrunde og flere styrebehandlinger gikk OUS-ledelsen av flere årsaker vekk fra den store samlokaliseringen. I april 2016 vedtok styret at OUS i fremtiden skal bestå av tre sykehus. Ifølge denne planen skal det være lokalsykehus på Aker, sykehus med nasjonale, regionale og lokale funksjoner på Gaustad og spesialisert kreftsykehus på Montebello (Radiumhospitalet).

Les også: Slik blir sykehustilbudet i Oslo

Nedleggelse

Planene om å bygge sykehus på Gaustad (Rikshospitalet) innebærer nedleggelse av Ullevål sykehus.

Nå vil Frps helsepolitiske talsperson, Aina Stenersen, i samarbeid med Helsepartiet fremme et privat forslag overfor bystyret, hvor hun ber bystyret be regjeringen om at en konseptfaseutredning av utbygging på Ullevål-tomten i stedet for på Gaustad igangsettes så raskt som mulig.

– Dersom Ullevål sykehus legges ned, vil de planlagte utbyggingene, til tross for kostnadene, ikke gi kapasitetsøkning. I lys av befolkningsvekst og økende sykelighet i befolkningen grunnet alderssammensetningen, blir det i realiteten en kapasitetsreduksjon, sier Aina Stenersen.

– Frem mot 2040-45 vil det i tillegg til Gaustad og Aker være behov for ytterligere et stort lokalsykehus med 1.200 senger i Oslo-området, sier hun videre.

Etter planen kommer forslaget opp til behandling denne våren.

Mandag var det et åpent folkemøte om nedleggingsplanene på Ullevål sykehus.

Saken fortsetter under bildet.

Fullsatt sal - rundt 150 mennesker møtte opp på møtet på Ullevål sykehus som har kommet i stand på rekordtid. Foto: Helsepartiet

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Møtet kom i stand i rekordfart - det var meget sterke og klare innledere og et politisk panel som nesten samstemt sa et tydelig nei til å legge ned Ullevål. Høyre og Ap var riktignok ikke der, men Tone Tellevik Dahl har uttalt seg krast imot utviklingsplanen til OUS, som blant annet innbærer overføring av nesten 48.000 avanserte pasientdøgn til Oslo kommune, sier nestleder i Helsepartiet, Lene Haug, til Dagsavisen

Hun har vært med å danne aksjonsgruppa Redd Ullevål Sykehus.

– Å legge ned Ullevål sykehus er en dårlig ide. Gaustadplanene er forbundet med svært høy økonomisk og faglig risiko. Oslo har dårlig sykehuskapasitet fra før, og den vil bli enda dårligere om Ullevål legges ned. Selv om styret har vedtatt planene, er det fortsatt ikke for sent. Vi vil kjempe imot, sier hun videre.

Les også:  Krever Aker først

Fem punkter

I forslaget fra Stenersen er disse fem punktene med:

Oslo bystyre mener at det knytter seg stor usikkerhet til sykehusplanene for Oslo. Gaustadplanene er svært kostbare og er ikke tilstrekkelige med hensyn til fremtidige sykehusbehov i hovedstadsområdet og ber byrådet mer aktivt engasjere seg i sykehusplanene for Oslo.

Oslo bystyre vil oppfordre regjeringen til å instruere Helse Sør-Øst til å igangsette konseptfaseutredning med tanke på utbygging av Ullevåltomten, og samtidig pålegge Helse Sør-Øst ikke å gå videre med Gaustadplanene før et alternativ med en gradvis utvikling av Ullevål til nytt lokal- og regionssykehus er utredet, slik at alternativene kan sammenlignes før videre beslutninger fattes.

Oslo bystyre ber regjeringen om at en konseptfaseutredning av utbygging på Ullevåltomten i stedet for på Gaustad igangsettes så raskt som mulig.

Oslo bystyre forventer at arbeidet med gjenoppbyggingen av Aker lokalsykehus nå prioriteres først.

Oslo bystyre ber både byrådet og regjeringen om at Sykehusplanene for Oslo og Akershus må ta hensyn til befolkningsøkningen, et økende antall eldre -og derav økt sykelighet- og ber om at det foretas en ny utredning av fremtidens sykehusbehov, vurdert i lys av økt behov for sykehustjenester.

Tom Vestreng

Tom Vestreng

Journalist